Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Att njuta livet

| 0 comments

 

Så underbart att komma hem och mötas av vårsol och ljus! Det är så uppenbart hur våren närmar sig med stormsteg. Varje dag drar sig snön sakta tillbaka i värmen från den gassande solen. -8 grader på morgonen och så varmt och skönt på dagen. Fåglar som sjunger ut sin glädje över värmen och ljuset. Den alldeles speciella doften från tinande is på vårvarma vägar. Härliga tulpaner som firar vårens färgrikedom.

Tulpan 3

Promenerar ner till Hannabadsjön och ser att isen håller på att försvinna. Vattnet porlar friskt i bäckarna.

Bäck

Grannarna har välkomnande förberett för vårens hyresgäster. Snart flyttar de in i de här fina röda holkarna. Den här familjen har satt upp ett trettiotal holkar i och runt trädgården. Trevligare och billigare än de stora gasdrivna myggjagarna. Förutsättningar för sköna sommarkvällar utan alltför många mygg och knott parat med glädjen över många kvittrande småfåglar.

Fågelholkar

Ett direkt upplevande av verkligheten som den är gör den så njutbar och självklar. Kroppen och sinnet har sina naturliga begränsningar som är som de är. Inget vi behöver kämpa emot eller tro att vi behöver acceptera eller släppa taget om. Allt redan så välkommet i och som detta liv som vi så generöst och rikt är. Tacksamt får allt upplevas direkt och naket. Allt innefattas och omfattas av det jag är utan gränser eller slut.

 

Enjoying life

How wonderful to come home and meet the spring sun and light! It’s so obvious how the spring is fast approaching. Each day, the snow slowly pulls back in the heat of the scorching sun. -8 Degrees C in the morning and so nice and warm during the day. Birds that sing out their joy over the warmth and light. The very special smell of thawing ice on warm roads. Beautiful tulips to celebrate spring’s color richness.

Walking down to Hannabadsjön and see that the ice is slowly breaking up. Water gurgles in healthy streams.

The neighbors have  welcomingly prepared for spring tenants. Soon they will move into these fine red boxes. This family has set up around thirty nests in and around the garden. Nicer and cheaper than the big gas mosquito killing machines. Prerequisites for warm summer evenings without too many mosquitoes and gnats coupled with the joy of many chirping birds.

A direct experiencing of reality as it is makes it so enjoyable and natural. The body and mind have their natural limitations as they are. No need to fight back or believe that we need to accept or let go of anything. Everything is already so welcome in and as this life that we so generously and richly are. Gratefully received all experienced directly and nakedly. Everything is contained and pervaded by what I am without limits or end.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco