Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Hejdå till snö och hej till sol och värme!

| 0 comments

Normalt så här års är jag i Indien. De senaste sjutton åren har jag varit det (utom ett års undantag då jag var på Sri Lanka). Det var inte läge att vara borta i fem-sex veckor i år eftersom jag precis har börjat ett nytt uppdrag för Kärlingesund Retreat Center. I sista minuten bestämde jag mig för att ta några dagars sol och värme. Det blev en veckas charterresa till Fuerteventura.  Jag valde ett ställe som helt fokuserar på sport och träning. Ofta blir träning eftersatt för mig under december och januari. Det känns liksom inte viktigt och jag prioriterar lätt bort det. Vädret hjälper väl inte heller till. Indien har då varit uppstarten med mycket promenader, simning och gym. Den inspirationen och pushen ville jag gärna ha även i år. Utsikt från Las Playitas L

Jag har inte åkt på en traditionell charterresa på väldigt många år. Det var dock bekvämt och enkelt. Allt funkade perfekt. Jag flög från Sturup. Jag bor i en fin enrumslägenhet med litet kök så att jag kan fixa maten själv. Snyggt, rent och fräsch. Och wifi. Måste/vill ju arbeta lite också under tiden jag är här.

Fuerteventura är en vulkanö. Det växer i princip ingenting annat än det som planterats i byar och runt turistanläggningar. Mycket märkligt landskap. Playitas – som anläggningen jag bor på heter – ligger vid havet och har en strand med svart lavasand. Anläggningen är vacker, välskött och stor. Här finns nog de allra flesta sporter representerade. Flera pooler inklusive en olympisk 50 meters bassäng. Det är olika pass i och utanför vattnet mest hela tiden. Det cyklas, springs, hoppas och simmas. Jag blev lite matt när jag gick runt och kollade in området och alla sportnissarna första dagen. Och ser att det nog blir perfekt för mig.sports L

Dagarna börjar med en längre meditation, de fem tibetanerna på rummet, gym en timme och sedan 45 minuters promenad med stavar. Tänk om alla dagar kunde börja så här. Fantastiskt. Idag blev det yoga i stället för stavgång (stavar och yogamatta finns att låna här). En underbar avslappnande och fokuserande yoga utomhus. Några timmar på en solstol blir det också mitt på dagen. På eftermiddagarna har jag varit ute och gått.Las Playitas L

Jag har bl a gått längs med havet till en liten by, Las Playitas, där de vita husen hänger på vulkanklipporna ut mot havet. Förtjusande. Här finns också en liten livsmedelsaffär. Underbart att sitta en stund på piren och se livet hända runt omkring mig.

Jag åkte utan förväntningar. Var inte säker på att det var värt “besväret” att bara vara bort en vecka. Efter min första dag här kändes det som om den dagen räckte. Den var värd alltihop. Det är något magiskt med att vara utomhus nio timmar i sträck efter att knappt ha varit ute alls på länge. Dessutom var det som att komma från en svartvit film till en färgfilm med den allra bästa färgåtergivningen. Alla dessa olika sinnesintryck som finns att njuta av. Dofter, ljud, solvärme. Jag njuter med andra ord … verkligen och känner mig otroligt tacksam. Hibiscus L

 

 

Bye, bye snow and hello sun and warmth

Normally this time of year I am in India. At least I have been the last seventeen yearse (except one year when I was in Sri Lanka instead). It was not the right time this year to be gone five to six weeks because I have just started a new project working for Kärlingesund Retreat Center. At the last minute I decided to take a few days of sun and warmth. I booked a one-week charter trip to Fuerteventura (one of the Canary islands). I chose a place that completely focuses on sports and exercise. Often I don´t prioritize excercise during December and January. It does not feel important. The weather does not help either. India has helped me get started again with much walking, swimming and gym. I wanted this inspiration and push this year too.

I have not been on a traditional package holiday for many years. However, it was comfortable and easy. Everything worked perfectly. I flew from Malmö. I got a nice studio apartment with a small kitchen so that I can cook for myself. Neat, clean and fresh. And wifi. Have to/want to work a little too while I’m here.

Fuerteventura is a volcanic island. Hardly anything grows other than that which is planted in villages and around tourist facilities. Very strange landscape. Playitas – the place I am staying at – is by the sea and has a beach of black volcanic sand. The facility is beautiful, well maintained and large. Most sports seem to be represented here. Several swimming pools including an Olympic 50 meter pool. There are several work outs going on at the same time, in and out of the water. People ride bicycles, jump and swim. I got a bit tired from just walking around the area the first day and seeing all the sport freaks being busy everywhere. And I see that it probably will be perfect for me.

The days start with a long meditation, the five Tibetans in the room, gym an hour and then 45 minute walk with sticks. If only every day could start like this! Fantastic. Today it was yoga instead of Nordic walking (sticks and yoga mat can be borrowed here). A wonderful relaxing and focusing yoga outdoors. A few hours on a sun bed in the middle of the day is very relaxing. In the afternoons, I have been out walking.

I have for instance walked along the sea to a small village, Las Playitas, where the white houses hang on the volcanic cliffs out to sea. Adorable. There is also a small grocery store. Wonderful to sit for a while on the pier and watch life happening around me.

I left with no expectations. Was not sure it was worth the “hassle” to just be away for a week. After my first day here I felt as if the day was enough. It was worth it all. There is something magical about being outdoors nine hours straight after barely having been out at all for a long time. Moreover, it was like coming from a black and white film to color film with the very best color reproduction. All these different sensations available to enjoy. Smells, sounds, sun warming the skin. In other words … I enjoy it really and I feel incredibly grateful.

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco