Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Igång igen …

| 1 Comment

Äntligen skrivs ännu ett blogginlägg. Jag har suttit ner och börjat skriva flera gånger, men det blir ingen text av det. Ända sedan jag kom hem från Indien för en månad sedan har jag haft svårt att “disciplinera” mig att göra något. Det är så uppenbart att vi inte har någon egentlig kontroll eller makt. Det händer eller inte. När det är sett går det inte att tro på idéer som skuld, jag borde etc. Det är inte så att jag tvingat mig att skriva tidigare heller, men om jag har bestämt mig för att skriva något så har det också dykt upp ord i ett väldigt flöde när jag börjat. Kanske blir det annorlunda framöver – eller inte.

Det är härligt vårigt här nu. Jag har suttit ute i ett skyddat hörn lättklädd idag. Fast det var fortfarande -11 i morse så det går ju inte att gräva i jorden än. Jag har dock börjat klippa ner lite höga gräs. När jag planterade de här praktfulla gräsen (Miscanthus sinensis, Ferner Osten) passade jag på att också plantera pärlhyacinter runt plantorna. Det innebär att nu i början innan gräsen börjar växa så har jag i alla fall blommande pärlhyacinter där. Om jag då väntar för länge med att klippa ner förra årets gräsplymer ryker pärlhyacinterna också. Så här vackra var de manshöga gräsen en mulen sensommardag.

Miscanthusgräs

Jag var i Båstad förra veckan och träffade gruppen för första gången i vår. Det var lika trevligt som alltid. En härlig, öppen och varm grupp. Så här vacker är utsikten där vi träffas.

Båstad 2 Nu är det klart att jag ska medverka vid Mundekullas Kvinnofestival i juni. Jag hade ett härligt samtal med Anne Elmberg för några dagar sedan om festivalen. Peter och Anne har verkligen skapat något speciellt och fint på Mundekulla och jag ser fram emot att få tillbringa några dagar där. Det ska självklart också bli spännande och roligt att få möta alla kvinnorna på festivalen!!! Min vän, Helena Blomljus, kommer också att vara med. Extrakul att göra något med henne! Här hittar ni mer information om festivalen.

Även om växtligheten ännu inte visar upp några större vårtecken är det härligt att skapa dem inne.

PärlhyacinterSå börjar Antik- och samlarmarknaden här i Markaryd närma sig. Den äger rum på Påskdagen, 31 mars.  Det blir säkert roligt som vanligt. Jag kommer att ha med mig lite nya saker som jag letat fram och det är alltid lika spännande att se hur det tas emot. Ganska mycket pyssel innan allt är prissatt, packat i lådor och insatt i bilen.

Förhoppningsvis “ses” vi snart igen! Jag önskar dig en riktigt skön Påskhelg så länge! Någon större vårvärme verkar vi inte kunna förvänta oss – men visst är det härligt att leva? Ett öppet mirakel, ögonblick för ögonblick!

 

Up and running again …

Finally another blog post. I’ve sat down and started to write several times, but no text happens. Ever since I came home from India a month ago, I have not been able to “discipline myself” to do anything. It is so obvious that we have no real control or power. It happens or not. When it is seen, you can not believe in the ideas about guilt, shoulds  etc. It is not that I forced myself to write before, but if I decided to write something words came in a flow once I started. Maybe it will be different from now on – or not.

It’s very springy here now. I’ve been sitting outside in a sheltered corner lightly dressed today. Though it was still -11 C this morning, so the ground is still frozen – no digging yet. However, I have started to cut down some tall grass. When I planted this glorious grass (Miscanthus sinensis, Ferner Osten) I took the opportunity to also plant grape hyacinths around the plants. This means that, at the beginning before the grass begins to grow, I have anyway grape hyacinths blooming there – very nice. If I wait too long to cut down last year’s grass plumes I will also cut the grape hyacinths as well. Isn´t the man-high grass beautiful on an overcast summer’s day?

I was in Båstad last week and met with the group for the first time this spring. It was as nice as always. A lovely, open and warm group. This is the beautiful view where we meet.

It is now clear that I will participate in the Women Festival at Mundekulla in June. I had a delightful conversation with Anne Elmberg a few days ago about the festival. Peter and Anne have really created something very special and inspiring at Mundekulla and I look forward to spending some time there. It will of course also be exciting and fun to meet all the women at the festival! My friend, Helena Blomljus, will also be there. Especially fun to do something with her! Here you will find more information about the festival.

Although nothing is growing in garden yet, it is great to create reminders of spring inside.

Thes Antique and collectible market here in Markaryd is approaching. It takes place on Easter Sunday, March 31. It will certainly be fun as usual. I will have some new things with me that I’ve found and it is always exciting to see how it is received.

Hopefully we will “see” each other again soon! I wish you a wonderful Easter holiday so far!  It does not seem that we can expect any higher temperature  – but it certainly is great to live. An open miracle, moment by moment!

 

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco