Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Morning has broken

| 0 comments

Det är något magiskt med morgnar. Det blir så uppenbart hur jag alltid finns oavsett vilka upplevelser som kommer och går. Det är bilder, tankar, känslor i en dröm. Plötsligt är det kroppssensationer, tankar i en obegränsad rymd utan synintryck. Detta övergår till bilder som vi kallar ett sovrum, en kropp, ett fönster, himmel. Tankar om en ny dag. Ständigt avlösande varandra utan att rucka på min natur som upplever allt detta utan att vara skilt från det. Vilsamt, stilla, stabilt, kraftfullt. Ett härligt sätt att starta dagen. Så enkelt och självklart. Jag har alltid existerat. Jag kan inte inte existera. Försök just nu att inte finnas till! Inte möjligt, eller hur? Alla olika identiteter, trossystem och upplevelser i mig. Oförändrad, obegränsad, obeskrivlig, onämnbar. Utan ålder, kön eller programmeringar. Levande, lekande i och som alla roller, situationer och omständigheter. Sååå tacksam!

Echinacea Alba

 

Igår blev informationen om Helenas och min workshop för kvinnor i höst (15-17 november) på Mundekulla klar. Den finns här om du är intresserad. Det blir en härlig, kraftfull, kreativ och vilsam helg. Skönt mitt i mörka hösten med varma innerliga möten med sig själv och andra. Det var så fint att mötas bara kvinnor under Kvinnofestivalen tyckte Helena och jag. Du är varmt välkommen om det känns rätt för dig!

Idag är det mycket att avsluta innan Mundekulla imorgon. Jättemånga texter att skriva till olika events som jag ska delta i nu i höst. Vilken bra dag för det. Lite så där lagom höstig. 7 grader när jag gick upp. Sol och enstaka moln. Hoppas det blir lite varmare på Mundekulla för alla de som tältar. Själv ska jag bo på vandrarhem i närheten eftersom det var fullt på Mundekulla. Det blir bra! Det är ett mycket rikt utbud av fantastiska musiker. Meja kommer t ex att ha konsert imorgon kväll. Malin Berghagen kommer att leda yoga och hålla föredrag. Kay Pollack ska också prata. Samt många fler!!! Mycket att välja på hela tiden. Mest ser jag fram emot alla möten med människor – nya och gamla bekantskaper.

Jag läste förresten hur mycket gifter som finns kvar i vanliga bananer. Testfakta har låtit testa bananer. Slutsatsen blev att ekologiska bananer är giftfria bananer. Självklart val! I vissa fall är det så enkelt att välja klokt både för oss själva och jorden. Här är en lista på de allra mest besprutade frukterna och grönsakerna. I just de här fallen är det extra viktigt att satsa på ekologiskt. Om man inte kan det får man göra vad man kan med skalning/rengöring. Jag tror man kan lägga dem i en blandning av vatten och ättika en liten stund. Skölja av och torka. Fast det tar ju bara bort en del av det som finns på skalet.

 •  Äpplen
 • Selleri
 • Paprikor
 • Persikor
 • Jordgubbar
 • Nektariner
 • Vindruvor
 • Spenat
 • Sallad
 • Gurka
 • Blåbär
 • Potatis
 • Grönkål

Nästa inlägg kommer förhoppningsvis från Mundekulla. Nu ska jag ut i skogen med mina vänner stavarna! Glad att kunna gå med dem igen.

Ha en fin dag oavsett om du har det somrigt, höstigt eller både och!

 

Morning has broken

There is something magical about mornings. It becomes so obvious how I always exist whatever experiences come and go. There are images, thoughts, feelings in a dream. Suddenly it is body sensations, thoughts in an unlimited space without visual input. This change to the pictures which we call a bedroom, a body, a window, sky. Thoughts of a new day. Constantly relieving each other without affecting my nature without being separated from it. Restful, quiet, stable, powerful. A delightful way to start the day. Simple and obvious. I have always existed. I cannot not exist. Try right now not to exist. Not possible, right? All identities, beliefs and experiences in me. Unchanged, unlimited, indescribable, unutterable. No age, gender or programming. Living, playing in and as all roles, situations and circumstances. Soooo grateful!

Yesterday the information about Helena’s and my workshop for women in autumn (15-17 November) at Mundekulla was done. It is available here if you’re interested. It will be a beautiful, powerful, creative and restful weekend. Nice time in middle of the dark autumn with warm heartfelt encounters with oneself and others. It was so nice to meet only women during Women’s Festival we thought. You are most welcome if it feels right for you!

Today, it’s a lot to finish before Mundekulla tomorrow. Very many texts to write to the various events that I will attend this fall. What a great day for this. Perfectly fally. 7 degrees when I got up. Sun and a few clouds. Hope it gets a little warmer in Mundekulla for all those campers. Personally, I’m staying at a hostel nearby because it was full at Mundekulla. It will be nice! It is a very rich array of amazing musicians. Meja will have concert tomorrow night. Malin Berghagen will lead yoga and give a lecture. Kay Pollack will also speak. And many more! Plenty to choose from at all times. Mostly, I look forward to all meetings with people – old and new acquaintances.

I read by the way, how much pesticides are left in bananas. Testfakta have tested bananas. It was concluded that organic bananas are toxic free bananas. Obvious choice! In some cases it is so easy to choose wisely both for ourselves and the earth. Here is a list of the most sprayed fruits and vegetables. In these particular cases, it is even more important to invest in buying organic. If you can not get it you have to do what you can with peeling / cleaning. I think you can put them in a mixture of water and vinegar for a little while. Rinse and dry. Though it will onlytake away some of what’s on the peel.

 •  Apples
 • Celery
 • Peppers
 • Peaches
 • Strawberries
 • Nectarines
 • Grapes
 • Spinach
 • Salad
 • Cucumber
 • Blueberries
 • Potato
 • Kale

Next post will hopefully be from Mundekulla. Now I’m out in the woods with my friends the Swedish poles! Happy to be able to walk with them again.

Have a nice day, whether you have it or summery, fally or both!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco