Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Livet är fullt av magiska vidunder.

| 0 comments

Igår hade jag en härlig dag i shoppingens skånska Mekka, Väla utanför Helsingborg. Jag hade många små ärenden och framför allt var det julklappar som stod på tapeten. Jag älskar julen! Under flera år drev jag en liten heminredningsbutik. Då var julen verkligen central. I september åkte jag till London och gick runt på en stor mässa för att köpa in inför julen. Det var som julafton när lådorna dök upp i början av november och jag fick packa upp allt, prissätta och sortera in det på lagret i väntan på julglöggen. Varje år bjöd jag in stamkunder till julglögg och förhandsvisning en söndag i mitten/slutet av november. Jag hade öppet som vanligt på lördagen. Lördag eftermiddag och natt julpyntades det så det stod härliga till. Det var lika roligt varje år när kunderna dök upp. Spännande att se deras reaktioner. Skulle de tycka lika mycket om det jag köpt in som jag gjorde? Jag hade oftast julpynt som man inte hittade överallt. Butiken hette Country Style så du kan tänka dig stilen. Jag öppnade den 1988. Det var då man skulle ha kor överallt. Kor på mattor, handdukar, skyltar. Sedan var det full rulle hela december och när väl julafton kom var jag oftast helt slut och fullständigt trött på jul och tomtar. Nu är det så skönt att kunna njuta vid rätt tid.

De här underbara varelserna hittade jag på Karla konsthantverk. Helt ljuvliga och …. helt onödiga. Numera är jag inte lika intresserad av onödiga saker. Jag vill hellre ha vackra bruksföremål som man kan använda i vardagen. Men om Tomten fanns på riktigt och man kunde önska sig saker utan att ens nära och kära behövde betala för dem skulle jag absolut önska mig den gröna. Jag tror att han skulle trivas så bra hemma hos mig. Ett magiskt alldeles unikt vidunderligt vidunder!

Jag passade också på att köpa broddar. Dit trodde jag nog aldrig att jag skulle komma. Broddar!!! För ett par dagar sedan trillade jag raklång på min morgonpromenad. Det blir så halt där plogen kört. Nu ska jag kunna gå säkert överallt. Bortsett från att de inte passade mina kängor när jag väl kom hem. Det dröjer alltså några dagar till innan det blir säkra promenader. Det får bli promenader på oplogade skogsvägar och stigar.

Sedan ett tag tillbaka börjar jag dagen med vatten, probiotika och B12-tabletter. Det vatten jag dricker är spännande. Det smakar precis som vanligt vatten och har också samma konsistens, men det är helt svart. Det heter följaktligen blk (black). Bara det… att dricka ett vatten som heter – och är – Black! Jag förstår vitsen med den slogan som används: Change the way you see water. Den svarta färgen kommer utav att Fulvosyra har tillförts källvaten. Fulvosyra innehåller 77 mineraler som lär kunna hjälpa kroppen att avgifta sig samt att ta upp vitaminer och näringsämnen. Vattnet har ett PH-värde på 9. Här är leverantörens hemsida. Jag hörde av mig till leverantören när jag först upptäckte vattnet (tack Karin Björkegren-Jones) och fick då reda på att det säljs på vissa ICA och på City Gross. Där var jag alltså – på City Gross i Hyllinge för att köpa blk. Jag vet inte om vattnet är så fantastiskt som jag tror. Men det känns bra att börja dagen med det. Sedan väntar jag ett par timmar innan jag äter frukost. Jag kanske borde tillägga att just nu börjar jag dagen så. Jag är periodare med det mesta. Det kommer och går – som allt annat.

Jag kom hem till den mest fantastiska kväll. Stjärnklart, gnistrande knarrsnö, stillhet. – 13 grader. Det är vinter. Det är verkligen vinter! Och snart är det jul!

 

Magical marvels

Yesterday I had a lovely day devoted to shopping in the  Scanian Mecca, Väla outside of Helsingborg. I had many small errands and above all I was there to  shop for Christmas presents. I love Christmas! For several years I ran a small interior design shop. At that time Christmas was really essential. In September I went to London to go to a large trade fair to buy for Christmas. It was like Christmas Eve when the boxes showed up at the beginning of November and I could unpack everything , put price tags on and sort it all out at the warehouse in anticipation of “the julglögg” (mulled spiced wine served with raisins and almonds) . Every year I invited regular customers to “julglögg” and preview a Sunday in mid / late November. I was open as usual on Saturday. Saturday afternoon and night all Christmas decorations were put up. It was as much fun each year when customers showed up. Exciting to see their reactions. Would they like what I bought as much as I did? I usually had Christmas decorations that were not found everywhere. The shop was called Country Style so you can imagine the style. I opened it 1988. It was at that time that one would have cows everywhere. Cows on mats, towels, plates. So it was full speed throughout December and once Christmas came, I was usually exhausted and utterly sick of Christmas and Santas. Now it’s so nice to be able to enjoy Christmas at the right time.

These wonderful creatures I found on Karla crafts. Absolutely lovely and …. completely unnecessary. Nowadays I’m not so interested in unnecessary things. I’d rather have beautiful appliances that can be used in everyday life. But if Santa Claus was real and one could wish for things without having your loved ones needing to pay for them, I would certainly wish for the green one. I think he would love it in my home. A magic truly unique marvellous marvel!

I also took the opportunity to buy spikes for my hiking boots. I never thought it would come to that! Spikes! A couple of days ago I fell flat on my morning walk. It gets so slippery where the snow has been plowed. Now I’ll be able to walk safely everywhere. Except for the fact that they did not fit my boots when I got home. It will therefore be a few days beforeI can walk safely anywhere. I will have to simply walk on forest roads and trails that have not be plowed.

Since some time back, I start the day with water, probiotics and vitamin B12 tablets. The water I drink is exciting. It tastes just like plain water and also has the same texture, but it’s completely black. It is thus called blk (black). Just imagine … drinking a water that is called – and is – Black! I understand the point of the slogan used: Change the way you see water. The black color comes through the fulvic acidthat has been added to spring water. Fulvic acid contains 77 trace minerals that supposedly help the body detoxify itself and to take up vitamins and nutrients. The water has a pH  of 9. Very base. Here is the supplier’s website. I called the supplier when I first discovered the water (thanks Karin Björkegren-Jones) to find out where it is sold.So today I went to City Gross in Hyllinge to buy some bottles of blk. I do not know if the water is as fantastic as I think. But it feels good to start the day with it. Then I wait a few hours before I eat breakfast. Maybe I should add that right now I start the day like this. I do most everything a period of time and then change. It comes and goes – like everything else.

I came home to the most amazing evening. Starry skies, shimmering snow, stillness. -13 centigrades. It is winter. It is really winter. And soon it will be Christmas.

 

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco