Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Läkar- och labbesök

| 0 comments

Närbild på skomakaren LRedan innan jag kom till Indien hade jag bestämt mig för att göra lite tester som kanske skulle kunna hitta en förklaring till min feber sedan 2,5. år (ursäkta – en något uttjatad historia kanske). Jag har ju varit i Indien varje år i 18 år och kanske är det något härifrån som orsakar obalansen i kroppen. Jag blev rekommenderad en läkare i närheten som heter Dr Kumar. Här ligger hans klinik.

Dr Kumars mottagning LHan är visserligen allmänläkare, men mitt mål var att få prov tagna för parasiter och det tänkte jag att vilken läkare som helst skulle klara. Han lyssnade noga och skrev ut ett papper med olika prover som han ville ta. Jag kände igen en del och menade att de redan var tagna i Sverige, men han ville ta om dem för att kunna ge en egen bild. Det verkar vettigt tycker jag. Bara tester för parasiter ingår. Läkarbesöket kostade 40 kr. Här är Dr Kumar på sin mottagning.

Dr Kumar LDagen efter åkte jag till labbet, NM Medical – ett mycket modernt och proffsigt ställe. Alla kvinnorna som arbetade här har samma vackra sari. Det känns lite mer som ett hotell än ett labb – i receptionen i alla fall. Bakom receptionen satt en stor skylt där det stod tydligt – både på engelska och hindi – att det är förbjudet enligt lag att ta reda på fostrets kön. Tydligen fortfarande aktuellt med preferens när det gäller kön här. Mina prover kostade 1.100 SEK. Ganska mycket pengar tycker en som är van att allt sådant betals genom bidrag från staten.

Receptionist LJag lämnade in urin- och avföringsprov (yack) och de tog sex rör med blod. Dessutom skulle det göras en ultraljudsundersökning av underkroppen. För den skulle blåsan vara full. Jag drack två liter vatten snabbt och sedan gick jag runt, runt i närmare två timmar. Väntrummet var fint och jag kunde se på tecknade filmer med engelska undertexter eller helt ljuvlig Bollywood-film. Man kan inte annat än bli glad när man ser hur de dansar, sjunger och ler för fullt. Ultraljudsundersökningen gick smidigt. Inget hittades som kan förklara febern. Bra att veta. Här är väntrummet.

Väntrum NM Medical LJag var där i tre timmar. Senare på kvällen kunde jag gå in på datorn och läsa resultatet av nästan alla proverna. Då fanns inga parasitprover med. Blev något besviken. Trodde att de inte hade tagit några. Men några dagar senare fanns proverna med. Inga parasiter och ingen svamp. Toppen! Dessutom fick jag faktiskt en hel del information som jag inte hade förut. Inget som förklarar febern – för mig i alla fall. Jag får höra vad läkaren säger. Och även min svenska läkare förstås. Här är mannen som tog mina prover.

Provtagare LFör några dagar sedan hade Dolano en öppen satsang – öppen och gratis för alla. Jag tycker att den blev väldigt bra. Det var bra frågor, inte så personliga och ändå frågor som de flesta kan ha. Nu ligger den ute på internet om du skulle vilja lyssna. Du hittar den på sidan friendsofdolano. Det är den senaste från 8 februari som jag pratar om. Här är en länk.

 

Visit to the doctor and the lab

Before I came to India, I decided to do some tests might shine a light on my fever since 2.5. years (sorry – a somewhat worn out story perhaps). I’ve been to India every year for 18 years and maybe it’s something here that is causing the imbalance in the body. I was recommended a doctor nearby called Dr. Kumar. Here is his clinic.

He is admittedly a general practitioner, but my goal was to test for parasites and with this I guess any doctor would cope. He listened carefully and wrote out a paper with different tests that he wanted to make. I recognized some and said that they had already been taken in Sweden, but he wanted to take them now to have a basis for his own opinion. Makes sense I guess. As long as tests for parasites are included. The visit to the doctor cost 40 SEK. Here is Dr. Kumar at his reception.

The day after I went to the lab, NM Medical – a very modern and professional place. All the women who works here have the same beautiful sari. It feels a bit more like a hotel than a lab – the reception anyway. Behind the reception desk there was a large sign that read clearly – both in English and Hindi – that it is forbidden by law to determine fetal sex. Apparently there are still preferences when it comes to the sex of the baby here. My test cost 1100 SEK. Quite a lot of money for someone who is used to test being subsidised.

I brought with me urine and stool samples (yack) and they took six tubes of blood. Also, they did an ultrasound of the lower body. For this the bladder needs to be full. I drank two liters of water quickly and then I walked around and around for nearly two hours. The waiting room was fine and I could watch cartoons with English subtitles or totally sweet Bollywood movies. One can not but be happy when you see how they dance, sing and smile too full. The ultrasound examination went smoothly. Nothing that explains the fever was found. Good to know. Here is the waiting room.

I was there for three hours. Later in the evening, I could go into the computer and read the result of nearly all tests. There were no result from tests for parasites. I was disappointed. Believed that they had not taken any. But a few days later they were there. No parasites and no fungus. Awesome! Also, I was actually got a lot of information that I had not anticipated and did not have before. Nothing that explains the fever – for me, anyway. I´ll to hear what the doctor says. And also my Swedish doctor of course. Here is the man who took my samples.

A few days ago Dolano had an open satsang – free and open to all. I think it turned out very well. The questions were great, not so personal and yet the questions that most might have. It was posted today on internet if you would like to listen. You can find it on the webpage friendsofdolano.org. It’s the latest from February 8. Here is a link.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco