Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Fest och mer fest

| 0 comments

Jag har haft en fantastisk Midsommarhelg! Den började redan på torsdagseftermiddagen med att vi var några vänner som ville fira Helena Blomljus som fyllde 50 år. Vi hade planerat en picknick i Trädgårdsföreningen. Dagen innan blev det uppenbart att det skulle kunna bli en mycket blöt picknick. Efter koll med Palmhuset visade det sig att vi var välkomna att sitta där. Vilken grej! Det hade jag inte kunnat tro. Vi var där lite före Helena och dukade upp ett  välfyllt buffébord med mat och dryck. Det blev en riktigt festlig, trevlig och givande födelsedagsfest. Extra mysigt blev det när regnet piskade mot glastaket ovanför oss och vi tittade ut över de tropiska palmerna.

Fest i Palmhuset LEfter en vända på sta´n – hej Göteborg, det var länge sedan – bodde jag över på ett fräscht och fint vandrarhem i Kviberg. Dagen därpå, Midsommarafton, bar det norrut. Jag passade på att stanna till i Fiskebäckskil för en snabb dejt med ett par vänner och en kort sightseeing. Jag har faktiskt aldrig varit här tidigare. Mycket pittoreskt och charmigt.

Fiskebäckskil LMitt på dagen kommer jag fram till målet för min resa norrut – Kärlingesunds Retreat Center. Ett par goda vänner, Åsa Kullberg och Kåre Landfald, har nyligen köpt denna fina pärla till kursgård och hade valt att lägga invigningsfesten till Midsommar. Kursgården ligger mycket vackert mitt i ett naturreservat med ek- och bokskog, berg, ängar med betesdjur och så fjorden förstås. Med andra ord ett perfekt läge. I stillheten här blir fågelsången och naturens alla andra ljud tydlig. Det blev ett supertrevligt firande med fina möten, massor av härliga människor, god mat, musik och dans.

Kärlingesund Retreat Center LPå morgonen innan frukost gick jag en promenad ner till bryggorna i Kärlingesund. Det tar max fem minuter att gå ner dit från kursgården. Det var otroligt vackert. Så stilla! Jag blev verkligen berörd av den vackra naturen här.Från Kärlingesunds brygga LTanken med kursgården är i första hand att Åsa och Kåre ska ha sina egna evenemang här. Kåre som är grundare till Zen-coaching utbildningen kommer att ha sina workshops här. Likaså Åsa som arbetar med shamanic body dearmoring och andra djupgående processer från den här traditionen. Jag kan varmt rekommendera båda. Här kan du höra om deras vision för Kärlingesunds Retreat Center. Fetblad LFylld av tacksamhet och värme från alla möten åkte jag sedan tillbaka till Småland igen. Varhelst jag kommer slår det mig hur mycket skönhet det finns. Sverige är fantastiskt vackert. Inte för att det är vackrare än andra platser – men det är här jag mest rör mig. Vilken gåva! Hoppas att du också hade en fin Midsommar. <3

 

Festivities

I have had a fantastic midsummer! It started already on Thursday afternoon when we were some friends who wanted to celebrate Helena Blomljus that had her 50th birthday that day. We had planned a picnic at the Garden Society in Göteborg. The day before, it became obvious that it would be a very wet picnic. After checking with the Palm House, it turned out that we were welcome to sit there. Amazing! I could hardly believe it. We were there a little before Helena and presented a well-stocked buffet table with food and drink. It was a really festive, enjoyable and rewarding birthday party. It was extra cozy when the rain lashed against the glass ceiling above us and we looked out over the tropical palm trees.

After a round downtown – hey Gothenburg, long time no see – I stayed over in a fresh and nice hostel in Kviberg. The next day, Midsummer Eve, I drove north along the West Coast. I took the opportunity to stop in Fiskebäckskil for a quick date with a couple of friends and a short sightseeing. I’ve actually never been here before. Very quaint and charming.

At noon, I arrived at the goal of my journey north – Kärlingesunds Retreat Center. A couple of good friends, Åsa Kullberg and Kåre Landfald, recently bought this lovely gem of retreat center and had decided to throw an opening party at Midsummer. The retreat center is beautifully situated in the middle of a nature sanctuary with huge oak and beech trees, mountains, meadows with grazing animals and of course the fjord (firth). In other words, a perfect location. In the stillness here birdsong and other sounds of nature are heard clearly. It was a super nice celebration with great meetings, lots of nice people, good food, music and dancing.

The next morning before breakfast I went for a walk down to the piers of Kärlingesund. It does not take more than five minutes to walk down there from the course center. It was incredibly beautiful. So peaceful! I was really touched by the beautiful scenery here.

The vision for the Center is that Åsa and Kåre will have their own events here. Kåre, who is the founder of the Zen Coaching training will have his workshops here. So will Åsa, working with shamanic body dearmoring and other powerful processes of this tradition. I can highly recommend both. Here you can hear them describe their vision for Kärlingesund.

Full of gratitude and warmth from all the meetings I went back home to Småland. Wherever I go, it strikes me how much beauty there is. Sweden is incredibly beautiful. Not that it is more beautiful than other places – but this is where I mostly move around. What a gift! Hope you had a nice midsummer too. <3

 

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco