Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Lite om idag

| 0 comments

Idag känns som en bra dag att arbeta vidare med att planera hösten. Morgonens promenad började i duggregn och avslutades i sol. Just nu är det grått och regnigt igen. Älskar det varierande med vår väderlek. Fast jag älskar sol och värme också. Så allt är väl oavsett.

Sol och regn

Sol och regn

Eftersom jag inte har arbetat så mycket i egen regi på flera år gäller det att vara aktiv för att komma ut på marknaden igen. Idag har jag bokat föredrag i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Ängelholm. ”Att må bra mitt i livet som det är”. (16 september kl 18.30) Ser verkligen fram emot alla höstens möten. Jag lägger upp efterhand under ”Program” på hemsidan. Det svåraste tycker jag är att skriva texterna som presenterar det jag pratar om och mig själv. Hur formulerar jag det så att mitt budskap blir tydligt och samtidigt lockande? Även här har jag god hjälp av att “walk my talk”, d v s att inte tänka för mycket på det, inte analysera och väga ord på guldvåg utan mer bara låta orden flöda ner på pappret, att helt enkelt vara avslappnad och öppen när jag skriver. Ibland är det lättare än andra gånger. Det är också som det är tills det inte är det längre.

På torsdag åker jag till Mundekullas Musikfestival. Det blir roligt. Mycket härlig musik och säkert spännande och givande möten. Själv ska jag hålla en workshop på temat: ”Livet är en kärleksfull lek”. Det är titeln på Helenas och min workshop för kvinnor 15-17 november på Mundekulla.

Havtorn

Jag har idag beställt två böcker på Internet som det blir spännande att läsa. Dels ”5:2 dieten” av Michael Molsley. Den har precis kommit ut på svenska. Jag fortsätter ju med min periodiska fasta. I mitt inlägg för några dagar sedan glömde jag att nämna att jag gått ner 7 kg på 8 veckors fasta. Det är inte det huvudsakliga skälet, men absolut en positiv bieffekt.

Den andra boken är ”Kaos i kvinnohjärnan” av Mia Lundin. Mia är svenska, men bor i Kalifornien. Hon är bl a barnmorska och har de senaste åren specialiserat sig på hur hormoner och signalsubstanser påverkar vårt mående och vad vi kan göra för att optimera våra förutsättningar. Det känns som en bok som är värd att läsas. Det blir väl rapporter här om båda böckerna vad det lider.

Lingon på tomten

Ja, det blev inte så mycket skrivet idag. Men det kommer ju fler dagar. Gillar att låta skrivandet sköta sig självt. Ha en skön måndagskväll!

 

A bit about today

Today feels like a good day to work on planning the fall. This morning’s walk began in drizzle and ended in sunshine. Right now it’s gray and rainy again. Love the variety with our weather. Though I love the sun and heat as well. So all is well regardless.

Since I have not worked so much from my own platform in several years you have to be active to enter “the market” again. Today I booked a lecture in collaboration with (Studieförbundet Vuxenskolan Adult Education Association) in Ängelholm. “Feeling good in the middle of life as it is.” Really looking forward to all the autumn meetings. I post them under “Programs” on the website as I go along. The hardest thing I find is to write the text, featuring what I will talk about and about myself. How do I formulate it so that my message is clear and at the same time appealing? Again, I have good help by “walking my talk”, ie not to think too much about it, not analyze and weigh the words but rather just let the words flow down on paper, simply being relaxed and open as I type . Sometimes it’s easier than other times. It is also as it is until it is not anymore.

On Thursday I gwill go to Mundekulla´s Music Festival. It will be fun. Very beautiful music and certainly exciting and rewarding meetings. Personally, I will hold a workshop on the theme: “Life is a loving play.” It is the title of Helena’s and my workshop for women November 15 to 17 at Mundekulla.

I have today ordered two books on the Internet that will be interesting to read. First, “5:2 Diet” by Michael Molsley. It has just come out in Swedish. I continue with intermittent fasting. In my post a few days ago, I forgot to mention that I have lost 7 kg over the 8 weeks of fasting. It’s not the main reason, but certainly a nice side effect.

The second book is “Chaos in women’s brain” by Mia Lundin. Mia is Swedish but lives in California. She is among other things  midwife and in recent years has specialized in how hormones and neurotransmitters affect our moods and what we can do to optimize these. It feels like a book that is worth reading. I will report here about both books later on.

Yes, it was not so much that got written today. But there will be more days. Like to let the writing take care of itself. Have a great Monday night!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco