Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Detta tidlösa ögonblick …

| 0 comments

Vaknar upp till ännu en ny oskriven dag. Det är så uppenbart på morgonen. Denna gränslösa, ljuvliga expansiva öppenhet där allt är möjligt.

Varje ögonblick är precis så. Livet är precis så. Oavsett hur mycket vi tror oss veta vad nästa ögonblick ska innehålla – oavsett vilka planer vi har gjort – vet vi egentligen aldrig något om nästa ögonblick.

Ljuvliga vallmoLivet är oförutsägbart, okontrollerbart och det är just detta som är så fantastiskt. Våra tankar säger att vi lever livet. Verkligheten visar att det vi är, är det här öppna tidlösa ögonblicket, det innevarande upplevandet oavsett hur vi beskrivet det.

Detta är stort. Detta är magiskt. Att upptäcka detta gör att livet får en helt annan innebörd. Det handlar inte längre om då och sedan. Jag och dem. Orsak och verkan. Historien och analysen av det som är. Det handlar om fullheten, rikedomen, tacksamheten, njutningen, nakenheten, tillåtandet, inkluderandet. Om att upptäcka att inga beskrivningar, ord eller spekulationer begränsar det här ögonblickets okejhet! Inget kan rista in ärr i vidöppet upplevande. Upplevandet kan innefatta smärta, sårbarhet, alla känslor och ändå lämnar det inga spår i detta totala ögonblick.   Inget att hålla fast eller hålla borta. Allt får verka komma och gå precis så som det än då alltid gör. Upplevandet är, livet är!

Daggdroppe

Tacksam, tacksam, tacksam!!!

 

This timeless moment …

I wake up to yet another unwritten day. It is so obvious in the morning. This boundless, lovely expansive openness where anything is possible.

Every moment is just like that. Life is just like that. No matter how much we think we know what the next moment will be – no matter what plans we’ve made – we never really know anything about the next moment.

Life is unpredictable, uncontrollable, and it is precisely this that is so amazing. Our thoughts say that we live life. Reality shows that what we are, is this  open timeless moment, the current experiencing no matter how we describe it.

This is great. This is magical. Discovering this makes life taking on a whole different meaning. It’s no longer about now and then. Me and them. Cause and effect. The history and analysis of what is. It is about the fullness, richness, gratitude, enjoyment, nadedness, allowing, inclusion. About finding that no descriptions, words or speculations restricts the okayness of  this moment! Nothing can carve scars in wide open experiencing. Experience may include pain, vulnerability, all emotions and yet leave no trace in this total moment. Nothing to hold or keep away. Everything will seemingly come and go just as it always does. Experiencing is, life is!

Grateful, grateful, grateful.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco