Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Smörgås, gluten och ost

| 2 Comments

Jag älskar smörgås. Under en stor del av mitt liv var det största delen av mitt matintag. Fast det var länge sedan. Nu vet jag hur ohälsosamt gluten är och detta i kombination med att jag äter en LCHF-liknande diet har gjort att jag inte äter gluten och det har också inneburit att det inte har blivit några smörgåsar på länge.

För en vecka sedan hittade jag dock ett recept på Facebook på frallor/baguetter som inte innehåller gluten och i princip inte heller några kolhydrater. Jag testade det och kan varmt rekommendera det. De är superenkla att baka och riktigt goda! Jag åker ju iväg och står på loppisar allt som oftast. Det innebär tidiga morgnar – för tidiga för frukost. Att då kunna ta med sig ett par nyttiga frallor med bra pålägg gör dagen roligare och enklare. Längst ner i blogginlägget lägger jag receptet för de av er som vill prova. Det blir antingen två baguetter eller fem frallor.

ZuccinibaguetterDet är intressant hur information helt plötsligt dyker upp överallt. Nu skrivs det så mycket om vådan av gluten och det är ju förstås bra. Det innebär att var och en av oss kan ta ett medvetet val. För de som har celiaki, som är allergiska mot gluten, är det förstås av yttersta vikt att avstå från gluten. Men för oss andra då? Det finns en lång lista på baksidan av att äta gluten.

Flera forskare hävdar att alla får läckande tarm av att äta spannmål som innehåller gluten. Läckande tarm handlar om att en tarmvägg är mer porös än normalt. Ovanligt stora avstånd mellan cellerna i tarmväggen tillåter upptag av giftiga ämnen i blodet som under friska omständigheter skulle ha blivit bortstötta och eliminerade. Det betyder att bakterier, svamp, parasiter och toxiner, osmält protein och fett som normalt inte går över i blodet passerar genom en “läckande” tarmvägg. Många forskare hävdar att “läckande tarm syndromet” oftast hör ihop med autoimmuna sjukdomar (sjukdomar där immunsystemet tillverkar antikroppar mot den egna vävnaden) och för att kunna bli frisk från dessa måste slemhinnan i tarmkanalen läka. Exempel på autoimmuna sjukdomar är reumatoid artrit, psoriasis, MS, fibromyalgi, ME, Crohns, diabetes, vitiligo.

Nu finns det – som tur är – många alternativ till gluten. Själv har jag köpt en mycket god pasta som är gjord bara på bovete (en ört). Det är inte ofta jag äter det, men det är bra att ha ett alternativ när pastainspirationen dyker upp. På olika LCHF-sajter finns recept på alternativ till gluten för bakning. För en del kanske det fungerar bäst att börja med att dra ned på gluten och för andra att sluta direkt. Var och en får hitta sin väg.

Vacker katsura Så kommer vi då till pålägget. Det är jättegott med sesampasta och gurka på frallorna. Jag äter fortfarande mjölkprodukter för det mesta. Ost, keso och vispgrädde (inte mjölk eller yoghurt). Jag blev ledsen när jag hörde att flera mejerier doppar sina ostar i antibiotika, natamycin, för att minska risken för mögling. Natamycin framställs av bakterien Streptomyces natalensis. Ostarna impregneras genom att de sänks ner i stora tankar innehållande nata­mycin. Det har i många år använts som veterinärläkemedel och som humanläkemedel mot ögoninfektioner, infektioner på händerna och svampinfektioner i underlivet. I Sveriges skrivs det veterligen inte ut längre men i Finland säljs Natamycin som ögonsalva under namnet Pima­fucin och Pimafucort” från artikel i Afonbladet.

År 2000 krävde Socialstyrelsen att natamycin skulle vara borta från ostindustrin 2005. En nyligen gjord undersökning visar att några fortsätter. Titta efter E-numret E235. Står detta på ostens innehållsförteckning innebär det att osten är doppad i natamycin. Falbygdens ostar och Västerbotten är två mejerier som fortsätter. Om vi är många som väljer bort de här ostarna kanske det blir en ändring på detta. Vem vill ha en ost med rester av antibiotika på? Inte jag i alla fall. När jag kollade för ett par dagar sedan hade t ex Arla och Skånemejerier inte det E-numret på sina ostar. Ett tungt försäljningsargument för mig. I den ovan nämnda artikeln från Aftonbladet skriver Elisabet Höglund mer om detta.

Det gäller att fortsätta att hålla sig informerad, bli medveten om vad just min kropp mår bra av och vara snäll mot den här kroppen. Vår enda. Vår viktigaste resurs som är en förutsättning för allt annat.

Recept på zuccinibaguetter

4 ägg
1½ dl finriven zuccini
1½ dl mandelmjöl
2 msk fiberhusk
1½ msk kokosnötsmjöl
½ dl sesamfrön
2-3 msk solrosfrön
½ tsk salt
1½ tsk bakpulver

Vispa äggen länge till ett fluffigt skum.
Blanda i den finrivna zuccinin i äggskummet.
Blanda alla torra ingredienser och sen blandas allt samman till en deg, låt svälla i 10 minuter.
Dela degen i så många bitar du vill och forma till baguetter med fuktiga händer.
Skär gärna några snitt i ytan.

Baka i ugn på 200 grader i 15-20 minuter för frallor och längre för baguetter. (Jag har nog haft mina frallor inne i 30 minuter.) Kolla på färgen.

 

Sandwich, gluten and cheese

I love sandwiches. For much of my life they were the bulk of my food intake. It was long ago though. Now I know how unhealthy gluten is and this, combined with the fact that I eat a low carb diet of sorts has made me not eat gluten, and it has also meant that there have not been so many sandwiches in a long time.

A week ago, however, I found a recipe on Facebook on rolls / baguettes that do not contain gluten and basically not any carbohydrates. I tested it and can highly recommend it. They are super simple to bake and taste really good! I go off to garage sales now and then. It means early mornings – too early for breakfast. To then be able to bring a couple of healthy rolls with good toppings makes the day more fun and easier. At the bottom of the blog post I put the recipe for those of you who want to try it. It either makes two baguettes or five rolls.

It is interesting how information about a subject suddenly pops up everywhere. So much is written now about the danger of gluten, and that’s of course fine. This means that each of us can make a conscious choice. For those with celiac disease, who are allergic to gluten, it is of course imperative to abstain from gluten. But for the rest of us then? There is a long list of bad health effects of eating gluten.

Several researchers claim that everyone gets leaky gut by eating cereals containing gluten. Leaky gut syndrome is when a gut wall is more porous than normal. The unusually large distance between the cells in the gut wall allow the entry of toxic substances in the blood which in healthier circumstances, would be repelled and eliminated. This means that bacteria, fungi, parasites and toxins, undigested protein and fat that normally do not cross the barrier passes through a “leaky gut” intestinal wall into the blood. Researchers claim that “leaky gut syndrome” is usually associated with autoimmune diseases (diseases in which the immune system produces antibodies against its own tissues) and to be able to recover from these there must first be the healing of  the lining of the intestinal tract. Examples of autoimmune diseases are rheumatoid arthritis, psoriasis, multiple sclerosis, fibromyalgia, ME, Crohn’s, diabetes, vitiligo.

Now there is – thankfully – many alternatives to gluten. Personally, I bought a very good pasta that is made only of buckwheat (an herb). It’s not often I eat it, but it’s good to have an option when pasta inspiration pops up. There are recipes with alternatives to gluten for baking on many various LCHF (low carb high fat) sites. For some, perhaps it is best to start by cutting back on gluten and for others to quit instantly. Everyone will have to find their own way.

So we come to the toppings. It’s delicious with sesame paste and cucumber on the rolls. I still eat dairy for the most part. Cheese, cottage cheese and whipped cream (not milk or yogurt). I was sad when I heard that several dairies dip their cheeses in an antibiotic, natamycin, to reduce the risk of mold growth. Natamycin is produced by the bacterium Streptomyces natalensis. The cheeses are impregnated by immersing down in large tanks containing natamycin. “It has for many years been used as veterinary medicine and human medicine against eye infections, infections of the hands and yeast infections in the genital area. In Sweden it isnot used as medicine any more but in Finland Natamycin is being sold as eye drops called Pimafucin and Pimafucort “Article in Afonbladet.

In 2000 the National Board decided that the use of natamycin in the cheese industry would end no later than 2005. A recent study shows that some continue. Look for the E number E235. If this appears on the table of contents on the cheese, it means that the cheese has been dipped in natamycin. Falbygdens cheeses and Västerbotten are two dairies that continue. If we are many who don´t buy these cheeses maybe there will be a change. Who wants a cheese with antibiotic residues on? Not me anyway. When I checked a few days ago, for example, Arla and Skånemejerier do not have the E-number of their cheeses. One major selling point for me. In the above mentioned article from Aftonbladet writes Elisabet Höglund more about this (in Swedish).

We need to continue to stay informed, be aware of what my body needs and do not want – and be kind to this body. Our only body. Our most important resource which is a precondition for everything else.

Zuccini baguettes

4 eggs
1 ½ dl finely grated zucchini
1 ½ dl almond flour
2 tbsp Fiberhusk
1 ½ tbsp coconut flour
½ dl sesame seeds
2-3 tbsp sunflower seeds
½ teaspoon salt
1 ½ tsp baking powder
Beat the eggs long to a fluffy foam.
Mix in the shredded zuccinin in with the mixed eggs.
Mix all the dry ingredients and then mix everything together into a dough, leave to swell for 10 minutes.
Divide the dough into as many pieces you want and shape into baguettes with damp hands.
Cut out some of incision in the surface to make them look nice.

Bake in 200 C in oven for 15-20 minutes for small baguettes and about 30 minutes for the larger. (Ihad my rolls in for 30 minutes. I want them to have some nice color.)

 

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco