Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Härlig helg!

| 0 comments

Den här helgen har gått i mötens och försäljningens tecken. Igår hade jag ett bord på Hallarydsdagen, ca 2,5 mil hemifrån. Ett härligt jippo för hela familjen ute på landet i naturskön miljö.

När dagen öppnades hördes en röst i högtalarna som välkomnade alla. ”Vi gör detta som en manifestation mot allt det ytliga vi möts av. Du är så bra precis som du är. Du är skapad precis som du ska vara. Du behöver inte ta till Botox eller plastikoperation för att bli bra. Du duger precis som du är. Du är redan bra!” Det var en lite ovanlig öppning, men riktigt fin.

Hallaryd

Det var boll-race längs ån, utställningar, våffelcafé, försäljning från grillen. Mitt emot mig stod ett band och spelade. Fyra dragspel, två fioler och en vokalissa. Det är fantastiskt med musik. En lång kö ringlade mot våffelståndet. När bandet började med en polka ryckte det i de flesta kropparna i kön. Det svängdes, stampades, skakades och spreds rörelseglädje över hela platsen. Det var svårt att låta bli att sjunga med i allsången senare, så det gjorde jag inte. Lät bli alltså. Jag sjöng på för fullt bakom mitt bord. ”En gång jag seglat i hamn” m m.

En barnkör sjöng. De var söta. Det blev lite utmanande när de alla spelade blockflöjt. Oj, vad det kan låta falskt. Fast de var så glada och förtjusande så det gjorde ju inget. Dessutom kan man försiktigt hålla för öronen.

Träskor

Linné själv höll ett långt föredrag om sitt liv. Själv uppsnappade jag bara ett ord här och där. Vi hade tur med vädret, tvärs emot alla prognoser och det blev en lyckad – fast lång – dag. Det blev flera fina möten och samtal!

Linné

Jag gjorde många glada med mina gamla burkar. Minst 20 personer höll upp en burk och berättade att en sådan har de. Glädjen kom när de vände på burken och såg vad jag tog för den. :) Det är ju hausse på burkar. Själv har jag samlat i närmare 40 år. De senaste 15 har jag inte köpt, men fortsätter att njuta av dem. De är så vackra med sin patina! Här är några av dem som många kände igen. Jag sålde förstås också några!

Burkar

Idag har jag haft trevligt besök av en vän från Göteborg. Det blev en härlig promenad längs med Hannabadssjön och mycket prat. Nu har jag suttit och följt mina fjorton auktioner på Tradera. Jag har sålt min gamla vackra Villeroy & Boch servis, Petite Fleur. Den hör ihop med ett annat liv. I stället har jag köpt Blå Eld som jag skrivit om tidigare. En så vacker servis från 50-talet designad av Hertha Bengtsson för Rörstrand. Ekonomiskt gick det jämnt upp! Perfekt! Jag vill bara ha sånt som jag verkligen vill ha. Helst användbara saker. Resten får andra glädjas åt.

130601
Hoppas du har haft en riktigt skön helg! Det brukar vara mycket så här års! Mycket att njuta av och mycket att fixa med! Glad juni till dig!

 

Great week-end

This has been a weekend for meeting people and for sales. Yesterday I rented a stall at Hallaryd Day. Hallaryd is a village located about 25 km from home. A marvelous spectacle for the whole family in the countryside in a picturesque setting.

When the day started a voice was heard through the speakers that welcomed everyone. “We do this as a manifestation against all the superficial we meet. You are great just as you are. You are created just the way you should be. You do not need to resort to Botox or plastic surgery to be fine. You do just fine as you are. You are already wonderful.” It was an unusual opening, but really nice.

There was ball-race along the river, exhibitions, waffel café, sales from the barbeque. Opposite me there was a band playing. Four accordions, two violins and a vocalist. It is amazing with music. There was a long queue to the waffel stall. When the band began with a polka there was twitching in most bodies in the queue. There was swinging, shaking and spreading the  joy of movement all over the place. It was difficult not to sing along at the Singalong later, so I did. Sing  I mean. I sang my heart out behind my table. “Once I sailed into port”, etc.

A children’s choir sang. They were sweet. It was a little challenging when they all played the recorder. Wow, it sounds false. They were so happy and adorable though that it didn´t matter. And you could carefully cover your ears.

Linnaeus gave a long lecture on his life. I only intercepted a word here and there. We were lucky with the weather, counter to all forecasts, and it was a successful – but long – day. There were several great meetings and conversations happening!

I made many happy with my old tinned jars. At least 20 people held up a jar and told me that they had one exactly like that. The joy for them came when they turned the box upside down and saw my price. :)  Tinned boxes are very much in demand these days. Personally, I have collected for nearly 40 years. The last 15 I have not bought so many, but continue to enjoy them. They are so beautiful with their patina! Here are some of them that many recognized. I sold of course also a few!

Today I had a nice visit from a friend from Gothenburg. We had a lovely walk along the Lake Hannabad and had a great meeting. Now I’ve been following my fourteen auctions on eBay. I have sold my old beautiful Villeroy & Boch dinnerware, Petite Fleur. It is linked to another life. Instead, I bought Blå Eld (Blue Fire) which I wrote about earlier. Such a beautiful chine from the 50s designed by Hertha Bengtsson for Rorstrand. Financially it broke even! Perfect! I just want the things that I really want. Ideally useful things. The rest can be enjoyed by others.

Hope you’ve had a really nice weekend! It tends to be much at this time of year! So much to enjoy and so much to fix! Happy June to you! <3

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco