Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Nu flyttar jag!

| 6 Comments

Så är det äntligen dags. För en dryg vecka sedan fick jag nycklarna till mitt nästa boende. Nu är det full rulle med att renovera och att successivt flytta in. Det känns roligt. Med den här flytten skapar jag ett enklare boende som ger mer utrymme för det som jag tycker är viktigast –  meditation och personlig avveckling. Badbryggan

När jag flyttade hit till Hannabad, utanför Markaryd, för nio år sedan lämnade jag Bjärehalvön och Båstad. En plats som jag älskar och där jag – utöver mitt senaste permanenta boende – också tillbringat varje sommar sedan jag föddes. Jag flyttade till Markaryd för att jag var tränare i Balanced View och delaktig i att driva Centret där. Det var jättefint att komma närmare. Men för 5,5 år sedan lämnade jag Balanced View och arbetet på kursgården i Emmaljunga. Min hela umgängeskrets i Markaryd var inom de här ramarna och det blev några år i retreat efter det eftersom jag inte känner någon här i närheten. Ramsjöstrand 1 ram L

Nu flyttar jag tillbaka till Bjärehalvön. Närmare bestämt till Ramsjö. Jag har köpt ett litet bostadsrättsradhus som ligger 800 m från havet, Ramsjöstrand och 4 km från Torekov. Näromgivnarna är fantastiska. Man kan gå på strandängarna miltals åt båda hållen längs med havet. Mitt emot ligger Kullabygden med sina karakteristiska formationer. Det är en dryg mil till Båstad. Det här blir en enkel flytt eftersom jag har många vänner här, känner bygden, affärer m m. Jag bytte aldrig tandläkare och bilverkstad utan dem har jag kvar. Ramsjöstrand 2 ram L

Jag har mycket låg pension när jag  går i pension i januari. Detta har också påverkat mitt val av boende. Jag får lite pengar över på banken som en reserv för den dag jag inte kan arbeta längre.

Det är utmanande att flytta till 66,5 m2 när man har bott större tidigare och det kommer att känns så skönt när kostymen är anpassad till den nya tunnare kroppen. Jag har rensat och slängt, rensat och slängt. Varvat resor till tippen med Röda korset och loppis. Slängt alla gamla bilder från innan jag fick barn, förutom ett barnalbum. Kastat bilder och anteckningar från retreater och kurser. Anteckningar om drömmar och olika upplevelser har alla gått samma väg. Ointressant!Ramsjöstrand hamnen ram L

Nu kör jag varje dag med lite av varje (6 mil enkel resa). Det ska bli nytt badrum och lite andra mindre förändringar så det är fullt med hantverkare. Skönt att inte bo mitt i detta. Speciellt inte i förrgår när de bilade för nya golvbrunnar. Jisses, vad det lät. Stackars grannar.a

Att flytta är också att lämna min bekvämlighetszon. Och min avsikt med flytten är tydlig. Stöd för min intention i livet: att leva, förkroppsliga och manifestera absolut sanning för allas bästa. Att vara med det som det är. Det låter lite pretentiöst när man skriver det så här. Och för mig är det viktigt att hålla intentionen klar och låta den informera mina beslut så mycket det går. Personlighetens vanor och distraktioner är så inarbetade och lätta att ta för givna. Jag vill inte längre vara driven och influerad av tidigare program, rädslor och invanda mönster. Så får det gå så gott det går. Men intentionen är klar.

Bilderna är tagna nere i Ramsjöstrand en molnig men otroligt stilla dag. Badbryggan ser lockande ut. :)

 

I am finally moving!

It’s finally time to move. Just over a week ago, I received the keys to my next residence. It is full on renovating and gradually moving that is happening now. It feels good. With this move, I create a simpler accommodation that gives more room for what I think is most important – meditation and personal dissolution.

When I moved here to Hannabad, outside of Markaryd, nine years ago, I left Bjärehalvön and Båstad. A place I love and where I – besides my last permanent accommodation – also spent every summer since I was born. I moved to Markaryd because I was a trainer in Balanced View and was involved in running the Center there. It was great to get closer. But 5.5 years ago, I left Balanced View and the work at the retreat center in Emmaljunga. My whole social life in Markaryd was within these limits and after stepping down life in Hannabad  became a retreat since I hardly knew anyone nearby.

Now I am moving back to Bjärehalvön. More specifically, to Ramsjö. I bought small cooperative attached house, 800 m from the sea, Ramsjöstrand and 4 km from Torekov. The surroundings are amazing. You can walk on the beach meadows in both directions along the sea. Opposite is Kullabygden with its caracteristic formations. It is about 10 km to Båstad. This will be a simple move because I have many friends here, know the village, shops, etc. I never changed dentist or car mechanic so they are nearby.

I have a very low pension when I retire in January. This has also affected my choice of where to live. I will have some money left on the bank as a reserve for the day when I can not work anymore.

It is challenging to move to 66.5 m2 when you have lived in bigger spaces earlier and it will be great when the costume is adapted to the new thinner body. I have gone through my stuff. A trip to the dump and then to the Red Cross and the flea market. Threw all old pictures from before I had children, except for a children’s album. Threw away pictures and notes from retreats and courses. Notes about dreams and different experiences have all gone the same way. Not interesting any more!

Now I drive every day with a some of my stuff (6 mile single trip). There will be a new bathroom and some other minor changes so it’s full of craftsmen right now. Nice to not live there now.

Moving is also leaving my comfort zone. And my intention with the move is clear. Support for my intention in life: to live, embody and manifest absolute truth for the benefit of all. Being with it as it is. It sounds a bit pretentious when you write this. And to me it is important to keep the intention clear and let it inform my decisions as much as possible. The habits and distractions of the personality are so integrated and easy to take for granted. I do not want to be driven and influenced by previous programs, fears and invasive patterns. I can only do my best and it happens as it does. But the intention is clear.

The pictures are taken down in Ramsjöstrand a cloudy but incredibly quiet day. The jetty looks very attractive. :)

Share

6 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco