Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

En måndag med 5:2-dieten

| 0 comments

När jag kom hem från Indien i slutet av februari upptäckte jag att det inte var helt enkelt att gå tillbaka till 5:2 igen. Under tiden i Indien hade jag kört 16:8, d v s inte ätit före lunch och inte efter 19 på kvällen. Däremot passade det inte med hur jag levde att ha två fastedagar i veckan. Det tog alltså ett par veckor innan jag åter var igång med måndagar och torsdagar som “fastedagar”, alltså inte mer än ca 500 kalorier. Jag fortsätter också att inte äta före 11 och inte efter 19 alla veckans dagar. Det har blivit en naturlig och vanlig rutin. Några enstaka gånger börjar jag tidigare med frukost om jag t ex ska köra långt på morgonen eller ut och resa.

Jag har dock slappnat av lite med hur mina ”fastedagar” ser ut. Tidigare åt jag bara mellan 11 och 14. Nu bryr jag mig inte så mycket om det utan håller mig även dessa dagar till 11-19. Det känns idag enkelt igen med dagarna med mindre mat och speciellt skön känns måndagen. Som en start på en ny arbetsvecka. Gymmet på morgonen och mindre mat under dagen.

Så här såg min dag ut igår.

Jag började morgonen som vanligt med två koppar varmt vatten med pressad citron i. Sedan tar jag MSM och C-vitamin i vatten. Tar också probiotika och B-12 direkt på morgonen. Senare dricker jag ett stort glas vatten med en dryg matsked Powder of Life, mitt gröna pulver som innehåller chlorella, spirulina, chiafrön, blåbär, nypon, nässla, havtorn, blåstång, broccoli, ishavsalg och oliver.  (Här är mer info om det). Under dagen tar jag också en matsked flytande björkaska i ett glas vatten för att basa kroppen. Än så länge ingen skillnad mot en vanlig morgon.

Grön drink - Powder of life

Grön drink – Powder of life

Till frukost åt jag en gröt gjord på 1 äpple, kanel, 1 msk chiapsyll och lite vatten. Lite av äpplet mixar jag med de övriga ingredienserna och lite får vara kvar i bitar. Den här gröten är god och ger skön mättnad som håller länge. Den sväller i magen tack vare chia- och psylliumfrön. Den balanserar också blodsockret. Dessutom innehåller chiafrön mycket omega 3-fett.

5 2 frukostTill lunch, vid kl 15, åt jag äggröra på två ägg och 100 g ångkokt broccoli. Jag gillar att äta varmt mitt på dagen och tycker att det här är både gott, mättande och enkelt att laga till.

5 2 lunch

Vid 18.30 avslutar jag dagens ätande med två stora glas med härlig smoothie. I min smoothie igår fanns 1,5 hg bär (jordgubbar, hallon, blåbär, svarta vinbär, gojibär och granatäpplekärnor), 50 g keso, ½ msk chiapsyll, en näve gröna blad och filtrerat vatten. Jag brukar ha en skopa proteinpulver i stället för keson, men det är slut just nu. Det blir jättegott och känns som en bomb av nyttigheter för kropp och knopp. Innan jag lägger mig tar jag också 1 tsk korallkalk i ett glas vatten och vid tandborstningen 1 msk kolloidalt silver. That´s it!

5 2 middagEfter all den här maten är jag inte hungrig när jag går och lägger mig. Speciellt tack vare att jag nu äter det sista målet tidig kväll. Det känns ändå påtagligt hur bra det här är för kroppen. Jag äter oftast ungefär samma sak på mina fastedagar. Det funkar bäst för mig. Jag behöver inte någon större variation utan fortsätter med detta så länge det känns tillfredsställande. Jag älskar att inte behöva tänka så mycket på vad jag ska göra, räkna kalorier. Dessutom är jag ingen större fan av att laga mat längre. Jag har sett att det finns kokböcker för 5:2-dieten. Någon sådan behöver inte jag. :)

Idag vaknar jag lite hungrig och njuter av mitt varma vatten m m. Frukosten blir alltså kl 11 – d v s snart. Då hinner jag gå på gym eller gå en promenad innan – och ibland blogga som idag. Det känns bra. Idag blir det dock en promenad vid havet i Båstad lite senare. Ute är det vilsamt grått och ett stilla duggregn. Underbart för all växtlighet. Jag passar på när det äntligen regnar lite och gödslar gräsmatta med Algomin, rabatter, buskar och häckar med granulerad hönsgödsel (som komplement till de ställen som inte redan har fått Bokashi) och något speciellt som jag inte kommer ihåg vad det heter till buxbomhäcken. Det låter ambitiöst, men tog inte många minuter. För säkerhets skull låter jag vattenspridaren gå över gräsmattan. Regnet är väldigt stillsamt och det ser inte ut att komma några stora mängder.

Jag har något mycket spännande på gång som jag är mycket glad och entusiastisk inför. Det återkommer jag till när alla detaljer har fallit på plats. Önskar dig en skön dag i öppenhet och vila oavsett upplevelse.

 

A Monday with the 5:2 diet

When I came home from India in late February, I discovered that it was not simple to go back to 5:2 again . While I was  in India practiced intermittent fasting with 16:8  that is to  not eat before lunch and not after 19 in the evening. It did not , however , fit with how I lived in India having two fixed days a week with much less calories. So it took a couple of weeks before I was back up and running with Mondays and Thursdays as “fasting days “, ie not more than about 500 calories a day. I also continue to not eat before 11 and not after 7 all days of the week. It has become a natural and normal routine. A few times I start earlier with breakfast if I have to drive far in the morning or travel.

However, I have relaxed a little with how my “fasting days” look. Earlier  I ate only between 11 and 2 am. Now I don´t care so much about it and instead I eat between 11 am and 7 pm. It’s now easy again with the days with less food and especiallyMondays feel nice. As a start of a new work week. The gym in the morning and less food during the day.

Here is how I ate yesterday.

I started the morning as usual, with two cups of warm water with halv a lemon squeezed in. Then I take MSM and vitamin C in water. Also probiotics and B-12 in the morning.  Later, I drink a large glass of water with a heaping tablespoon of Powder of Life, my green powder that contains chlorella , spirulina, chia seeds , blueberries, rose hips, nettle , sea buckthorn, bladderwrack , broccoli, alges from the Nordic sea and olives. (Here’s more info about it ) . During the day I also take a tablespoon of liquid birch ash into a glass of water to base the body So far, no different from an other morning .

For breakfast I ate a porridge of 1 apple , cinnamon, 1 tablespoon chiapsyll and some  filtered water. Some of the apple I mix with the other ingredients and some I leave in pieces. This porridge tastes good and gives nice saturation that lasts. It swells in the stomach thanks to chia and psyllium seeds . It also balances the blood sugar and it contains chia seeds for omega 3 fat .

Lunch is around 3 pm and I ate scrambled eggs made from two eggs and 100g of steamed broccoli. I like to eat a hot meal midday and think this is both delicious, filling and easy to prepare .

At 6.30 pm I end today’s eating with two large glasses of lovely smoothie. In my smoothie yesterday I had 1.5 hg berries ( strawberry, raspberry, blueberry , blackcurrant, goji berry and pomegranate seeds ), 50 g of cottage cheese , ½ tablespoon chiapsyll , a handful of green leaves and filtered water. I usually have a scoop of protein powder instead of the cottage cheese , but I´m out of it right now. It is delicious and feels like a bomb of goodies for body and mind . Before I go to be , I take 1 teaspoon of coral lime in a glass of water and before brushing my teeth 1 tablespoon of colloidal silver. That’s it !

After all this food , I’m not hungry when I go to bed. Especially because I now eat the last meal in the early evening . It still feels clearly how good this is for the body. I usually eat about the same thing on my fasting days. That works best for me. I do not need any more variation but continue with this as long as it feels satisfying. I love not having to think so much about what I should do, count calories. Also, I am no great fan of cooking anymore. I have seen that there are cookbooks for the 5:2 diet. No need for that here though. :)

Today I woke up a little hungry and enjoyed my hot water etc. The breakfast will be at 11 am, that is soon. This gives me time to go to the gym or go for a walk before breakfast – and blog. It feels good. Today, I will instead go for a walk  by the sea in Båstad later. Outside it is restfully gray and a gentle drizzle. Wonderful for all vegetation . I take the opportunity when it finally rains a bit to fertilize the lawn with Algomin (alges), flower beds, shrubs and hedges with granulated chicken manure (in addition to the parts that not already have received Bokashi ) and something special that I can not remember what it is called to the boxwood hedge. It sounds ambitious, but did not take many minutes. Just in case  I let the sprinklers go over the lawn. The rain is very quiet and it does not seem to be great amounts of it.

I have something very exciting going going on that I am very happy and enthusiastic about . I will write more about it when all the details have fallen into place . Wishing you a pleasant day in openness and rest regardless of experience

 

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco