Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Sällskapsspel

| 0 comments

Jag älskar att spela spel! Det är ett mysigt sätt att umgås med familj och vänner tycker jag. Så här års är det högsäsong! I helgen var jag i Stockholm och firade en tidig jul med min dotter och hennes sambo. Det blev en hel del spelande.

Eftersom vi alla tre gillar retro var spelet Retro en av julklapparna. Spelet har två delar. Man slår tärning och hamnar på olika färger. Varje färg representerar ett årtionde (från -50 till -00) och avgör vilket årtionde frågan man får handlar om. Frågorna handlar om allt mellan himmel och jord angående just den tiden. Den andra delen av spelet handlar om att göra listor. Alla spelarna får ett ämne som t ex ”fulaste klädesplagget, godaste glassen, mest kända monster”. Vi skriver alla ner max fem olika. Det roliga med listorna är att man bara får poäng om någon annan också har skrivit samma. Det här är ett spel som skapar diskussioner, väcker minnen och skratt. Jag hade trott att det skulle handla mer om retro heminredning och porslin som vi mest är intresserade av, men det blev intressant i alla fall.Retro 1Ett annat spel som vi spelade var MIG (Mobile Intelligence Game). Det är ett spel som liknar Trivial Pursuit fast utan tårtbitarna. Det tar mindre plats och lämpar sig också för resor. Det finns i flera olika varianter. En ECO MIG t ex, en internationell variant där frågorna är på engelska, en familjeversion. Det finns också för mobilen. Den här typen av spel är alltid roliga och mycket lärorika tycker jag.MIG 1Ofta spelar vi också Yatzy. En klassiker! I vår familj väcker den också minnen för vi har spelat det ända sedan barnen var gamla nog att spela med. Alfapet är ett annat spel som vi alla älskar. Det ger glad och livlig stämning och många diskussioner om den här bokstavskombinationen verkligen är ett ord eller inte.

Till helgen åker jag till Irland för att fira jul med min son och hans familj. Här brukar vi också spela spel. Min son har alltid gillat att spela intelligenta sällskapsspel. Han brukar träffa några kompisar regelbundet för att spela. Han arbetar på Blizzard (bl a World of Warcraft ) så spel är också en aktiv del av hans vardag.

Här brukar vi spela två andra spel. Frågespel är inte lika enkla eftersom vi kommer från olika kulturer och har olika språk. Min svärdotter är från USA.Här brukar vi spela två andra spel. Frågespel är inte lika enkla eftersom vi kommer från olika kulturer och har olika språk. Min svärdotter är från USASettlers of CatanSettlers of Catan är ett jätteroligt spel. (Det finns också på svenska.) Det kräver att man planerar framåt i flera led. Man kan vara upp till sex spelare. Det finns flera varianter av det här spelet också. Vi spelar originalet. Catan är en imaginär obebodd ö som vi spelare kommer till efter en lång resa. Nu gäller det att bygga upp en tillvaro som fungerar på ön och det innebär att se till att jag har det jag behöver som t ex lera för tegel, sten, skog, får.

Tyvärr bygger spelet inte på samarbete utan på att hinna först till de olika naturtillgångarna. Det vore intressant med ett spel som byggde på helt andra förutsättningar. Där det handlade om att hjälpas åt, samarbeta i stället för att tävla om tillgångarna. Fast det kanske inte skulle bli ett spel. Man kan ju alltid lägga pussel tillsammans.Guillotine Ett annat spel som vi spelar ibland heter Guillotine. Det utspelar sig under Franska Revolutionen och man får poäng av att halshugga så många adliga som möjligt. Det låter ju helt absurt när jag skriver det. Det är dock mycket humoristiskt gjort och brukar inbjuda till mycket skratt. Här förlorar man poäng om man ”råkar” halshugga folkets hjälte eller martyrer.

Ja, det här var bara några exempel av alla olika roliga spel som finns. Njut av julhelgerna på det sätt som du och de dina gillar.

 

Board games

I love playing  board games! It is a pleasant way to spend time with family and friends, I think. This time of year is the peak season! This weekend I was in Stockholm and celebrated an early Christmas with my daughter and her partner. There was a lot of gambling going on.

Since all three of us were like retro, the board game Retro was one of the presents. The game has two parts. Throwing dice and ports in different colors. Each color represents a decade (from -50 to -00) and determines what decade the question you get is all about. The questions are about everything under the sun regarding that particular time period. The second part of the game is about making lists. All players receive a topic such as ugliest piece of clothing, tastiest ice cream, most famous monsters“. We all write down maximum five items. The funny thing about the lists is that you only get points if someone else has written the same. This is a game that creates discussions, evokes memories and laughter. I had thought it would be more about retro home furnishings and tableware that we most are interested in, but it was quite interesting anyway

Another game that we played was MIG (Mobile Intelligence Game). It is a game similar to Trivial Pursuit but without pieces. It takes less space and is also suitable for travel. There are several different varieties. An ECO MIG eg, an international edition in which the questions are in English, a family version. It is also available for mobile as an app. This type of game is always fun and very instructive I think

We often also play Yahtzee. A classic! In our family it raises also memories since we’ve been playing it ever since the kids were old enough to join. Scrabble is another game that we all love. It gives cheerful and lively atmosphere and many discussions whether this letter combination really is a word or not.

This weekend I go to Ireland to celebrate Christmas with my son and his family. Here, we usually also play games. My son has always liked to play intelligent board games. He meets up with some buddies regularly to play. He works at Blizzard (World of Warcraft) so games are also an active part of his everyday life.

Here, we usually play two other games. Games with questions are not as simple because we come from different cultures and different languages. My daughter in law is from USA. We usually play two other games.

Settlers of Catan is a really fun game. (It is also available in Swedish.) It requires planning ahead in several stages. You can be up to six players. There are several variations of this game as well. We play the original. Catan is an imaginary uninhabited island that we players come to after a long journey. Now we need to build an existence that works on the island and that means making sure that we have what we need, such as clay for brick, stones, wood, sheep.

Unfortunately, the game is not based on cooperation, but more about competing for the various natural resources. It would be interesting with a game that was based on entirely different conditions. About helping each other, collaborating instead of competing for resources. Though it might not be a game. You can always do puzzles together.

Another game that we play sometimes is called Guillotine. It is set during the French Revolution and points are scored by decapitating as many nobles as possible. It sounds totally ridiculous when I write it down. However, it is very humorously done and usually invites to much laughter. You lose points if you accidentally” behead the people’s hero or martyrs.

Yes, this was just a few examples of all the various fun games available. Enjoy the Christmas holidays in whatever way you  and  your close ones like!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco