Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Gårdagens utflykt till Växjö

| 0 comments

Åh, dessa morgnar! Vilka morgnar! Svala, uppfriskande med doft av syren och liljekonvalj. Kall sten mot bara fötter. Ofrivillig dusch av vattenspridaren. Fåglarnas livsbejakande sång. Vilka morgnar! Vilken rikedom. Njuuuuter! Går runt och gläds åt alla grönskande växter med min gigantiska tekopp fylld med varmt citronvatten. En perfekt början på en ny dag! Det är det ju alltid. Bara mer påtagligt ibland – som idag.

Citronvatten

Igår var jag på Växjö lasarett. Min läkare i Helsingborg som under ett år har försökt komma på vad det är som är fel med min kropp har remitterat mig till infektionsmottagningen i Växjö. Det blir spännande. Att besöka en infektionsmottagning innebär ett evigt handspritande. På något sätt är man så medveten om att här kan det finnas allt möjligt som man helst inte vill ha med sig hem.

Infektionsmottagninen, Växjö lasarett

Så här ser korridoren ut. Fint att den inte är vit. Den skulle behöva dig, Helena!  Helena Blomljus brinner för att göra bl a sjukhusmiljöer vackra, varma och kärleksfulla. Hon har hängt sina inspirerande och levande tavlor på psykiatriska avdelningar och hospice. Jag tänker att det måste göra en oerhörd skillnad för de som ligger på sjukhus, som kanske är rädda, ensamma och mår dåligt, om miljön är omhändertagande, ljus och hoppingivande.

De tog sju rör blod och i sex flaskor tog de blod som de blandade med köttbuljong för att se om det finns bakterier i mitt blod. De får hålla på med det gör. Leta efter vad det är som inte är som det borde vara ur ett medicinskt perspektiv. Och det är jag tacksam för. Visst vore det skönt att inte vara så trött och andfådd, att slippa febern, men jag mår bra. Jag känner mig inte alls sjuk. Kanske hittar de inget nu heller. Det är som det är hur det nu än är och i juli ska jag till Ulf Kihlman. Allt är väl.

Växjö vid sjön

Växjö är en vacker stad. En härlig sommarstad med stor sjö. Jag älskar att åka på utflykt. Packa bilen med picknick i frysväska, loppiskarta, oömma kläder för långa promenader. Man vet aldrig i vilken riktning lusten kommer att röra sig. Igår rörde den sig hemåt. Jag ville hem till trädgården och njuta. En kort promenad längs med sjön och sedan nosen tillbaka mot Hannabad. Mitt eget lilla paradis!

Mer av Växjö

 

 

Yesterday´s outing to Växjö

Oh, these mornings! Cool, refreshing scent of lilac and lily of the valley. Cold stone against bare feet. Involuntary shower of water spreader. The birds’ life-affirming songs. What a morning! What riches. Enjoyment! Walking around and rejoicing at every green plant with my giant tea cup filled with warm lemon water. A perfect start to a new day! It is always the case. Just more noticeable sometimes – like today.

Yesterday I was at Växjö hospital. My doctor in Helsingborg for a year, that has been trying to figure out what it is that is wrong with my body, has referred me to the infection clinic in Växjö. It will be exciting. To visit an infectious disease clinic means a lot of handsprit desinfection. Somehow you’re so aware that there may be all sorts of things that you would rather not take home.

This is what the hallway looks like. Nice that it is not white. It needs you, Helena! Helena Blomljus is passionate about making hospital environments beautiful, warm and loving. She has hung her inspiring and vibrant paintings on psychiatric wards and hospices. I think that it must make a tremendous difference to those who are in hospital, perhaps fearful, lonely and feeling badly, if the environment is nurturing, bright and hopeful.

They took seven tubes of blood and six bottles in which they took blood and mixed it with meat broth to see if there are bacteria in my blood. They do what they do.  Look for what is not as it should be from a medical perspective. And I am grateful for that. It would be nice to not be so tired and out of breath, to not have fever any more, but I feel good. I do not feel sick at all. Maybe theywon´t find anything this time either. It is the way it is however it is and in July I’m going to Ulf Kihlman (a skilled kinesiologist outside of Stockholm). All is well.

Växjö is a beautiful city, with a large lake. I love to go on an outing. Pack the car with a picnic in a freezer bag, flea market map, comfortable clothing for long walks. You never know in which direction the urge will move. Yesterday it moved back home. I wanted to go home to the garden and enjoy it. A short walk along the lake and then heading back towards Hannabad. My own little paradise!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco