Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Endocannabinoidsystemet och Cannabidiol (CBD)

CBD olja är en olja som utvinns ur industri hampa. En växt som odlas framförallt i Europa

men även i Sverige . Till skillnad från Cannabis olja, så innehåller CBD olja ingen THC

(eller mycket lite). Det är THC som gör att man blir ”hög” när man röker Cannabis

Cannabidiol (CBD) är en av minst 85 aktiva cannabinoider som identifierats i hampan. CBD

bedöms ha större användningsområde inom hälsa än tetrahydrocannabinol (THC).

CBD oljan har länge studerats av vetenskapen, men det är först nu på senare tid som

intresset har växt. Det finns en mängd vetenskapliga artiklar och publikationer på nätet om

man söker på CBD oil eller Cannabidiol. Läser man artiklar om CBD så finner man att den

verkar hjälpa vid många olika symtom, som depression, alzheimers, olika former av

beroende, Chrons och andra tarmsjukdomar, diabetes, fibromyalgi, humörstörningar,

multipel skleros, osteoporos, oro och ångest, Parkinsons, PTSD, stress, sömnproblem och

cancer.
Hur kan CBD hjälp vid så många olika Symtom? Hur kan den ge en både palliativ och

läkande effekt? Hur kan den vara så säkert samtidigt som den erbjuder sådana kraftfulla

effekter? Sökandet efter att besvara dessa frågor har lett forskarna till upptäckten av ett

tidigare okänd fysiologisk systemet, en central del av hälsa och läkning hos varje människa

och nästan varje djur: det endocannabinoida systemet. För att förstå hur CBD samverkar

med din kropp, kommer här information om kroppens endocannabinoidsystem

 

ENDOCANNABINOIDSYSTEMET
Den endogena cannabinoid-systemet, uppkallad efter den växt som ledde till dess upptäckt,

är kanske det viktigaste fysiologiska system som deltar i att etablera och upprätthålla

människors hälsa. Endocannabinoider och deras receptorer finns i hela kroppen: i hjärnan,

innre organ, bindväv, körtlar och immunceller.
Endocannabinoider är naturligt förekommande föreningar som finns i den mänskliga

kroppen. De har varit där i 600.000 år eller mer, men vi har bara inte lagt märke till dem! En

av de märkliga sakerna med endocannabinoider är deras slående likhet med de aktiva

ingredienserna i hampa. som kallas fyto-cannabinoider. Det var forskarnas nyfikenhet att

förstå den exakta mekanismen genom vilken cannabis verkar i kroppen som ledde till

upptäckten av Endocannabinoid systemet, för lite mer än ett decennium sedan.

I varje vävnad, utför cannabinoid systemet olika uppgifter, men målet är alltid detsamma:

homeostas, upprätthållandet av en stabil inre miljö trots fluktuationer i den yttre miljön.

Cannabinoider främjar homeostas på varje nivå av biologiskt liv, från sub-cellulära, till hela

organismen. Här är ett exempel: Cannabinoidsytemet reglerar en process där cellen förstör

sig själv och återvinns, som en del av en cells livs cykel. Även om denna process håller

normala celler vid liv, så att de kan bibehålla en balans mellan syntesen, degradering och

efterföljande återvinning av celler, så har den en dödlig effekt på maligna tumörceller, vilket

får dem att konsumera sig själva i ett programmerat cellulärt självmord. Cancercellers död,

främjar naturligtvis homeostas och överlevnad för hela organismen.
Vetenskapen om endocannabinoid systemet har utvecklats mycket under de senaste åren.

Medvetenheten om att ”endocannabinoidsystemet” är det största neurotransmittorsystemet i

den mänskliga kroppen är stort. Det reglerar avkoppling, äta, sova, minne, och som

noterats av den italienska vetenskapsmannen Vincenzo Di Marzo, även vårt immunförsvar.

 

De endocannabinoider som finns naturligt i bröstmjölk, är avgörande för korrekt

mänsklig utveckling, och har nästan identiska effekter som de cannabinoider som

finns i hampaplantan.
Allmänt accepterat efter dess upptäckt 1995, är att endocannabinoidsystemet har kraft att

läka och balansera de andra systemen i kroppen genom att slå på eller stänga av gener.

Cannabinoider har nyckeln som låser upp receptorer i hjärnan och immunsystemet, och

utlöser potent helande och smärtstillande effekter.
Den senaste forskningen och den ökade kunskapen om cannabinoider och

endocannabinoider gör att många experter nu talar om att sjukdomarna som dagens medicin

har svårt att råda bot på kan vara symptom på en obalans i kroppens endocannabinoida

system och att det kan råda en neurokemisk obalans även i denna delen av människans

komplexa kropp.

Endocannabinoidsystemet kommunicerar med kroppens olika system, vilket gör att en

samordning mellan olika celltyper kan ske.
På platsen för en skada ser man till exempel en minskning av cannabinoider på grund av

receptorernas reglerande funktion på den skadade vävnaden, nervceller stabiliseras för att

förhindra överdriven smärta, och lugnar närliggande immunceller för att förhindra

frisläppande av pro-inflammatoriska substanser. Tre olika verkningsmekanismer på tre olika

celltyper för ett enda syfte: att minimera smärta och skador som orsakats av skadan.
Endocannabinoidsystemet, med dess förmåga att komunicera med vårt immunförsvar,

nervsystem och alla kroppens organ, är bokstavligen en bro mellan kropp och själ. Genom

att förstå detta system börjar vi se en mekanism som förklarar hur medvetandetillstånd kan

främja hälsa eller sjukdom.
Förutom att reglera vår interna och cellulära homeostas, påverkar cannabinoider en persons

relation med den yttre miljön.
Socialt, förändrar balanseringen av endocannabinoidsystemet tydligt mänskligt beteende,

och befrämjar ofta kommunication, humor och kreativitet. Cannabinoider kan påverka en

persons öppenhet och förmåga att gå bortom begränsande tankemönster och beteenden från

tidigare situationer. Att omforma dessa gamla mönster är en viktig del av hälsan och

tillfrisknandet.

 

Vad är cannabinoidreceptorer?
Allt från Sjögurkor till ryggradsdjur delar vi det endocannabinoida systemet med, som en

viktig del av livet och anpassning till miljöförändringar. Genom att jämföra genetik av

receptorer hos olika arter, har forskare uppskattat att det endocannabinoida systemet

utvecklats i primitiva djur för över 600 miljoner år sedan.

Även om det kan tyckas att vi vet en hel del om cannabinoider, så har över tjugotusen

vetenskapliga artiklar precis börjat belysa ämnet. Det finns troligen stora luckor i vår

nuvarande kunskap, om komplexiteten i samspelet mellan olika cannabinoider, celltyper och

system. Det utmanar forskarna att tänka på fysiologi och hälsa på ett nya sätt.
Följande korta översikt sammanfattar vad vi vet.

Cannabinoidreceptorer är närvarande i hela kroppen, inbäddade i cellmembran, och tros

vara talrikare än något annat receptorsystem. När cannabinoidreceptorer stimuleras, blir en

mängd olika fysiologiska processer följden. Forskare har identifierat två cannabisreceptorer:

CB1, som främst förekommer i nervsystemet, bindväv, könskörtlar, körtlar och organ; och

CB2, som främst finns i immunsystemet och dess tillhörande strukturer. Många vävnader

innehåller både CB1 och CB2 receptorer. Forskare spekulerar att det kan finnas en tredje

cannabinoidreceptor som väntar på att upptäckas.
Endocannabinoider är de ämnen våra kroppar gör naturligt för att stimulera dessa receptorer.

De två mest välkända av dessa molekyler kallas anandamid och 2-arachidonoylglycerol (2-

AG). De har en lokal verkan och kort halveringstid innan de bryts ned av enzymerna

fettsyraamid hydrolas (FAAH) och monoacylglycerol lipas (MAGL).
Phytocannabinoider eller i dagligt tal cannabinoider är växtsubstanser som stimulerar

cannabinoidreceptorerna. Delta-9-tetrahydrocannabinol eller THC, är det mest psykoaktiva

och säkerligen den mest kända av dessa ämnen, men andra cannabinoider såsom cannabidiol

(CBD) och cannabinol (CBN) vinner intresse hos forskare, på grund av en mängd olika

läkande egenskaper.
Intressant, är att hampan använder cannabinoiderna till att bevara sin egen hälsa och

förebygga sjukdomar. Cannabinoider har antioxidativa egenskaper som skyddar bladen och

blommande strukturer från ultraviolett strålning – cannabinoider neutralisera de skadliga fria

radikaler som genereras av UV-strålar och skyddar cellerna. Hos människor orsakar fria

radikaler åldrande, cancer och försämrad läkning. Antioxidanter som finns i växter har länge

framhållits som naturliga kosttillskott för att förhindra skador från fria radikaler.

 

 Det endocannabinoida systemet, och god hälsa
En sak är klar: ett funktionellt cannabinoidsystem är viktigt för hälsan. Från embryot i

vår mammas livmoder, till den åldrande människan, hjälper endocannabinoider oss att

överleva i en snabbt föränderlig och allt mer fientlig miljö. När man förstår allt detta,

började man undra: kan en individ förbättra sitt cannabinoidsystem genom att inta

kompletterande cannabinoider? Och kan man då behandla symptom och bota sjukdomar?

Kan cannabinoider hjälpa oss att förhindra sjukdom och främja hälsa genom att stimulera ett

gammalt system som är förprogrammerat i oss alla?
Jag tror att svaret är ja. Forskning har visat att små doser av cannabinoider från hampa kan

skicka signaler till kroppen att göra fler endocannabinoider och bygga fler receptorer. Det är

därför det kan ta tid innan man upplever effekt av t.ex. CBD olja. Fler receptorer ökar en

persons känslighet för cannabinoider; så att man så småningom behöver mindre doser för att

uppnå effekt. Jag tror att små, regelbundna doser av cannabinoider kan fungera som en

booster för våra mest centrala fysiologiska helande system.
Så, är det möjligt att extrakt och oljor från hampa, kan vara den mest användbara

hälsomedlet för att behandla de mest skilda mänskliga sjukdomar och tillstånd? En

komponent i förebyggande hälsovård, samt ett adaptivt stöd i vår alltmer giftiga,

cancerframkallande miljö?

 

Hur du aktiverar ditt cannabinoidsystem
Det bästa sättet att aktivera ditt cannabinoidsystem är med Cannabidiol (CBD), eftersom

CBD aktiverar kroppens produktion av de egna endocannabinoiderna. THC aktiverar

receptorn CB 1 och CBN aktiverar receptorn CB 2.
Att aktivera och balansera kroppens egna endocannabinoider är mer logiskt, eftersom

kroppen är intelligent och man därför inte riskerar någon överaktivitet.
Vetenskaplig forskning har visat att CBD kan vara terapeutiskt för många tillstånd,

inklusive (men inte begränsat till) kronisk smärta, cancer, ångest, diabetes, epilepsi,

reumatoid artrit, PTSD, sömnstörningar, alkoholism, hjärt-kärlsjukdom, antibiotikaresistenta

infektioner, och olika neurologiska åkommor.

 

Cannabidiol (CBD) frågor och svar

 

Det finns många frågor och funderingar kring CBD. Här finner du svaret på de vanligaste frågorna.

Det finns CBD olja med 50% CBD och det finns CBD olja med 1% CBD, är det bättre med

hög procent än låg procent?

SVAR: Det är ingen skillnad på CBD i 50% cbd olja eller CBD i 1% cbd olja. Skillnaden ligger i

att du behöver ta fler droppar ju lägre procent cbd oljan innehåller. Men en stor fördel med CBD

olja med låg CBD procent är att den är lättare att dosera och oftast mer potent eftersom den inte är

koncentrerad. Vid koncentrationen förstörs en del viktiga ingredienser.

Hur mycket ska man ta av cbd oljan? Vad är rätt dos?

SVAR: Doseringen av cbd oljan är mycket individuellt. Det finns de som tycker att det räcker med

ett par droppar 2 gånger om dagen med en 2%-ig CBD-cbd olja och det finns de som tycker att 35

droppar 3 gånger om dagen är deras optimala dos. Därför är det att föredra en CBD-olja med 1-5%

CBD i stället för oljor med hög procent CBD, eftersom det blir betydligt enklare att hitta sin

optimala dos.

Hur vet jag när jag tar en optimal dos?

SVAR: under dom första 3-4 veckorna trappar man långsamt upp doseringen av CBD oljan. Tar du

för hög dos blir du oftast lite dåsig och trött. När du tar optimal dos känner du lättnad av dina

symtom och du känner dig oftast mer pigg och alert.

Jag läser på Internet om olika extraktionsmetoder , vilken är bäst och vad är skillnaden

mellan de olika metoderna?

SVAR: Den vanligaste metoden för att extrahera CBD från industrihampa är superkritisk CO2

extraktion. Det är en industriell metod som använder CO2 och högt tryck för att extrahera

cannabinoiderna ur växten. Fördelen med den metoden är att man får en ren produkt. Nackdelen är

att det bildas hög värme med ett så stort tryck som superkritiska CO2 extraktionen kräver. Det gör

att produkten blir lite “förstörd”. Den smakar bränt.
Sedan finns det metoder med olika lösningsmedel, där den bästa är extraktion med alkohol eftersom

det alltid finns rester av lösningsmedlet kvar i lösningen man får fram.

Och så finns det olje-extraktion, vilket enligt Italienska forskare är den bästa och mest skonsamma

metoden för att få fram en bra CBD olja. Nackdelen med den metoden är att den behöver göras för

hand och är därför mer tidskrävande och därmed svår att göra i industriell skala.

Är CBD olja lagligt?

SVAR: Enligt EU-regler är produkter från godkända industrihampasorter godkända att handla med

inom EU. CBD olja utvinns från godkännd industrihampa och är därmed laglig on den innehåller

under 0,2 % THC.

Vi har drogtester på jobbet. Kommer det att ge utslag på en sådan test?

SVAR: Alla CBD oljor och extrakt innehåller lite THC. Eftersom det för närvarande är noll

tolerans på testerna, så kommer det att ge utslag. Det man får göra om så är fallet, är att hänvisa till

sitt kosttillskott, CBD oljan.

De flesta användare märker att något händer i kroppen när de börjar ta CBD-olja.
Här en person som fått bättre sömn:

Jag har snart testat CBD olja i en månad. jag märkte snabbt hur mycket bättre jag sover om

nätterna och vad energetisk jag blir på dagen. magkatarren är helt bort vilket gör att jag inte

behöver knappra omeprazol. detta är ett mirakel kur. A.D

Det är mycket vanligt att man får en bättre sömn och sover djupare. Oljan påverkar också

oftast ångest. Här följer en persons berättelse hur hon upplevt verkningarna av oljan redan

efter en vecka.

Hej !

Jag har använt Cbd-oljan ca en vecka. Jag lider av OCD med till största delen besvär av

tvångstankar och stark ångest som resultat av det. Min upplevelse av oljan är positiv.

Stämningsläget är förhöjt, vissa dagar mer andra dagar mindre. Mindre ångest, men

tvångstankarna kvarstår. Sömnen är förbättrad, vaknar inte längre många gånger under en natt.

Doseringen är 25 droppar 3ggr per dygn. Jag har tänkt höja dosen. Sami

Ett annat problem som också brukar påverkas är cirkulationen i kroppen och myrkypningar.

Camilla har också bara avänt oljan en kort tid och inte ännu kommit fram till hur mycket

hon skall ta och när.

Men något jag måste berätta från i förrgår är ju om mina “kribblingar” eller krypningar i skelettet.

Hade en riktigt dålig dag då. Det kryper i skulderblad och i skelettet ut i armarna. Jag tog då bara

oljan 2 ggr/dag. Så när jag tog min kvällsdos tog det ca 45 min-1 tim så var krypningarna

BORTA!? Om jag bara hade vetat det tidigare på dagen :-). Ska genast dosera nästa gång det

kryper och se om jag får samma effekt…. spännande! Camilla

Vi har också sett att oljan minskar inflammationer I kroppen. Bernt har upplevt en kraftig

förbättring på en kort tids använning av oljan

Hej

Mår alldeles förträffligt har inte gjort det på många år. Inflammationen i ryggmusklerna är borta,

lederna känns mycket bättre, huvudvärken är inte borta men på en behagligare nivå. (Tror att det

måste vara lie högre THC halt framförallt när det gäller olika smärttillstånd). Har halverat

medicinen för Rest Less Legs, jag sover jättebra mycket piggare på dagarna, är mindre irriterad

mot min omgivning. Men det höga blodtrycket måste jag ta medicin för, drar jag ner på medicinen

går trycket upp synd hade hoppats att kunna sluta med den.

Jag tar cirka 3*15-20 droppar / dag verkar som en bra nivå.Mvh

Bernt

Det är också vanligt att man känner sig piggare och mer harmonisk.

Hej! Jag har nu tagit dropparna i en vecka, och jag känner stor skillnad!!!

Jag är pigg, inte speedad, utan vaken (!) Jag känner mig lugn, mindre katastroftankar, mindre tvång

och jag känner mig ganska harmonisk. Inte samma ångest eller oro.Trodde inte man skulle märka

skillnad så fort! Cecilia

Många får mer energi på dagen men sover samtidigt bättre på natten. Anette kommer säkert

att komma fram till en dos där hon har lättare att somna. Hon har också fått mindre

inflammationer och smärtor.

Hej, är nu inne på 4:e flaskan och mår alldeles utmärkt. Jag har så mycket energi så ett problem är

att jag inte kan sova alls knappt. Jag jobbar 7 dagar i veckan och har gjort det ett tag. Men jag blir

inte tillräckligt trött för att kunna sova utan det blir insomningspiller.

Jag har sedan i förrgår gått ned till 20 droppar 3ggr/dag. Har haft 25 3ggr/dag i ett tag nu.

Mycket smärta har försvunnit och värken i min atros tå och höft är nästan borta.

Jag tror vän att inflammationer har gått ur kroppen. Allt detta gör ju att man får mer energi.

Tack för en fantatstisk produkt.

MVH

Anette

Mycket av det du har läst i detta häftet stämmer med min egna erfarenhet efter 5 månaders

regelbunden använding av CBD olja. Jag känner mig piggare, klarare, en föryngrande

effekt, mindre tjatter i huvudet, det är lättare att meditera och framförallt mindre stress.

Kenneth

Som du nu säkert förstår, kan ett balanserat endocannabinoidsystem ha stor betydelse för din hälsa.

OBS! Du ska alltid rådfråga medicinska experter innan du påbörjar en kur med olika kosttillskott.

Denna publikation är fri att dela och att plocka information ifrån. Vi vill att så många människor som möjligt ska få information om

endocannabinoidsystemet och cannabinoider, och då framför allt cannabidiol (CBD).

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco