Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Att uppskatta det som är

| 0 comments

StrandkantenSå tränade vi är att i första hand lyssna på vad tankarna säger, tolkningarna av seendet, hörandet och upplevandet. Tolkningar som oftast innebär bedömningar. Foga in upplevandet på en skala mellan bra och dåligt. Sinnet har en tendens att betona det som ligger på den mer negativa delen av skalan. En upplevelse som tolkas negativt cirkulerar ofta fram och tillbaka i sinnet en längre stund.

Bäcken 1Då blir det så lätt att missa allt det härliga som stunden erbjuder. Skiftningar i ljuset, subtila sensationer i kroppen, ljuden i örat och alla andra olika ljudintryck, bredden av smakintryck, intensiteten i dofterna. Allt det som också är livet. Detta ögonblick som aldrig går i repris – även om det kan verka så ibland. Allt annat är en fantasi. Tankar på det som har varit eller det som ska komma – fantasier nu. Egentligen så enkelt och självklart. Inget är rätt eller fel, bra eller dåligt. Det bara är. Som det är. Betyder varken mer eller mindre. Detta enkla. Detta mirakulösa. Detta!

StubbenHa en skön helg. I det lägger jag inga värderingar om att det bör vara si eller så. :)

 

Appreciating what is

We are so trained  to first listen to what the mind says , interpretations of seeing, hearing and experiencing of.  Interpretations which usually involves assessments.  Putting experiencing on a scale between good and bad. The mind has a tendency to emphasizethat which is on the more negative end of the scale . An experience that is interpreted negatively circulates frequently back and forth in the mind for a long time .

It then becomes so easy to miss all beatuy that this moment offers. The shifts in the light, subtle sensations in the body, the sounds in the ear and all other various sound impressions, the variation of taste sensations,  the intensity of the smells. Everything that also is life. This moment that will never come again – although it may seem so at times. Everything else is a fantasy. Thoughts on what has been or what is to come – fantasies now. Actually so simple and obvious . Nothing is right or wrong, good or bad. It just is. As it is. Means neither more nor less. This simple. This miraculous . This!

Have a nice weekend . And I put no values on ​​that it should be this or that. :)

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco