Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Ringblomssalva

| 0 comments

Innan jul gjorde jag ringblomssalva och gav bort som julklapp. En mycket uppskattad sådan vet jag sedan tidigare jular.

Ringblomssalva är bl a:

 • Cirkulationsbefrämjande
 • Inflammationshämmande
 • Vävnadsbildande
 • Renande, drar ut gift
 • Bra vid åderbråck, veninflammation, skär-, bränn-, tryck- och skrapsår
 • Mjukgörande
Bivax läggs först i.

Bivax läggs först i.

Själv använder jag den vid småsår, torra fläckar. Efter fotvård brukar jag smörja in fötterna, sätta på plastpåsar och sockor. Efer några timmar känns fötterna som nya.Ringblomssalva 2 LX

Jag samlar blombladen av ringblommor och låter dem vanligtvis dra i sprit. Då får jag ringblomstinktur. I år lät jag dem i stället dra i den vegetabiliska oljan. Jag blandar dem i en glasbruk med oljan och låter den stå i solen i ett fönster några veckor. Jag vänder burken upp och ned varje dag så att inte det översta lagret får en chans att torka eller mögla. Jag använder mig oftast av olivolja, men har också använt sesamolja. I år hade jag mycket potent rosenrotstinktur (i 40% sprit) som jag rörde i i stället för ringblomstinktur. Om man inte har ringblommor själv går det att köpa både ringblomstinktur och ringblomsextrakt . Ringblomsextraktet ger salva en härligt gul färg. Den finns bl a här. För mig blev den lite dovare, mot brunt p g a rosenrotstinkturen som är mörktbrun. Rosenroten ökar syressättning i blodet. Ringblomssalva 3 LX

Här är receptet för två burkar (totalt 120 ml, multiplicera bara för fler):

25 g bivax och 84 ml vegetabilisk olja värmes i vattenbad till ca 70 grader. (Jag rörde ner oljan där ringblomskronbladen hade legat i när bivaxet hade smält och temperaturen var på väg ner.)

Rör blandningen ner till ca 30 grader

Blanda i 10 ml ringblomstinktur, 0,4 g ringblomsextrakt och 1 ml lavendelolja. (Jag tog alltså rosenrotstinktur i stället och hoppade över ringblomsextrakt eftersom jag använde olja där kronbladen fått dra ur sin eteriska olja.)

Rör och häll upp på burkar.Ringblomssalva 4 LX

 

Calendula ointment

Before Christmas I made a cream of marigold oil and gave away as Christmas presents. A highly appreciated one I know from previous Christmases.

Calendula Ointment:

 • Promotes circulation
 • Anti-inflammatory
 • Promotes tissue formation
 • Purifying, pulls out poison
 • Good for varicose veins, phlebitis, cuts, burns, pressure and scrapes
 • Softening

Myself I mainly use it for small cuts, burns and dry spots. After pedicure I put it on my feet, put on plastic bags and socks. After a couple of hours the feet are as new.

I collect the petals of marigolds and usually put them in alcohol for a while. This way I get calendual tincture. This year I mix them with vegetable oil and let them soak for a while with the jar in the sun. Turning it upside down every other day to prevent mold on top. I mostly use olive oil, but have also used sesame oil. This year I had a very potent tincture of arctic root (in 40% alcohol) that I mixed in instead of the marigold tincutre.. If you do not have marigolds yourself, you can buy both caendula tincture and calenduala extract. Calendula extract gives a beautiful yellow color to the ointment. For me it became a little duller, more brownish due to the arctic root tincture which is dark brown. Arctic root increases the oxygen saturation in the blood.

Here is the recipe for two bottles (totally 120 ml, simply multiply for more):

25 g of beeswax and 84 ml of vegetable oil is heated in a water bath to about 70 degrees.
Stir the mixture down to about 30 degrees
Mix in 10 ml calendula tincture, 0.4 g of marigold extract and 1 ml of lavender oil. (I took arctic root tincture instead and skipped the marigold extract because I used oil where the petals been pulling out of its essential oil.)
Stir and pour into jars.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco