Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Morgonens tankar

| 2 Comments

Jag är som luften.

Genomsyrar, omsluter, innefattar gränslöst varje doft.

Utan fördom, bedömning eller åsikt.

Alltid likadan, stabil, och opåverkbar.

Omöjlig att fånga eller kontrollera.

Utan motsatser eller polaritet.

Fullständigt öppen och transparant.

Autentisk och pålitlig.

Varken accepterande eller bortstötande av någon doft.

Alla dofter lika välkomna i och som denna öppenhet.

Utan mer substans än en hägring.

Och ändå njutbart levande.

Som luft är jag obeskrivbar, oförståelig.

Utan varken förflutet eller framtid.

Omöjlig att skilja från doften.

Inte två.

Bara så.

Ljuvligt enkelt.

Blå kula mot himlen

I’m like air.

Pervading, enveloping, including boundlessly each fragrance.

Without prejudice, judgment or opinion.

Always the same, stable, and unimpressionable.

Impossible to capture or control.

Without opposites or polarities.

Completely open and transparent.

Authentic and reliable.

Neither accepting nor rejecting any fragrance.

All are equally welcome in and as this openness.

Without more substance than a mirage.

And yet enjoyably alive.

As air I am indescribable, incomprehensible.

Without neither past nor future.

Indistinguishable from the fragrance.

Not two.

Just this.

Sweet simplicity.

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco