Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Hormoner och kvinnors hälsa

| 0 comments

För en vecka sedan var jag på en heldagskurs med Marianne Arnström om hormoner och kvinnors hälsa. Det var en superintressant och lärorik dag. Det var så mycket som känns viktigt att känna till. Smått som stort. Det är här ett område som jag kan väldigt lite om. Det var verkligen dags. Jag hade under några månader då och då gått in på hennes hemsida för att se var hon hade kurs nära mig. Helt plötsligt en dag dök Osby upp. Det är bara tre mil. Perfekt. Jag kan varmt rekommendera alla ni kvinnor som är intresserade att investera 600 kr i en dagkurs med Marianne. Hon är oerhört generös med sig själv och sin kunskap. Vi fick ett innehållsrikt kompendium och dagen efter kursen kom  ett mejl med 18 bilagor med detaljinformation inom en massa områden. Lite att bita i med andra ord. Hon reser över hela Sverige och ska bl a ha en kurs i Laholm i mars för er som bor nära mig. Här är hennes sida.

Marianne har ingen formell utbildning, men har ägnat många år åt att sätta sig in i de här frågorna. Framför allt baseras hennes undervisning på Dr Lees böcker och forskning. Han lever inte längre, men här är hans hemsida. Mariannes partner är en naturläkare från Nya Zealand som arbetar tillsammans med henne i Karlskrona halva året.  Jag vet knappt var jag ska börja. Förmodligen blir det mer än ett blogginlägg. Den information jag delger nedan kommer alltså från dessa två källor, Marianna Arnström och Dr Lee.

151128 Kurs i Osby 1 L

Utsikten från Scoutgården i Osby där kursen hölls.

Dr Lee myntade uttrycket “östrogendominans”. Han menade att detta är en av orsakerna till mäns och kvinnors problem i världen idag.  De allra flesta av oss kvinnor är östrogendominanta. Vi har fel balans mellan östrogen och progesteron. Vi bör ha 300 gånger mer progesteron än östrogen och i många fall är balansen den motsatta. Västerländska kvinnor är östrogendominanta för att våra kroppar inte tillverkar tillräckligt med progesteron. Det är så eftersom våra folliklar är skadade. Våra folliklar skadades när vi var 18 dagar gamla embryon när våra mammor utsattes för miljögifter, enligt Dr Lee. Utöver att våra kroppar inte tillverkar tillräckligt med progesteron utsätts vi för tre till fyra gånger så mycket östrogen som vi borde. Vi får i oss östrogen genom östrogenliknande ämnen från kemikalier (lösningsmedel, växtgifter, insektssprayer, plaster, bilavgaser m m), genom p-piller.

Vår kropp är som ett dataprogram. Allt är inprogrammerat. Allt fungerar med automatik. Celler vet vad de ska göra när viss information dyker upp. När man ändrar lite i programvaran får man inte det resultat som är inbyggt i programmet. Ett exempel: Progesteronreceptorerna i kroppen vet exakt vad de ska göra när en progesteronmolekyl får kontakt. Läkemedelsföretagen har skapat syntetiskt progesteron vars molekyl inte ser riktigt likadan ut som den naturliga progesteronmolekylen. Man har manipulerat den så att receptorn ska tro att den är progesteron och släppa in den. Men när den väl är inne vet receptorn inte vad den ska göra med den. Den receptorn blir i stället blockerad. Detta är en av anledningarna till att vi ska använda naturligt progesteron inte gestagen, syntetiskt progesteron.

Varför är denna kunskap inte mer spridd och varför skriver inte läkare ut naturligt progesteron? Ja, det är det gamla vanliga. Det går inte att ta patent på. Alltså kan man inte tjäna pengar på det. En annan anledning till varför läkare inte känner till detta mer är att man förr mätte hormonnivåerna i blodet (blodserum). Hormonerna är fettlösliga och kan inte lösas upp i blodserumet som är vattenlösligt. De enda hormonerna man ser med den här mätmetoden är de som är på väg ut ur kroppen genom urinen för de har ett proteinhölje. När man mäter på det här sättet ser man alltså inte effekten av att t ex tillsätta naturligt progesteron. En mer tillförlitlig metod är att testa saliven. Numer kan man även göra blodtester. Men då droppar man blodet på läskpapper som sedan analyseras. Då testar man alltså hela blodet, inte bara blodserumet. Jag återkommer med en adress där man kan beställa ett test att göra själv som inte kostar så mycket. Många läkare är också idag mer fokuserade på symtomlindring i stället för att se till helheten för att hitta underliggande orsak till symtomen.

Symtom på östrogendominans

 • påskyndad åldringsprocess
 • orolighet
 • ömhet i brösten
 • depression
 • trötthet
 • knöliga bröst
 • håravfall
 • lågt blodsocker
 • sterilitet
 • graviditetstillamående
 • irritation
 • PMS-störningar
 • migrän (speciellt i samband med mens)
 • försämrad sköldkörtelfunktion
 • livmodermyom
 • allergier
 • autoimmuna sjukdomar som kroniska hudsjukdomar
 • minskad sexlust
 • viktökning, speciellt kring mage, höft och lår
 • “hjärndimma”
 • gallstensproblem
 • huvudvärk
 • ökad risk för blodproppar och stroke
 • missfall
 • sömnproblem
 • livmodercancer
 • uppsvälldhet
 • osteoporos

Inom vilka områden ser vi tydligast värdet av att tillföra naturligt progesteron?

 • Förebyggande av cancer

Den kanske största orsaken till cancer har att göra med att cellerna delar sig för snabbt. Dr Lee beskriver hur cellerna har ett program, apoptos, som bestämmer när celler ska dö. De ska dö, forslas bort och ge plats för nya friska celler. Det är nyckeln till ett hälsosamt liv. Cancerceller vägrar att dö i tid. Det finns två olika gener där den ena, Bcl-2 stimulerar celledelning och försenar apoptos. Genen p53 hämmar celldelningen och påskyndar apoptos. Om genen bcl-2 är dominant ökar cancerrisken och om p53 är dominant minskar den. Östrogen ökar effekten av Bcl-2 och minskar effekten av p53. Progesteron har precis motsatt effekt.

Dr Lee menar också att t ex bröstcancer bara är ett symtom. Tar man bort tumören finns den underliggande orsaken kvar. Ingen av Dr Lees patienter som har blivit bröstcanceropererad har dött sedan 1978.

De kvinnor som blir opererade för bröstcancer under den senare delen av menscykeln – då progesteronnivåerna ökar i kroppen – lever längre. I en studie levde 65 % fortfarande 18 år efter operationen om de opererats i senare delen av cykeln. Endast 30 % levde kvar av de som opererats i den tidigare delen.  Dr Lee hävdar att hade man gett patienterna progesteron hela tiden efter operationen hade all kvinnor överlevt. Detta känns ju som oerhört viktig information!!!

Det finns tre sorters östrongen: östron, östradiol och östriol. De två första ger cancer, men inte den sista. Den skyddar i stället mot cancer.

Avslutningsbad 1 L

I detta ljuvliga bad med fantastisk utsikt över Båstad avslutade vi höstens kurs för ett par kvällar sedan.

Vi får bröstcancer för att vi är östrogendominanta.  Män får samma problem. Prostatan är lika känslig för östrogen som livmodern. Även hos män är det främst östradiol som orsakar cancer. Testosteron hindrar östradiol för att orsaka cancer. Det är hormonet dihydrotestosteron som orsakar cancer.Progesteron hindrar testesteron att omvandlas till dihydrotestosteron.

 • Hjärt- och kärlsjukdomar

Ofta när kvinnor dör av hjärtinfarkt är deras kärl inte igentäppta med kolesterolplack som mäns är. I stället handlar det om att kärlet krampar. En studie på apor visar att om man tillför progesteron går kärlen inte i kramp. Hormonersättningsterapi är, enligt Dr Lee, huvudorsaken till hjärtinfarkt hos kvinnor i klimakteriet. Denna studie har inte publicerats av de stora medicinska tidskrifterna för den anses för provocerande. En studie på kvinnor har också gjorts som visade att kvinnor som fått syntetiskt östrogen med syntetiskt gestagen fick spasm i kärlen när de gick på rullband. När de slutade med gestgen och fick naturligt progesteron i stället blev resultatet bättre än det de hade utan några tillsatta hormoner överhuvudtaget.

 • Osteoporos (benskörhet)

Vid klimakteriet har bentätheten minskat med 20 % och när kvinnor är 80 år med 50 %.  Det börjar långt före klimakteriet. Det finns studier som visar på att unga kvinnliga atleter är bensköra. Utifrån detta drog Dr Lee slutsatsen att osteoporos inte bara kan bero på östrogenbrist. Tidigare gav man östrogen vid osteoporos. Bara östrogen trots att både östrogen- och progesteronnivåer sjönk. Dr Lee började behandla osteoporos med naturligt progesteron, gav dem C- och D-vitaminer, fick dem att sluta röka och börja motionera.

Vi har celler som kallas osteoklaster som angriper den kristalliserade delen av gammal benvävnad och löser upp den. Sedan flyttar en annan cell, osteoblaster, in och bygger upp ny benvävnad. Östrogen gör att osteoklaster arbetar långsammare. Dr Lee menar att man alltså bara kan skjuta upp benbrott med östrogen. Osteoporos har inget med calcium att göra! Det var intressant att höra för det trodde jag. Och förmodligen fler än jag. I stället menar dr Lee att osteoporos är en sjukdom som innebär att osteoblasterna inte har gjort sitt jobb. De aktiveras av progesteron. Osteoporos är alltså ännu ett tecken på östrogendominans, brist på progesteron.  Att tillföra naturligt progesteron gör att bentätheten ökar i genomsnitt med 15 % över en treårsperiod.

Marianne berättar om hur skadligt det kan vara att ta t ex Fosomax (en bisfosfonat) som ofta ges vid osteoporos idag. Det är en kemisk förening som löser upp hudceller. En biverkning är att den bränner hål i  mänsklig hud. Det är därför man måste stå eller stå en stund för att förhindra att den fastnar på en slemhinna. Ofta skriver man ut magsårsmedicin direkt. En biverkning kan t ex vara benröta.

Slutsatsen jag drog var att de allra flesta bör ta naturligt progesteron. När man upptäckte att man kunde göra progesteronsalva på wild jams och sojabönor gick priset radikalt ner och blev tillgänglig för alla. Idag består salvan inte av det längre. En liten ärta smörjs in morgon och kväll där vi har tunn hud med många blodkärl som t ex handlederna. Man gör uppehåll en vecka i månaden. Det verkar bara finns en kontraindikation och det är myom som är större än 5 cm. Något händer med myomet då som gör att progesteronet omvandlas och inte hjälper. Annars är myom ännu ett tecken på progesteronbrist. Tyvärr har jag själv myom. Jag behöver bara kolla hur stort det är. Jag längtar efter att börja med naturligt progesteron och se vad det får för effekter på den här kroppen. Jag har många symtom på östrogendominans. Man bör också vara i tät kontakt med sin läkare om man tar Varan och vill börja testa progesteron.

Det här var mycket information och jag personligen kan inte gå i god för att allt stämmer. Men det är en sammanfattning av hur jag har uppfattat budskapet. En kraftigt förenklad bild. Absolut värt att undersöka närmare för er som är intresserade. Dr Lee har skrivit många böcker i ämnet, t ex “What your doctor might NOT tell you about breastcancer”.

Man kan beställa Dr Lees ProgesterAll här. En tub kostar 299 kr och lär räcka flera månader.

 

Hormones and women´s health

A week ago I was on a one day workshop with Marianne Arnström about hormones and women’s health. It was a super interesting and educational day. There was so much that feels important to know. This is an area I know  very little about. It was really time to learn more. I had for some months gone to her website to see where she was giving the workshop that was close to me. Quite suddenly one day Osby appeared up. Which is only 18 miles from where I live. Perfect. I can recommend all of you women who are interested, to invest SEK 600 in a workshop with Marianne. She is incredibly generous with herself and her knowledge. We got a rich compendium and the day after the course we got an email with 18 appendices containing detailed information on a lot of things. A bit to chew in other words. She travels all over Sweden and will among other places have a course in Laholm in March for those who live near me. Here is her web page.

Marianne has no formal training, but has devoted years to understand these issues. Above all, her teaching is based on Dr. Lee’s books and research. He is no longer alive, but here’s his website. Marianne’s partner is a naturopath from New Zealand who works with her in Karlskrona half of the year. I hardly know where to begin. It will probably be more than one post. The information I share below comes from these two sources, Marianna Arnström and Dr. Lee.

The view from Scout farmhouse in Osby where the course was held.

Dr. Lee coined the term “estrogen dominance”. He said that this is the one causes of men’s and women’s problems in the world today. The vast majority of us women are estrogen dominant. We have the wrong balance between estrogen and progesterone. We should have 300 times more progesterone than estrogen, and in many cases the balance is the opposite. Western women are estrogen dominant because our bodies do not produce enough progesterone. It is so because our follicles are damaged. Our follicles were damaged when we were 18 days old embryos when our mothers were exposed to environmental toxins, according to Dr. Lee. In addition to our bodies do not producing enough progesterone we are exposed to three to four times as much estrogen as we should. We ingest estrogen through estrogen-like substances from chemicals (solvents, herbicides, insect sprays, plastics, car fumes, etc.), and by being on the pill.

Our body is like a computer program. Everything is programmed. Everything works automatically. Cells know what to do when some information appears. When you change some of the software you may not get the result which is built into the program. One example: the progesterone receptors in the body know exactly what to do when a progesterone molecule makes contact. Pharmaceutical companies have created a synthetic progesterone, whose molecule does not look quite the same as the natural progesterone molecule. It has been manipulated so that the receptor would let it in. But once it is inside, the receptor does not know what to do with it. The receptor is instead blocked. This is one of the reasons that we should use natural progesterone instead of progestin, a synthetic progesterone.

Why is this knowledge not more widespread, and why does not the doctor prescribe natural progesterone? Yes, it is the usual reason. It is not possible to patent. Thus one can not make money from it. Another reason why doctors are not aware of this more is that sooner the hormone levels were measured in the blood (blood serum). The hormones are fat-soluble and can not be dissolved in the blood serum which is water soluble. The only hormones seen with this method of measurement are those who are coming out of the body through the urine with  a protein coat. When measured in this manner you can therefore not see the effect of e.g. adding natural progesterone. A more reliable method is to test the saliva. Nowadays, you can also do blood tests. But then the blood is dropped on blotting paper which is then analyzed. Then the test is of the whole blood, not only blood serum. I will return with an address where you can order a test for yourself that does not cost so much. Many doctors are also now more focused on relief of symptoms rather than looking at the whole to find the underlying cause of the symptoms.

Symptoms of estrogen dominance:

 • accelerated aging process
 • worry
 • breast tenderness
 • depression
 • fatigue
 • lumpy breast
 • alopecia
 • low blood sugar
 • sterility
 • miscarriages
 • irritation
 • PMS disorders
 • migraine (especially in connection with menstruation)
 • hypothyroidism
 • uterine myoma
 • allergies
 • autoimmune diseases and chronic skin diseases
 • decreased sex drive
 • weight gain, especially around the abdomen, hips and thighs
 • “brain fog”
 • gallstone problems
 • headache
 • increased risk of blood clots and stroke
 • miscarriage
 • sleep problems
 • uterine cancer
 • bloating
 • osteoporosis

In what areas do we most clearly see the value of adding natural progesterone?

 • Cancer Prevention

Perhaps the biggest cause of cancer has to do with that the cells divide too quickly. Dr. Lee describes how the cells have a program, apoptosis, which determines when the cells are to die. They will die, be whisked away and make room for new healthy cells. It is the key to a healthy life. Cancer cells refuse to die in time. There are two different genes where one, Bcl-2, stimulates cell division and delays apoptosis. Gene p53 inhibits cell division and accelerate apoptosis. If the gene bcl-2 is dominant the risk for cancer increases and when p53 is dominant it decreases. Estrogen increases the effect of Bcl-2 and decreases the effect of p53. Progesterone has the opposite effect.

Dr. Lee also believes that, for example, breast cancer is only a symptom. When you remove the tumor the underlying cause remains. None of Dr Lee’s patients who have had breast cancer surgery have died since 1978.

The women that are operated on for breast cancer during the latter part of the menstrual cycle – when progesterone levels increase in the body – live longer. In one study, 65% are still alive 18 years after the surgery if they had surgery in the later part of the cycle. Only 30% of the survived operated in the previous section. Dr. Lee claims that had they been given progesterone all the time after the operation, all the women had survived. This feels as extremely important information !!!

There are three kinds of estrogen: estrone, estradiol and estriol. The first two cause cancer, but not the last. Instead it protects against cancer.

We get breast cancer because we are estrogen dominant. Men have the same problem. The prostate is equally sensitive to estrogen as the uterus. While in men, it is primarily estradiol that causes cancer. Testosterone prevents estradiol to cause cancer. The hormone dihydrotestosterone causes cancer. Progesteron prevents testesteron to be converted to dihydrotestosteron.

 • Heart disease

Often when women die of heart attacks, their vessels are not clogged with cholesterol plaques as men’s. Instead, it is about vessel cramps. A study in monkeys shows that by adding progesterone the vessels do not cramp. Hormone replacement therapy is, according to Dr. Lee, the main cause of heart attacks in postmenopausal women. This study has not been published in major medical journals as it was deemed too provocative. A study of women have also been made which showed that women who received synthetic estrogen with a synthetic progestogen got spasm in the vessels when they walked on a treadmill. When they stopped with gestagen and received natural progesterone instead the result was better than without any added hormones at all.

 • Osteoporosis (brittle bones)

At menopause, bone density decreases by 20%, when women are 80 years it is down to 50%. It begins long before menopause. There are studies that show that young female athletes have osteoporosis. Based on this Dr. Lee concluded that osteoporosis can not simply be due to lack of estrogen. Previously doctors gave estrogen for osteoporosis. Just estrogen, even though both estrogen and progesterone levels dropped. Dr. Lee began treating osteoporosis with natural progesterone, gave them C and D vitamins, asked them to stop smoking and start exercising.

We have cells called osteoclasts that attack the crystallized portion of the old bone and dissolves it. Then another cell, the osteoblast, moves in and builds up new bone tissue. Estrogen makes osteoclasts work slower. Dr. Lee says that adding estrogen can just defer fractures for the time being. Osteoporosis has nothing to do with calcium! It was interesting to hear as this is what I thought. And probably more than I. Instead, Dr Lee said that osteoporosis is a disease in which the osteoblasts have not done their job. They are activated by progesterone. Osteoporosis is therefore another sign of estrogen dominance, lack of progesterone. To supply natural progesterone makes BMD increased on average by 15% over three years.

Marianne talks about how harmful it can be to take for  example fosomax (a bisphosphonate) that is often given for osteoporosis today. It is a chemical compound that dissolves the skin cells. A side effect is that it burns a hole in the human skin. That is why one must stand or walk for a while when taking it to prevent it from sticking to the mucosa. Often the doctor prescribes ulcer medicine directly. An adverse event can be, for example bone necrosis.

The conclusion I drew was that most people should take natural progesterone. When they discovered that they could get natural progesterone from wild yams and/or soybeans the price went radically down. Today it is no longer made of that. A small pea lubricated morning and evening where we have thin skin with many blood vessels, such as the wrists. One stops taking it for a week of the month. It seems that the only contraindication is myomas larger than 5 cm. Something happens to the myoma at this size that makes progesterone bevconverted and will not help. Otherwise myomas are another sign of progesterone deficiency. Unfortunately, I have uterine fibroids, myoma. I just need to see how big it is. I long to begin with natural progesterone and see what it effects it will have for this body. I have many symptoms of estrogen dominance. You should also be in close contact with your doctor if you are on Waran, a blood thinner.

This was a lot of information and I personally can not vouch for the truth of it all. But it’s a summary of how I have understood the message. A very simplified picture. It is absolutely worth examining more closely for those who are interested. Dr. Lee has written many books on the subject, such as “What your doctor might not tell you about breast cancer.”

One can order Dr. Lee´s ProgesterAll here. A tube costs 299 SEK and learns take several months.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco