Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Trädgårdens utmaningar och njutningar

| 0 comments

Så står trädgården och naturen runt om i full blom. Det gick fort i år när det väl satte igång. Det är nog första året som jag har plockat mogna blåbär vid midsommar. Efter veckor av oavbruten sol har det nu regnat mycket den senaste veckan. Det doftar fantastiskt. Grönare kan det inte bli. Allt växer som det knakar. Det är en stor glädje att njuta av allt det prunkande vackra.

En liten rapport om “kampen” mot trädgårdens alla objudna besökare. Jag har ju skrivit tidigare om hur detta att ha trädgård kan upplevas som något av en kamp ibland. Nu har jag tagit till det tunga artilleriet. :) Jag ärvde ett par antika kinesiska vaktlejon av mina föräldrar och lyckades tappa den ena i golvet – inget ovanligt för mig. Huvudet fick flytta ut i rabatten. Det fungerar dock inte så avskräckande som jag hade önskat.

Vaktlejon 1 L

Gräsmattan ser rolig ut. Massor av runda ställen där det bara är jord. Minnen av mullvadarnas härjningar i vår. Det verkar ha fungerat bra med medlet som jag har hällt ner i gångarna. De har inte kommit tillbaka. Det är fortfarande några gångar och jordhögar i rabattkanterna. Vet inte om det är sork eller mullvad som inte gillar gräsklippning. Det stör i alla fall inte lika mycket. Jag har nu börjat att så i lite gräsfrön på jordplättarna. För övrigt är det mest ogräs och mossa i det som en gång var gräsmatta, men det är ju åtminstone grönt!

Mullvadsplätt 1 L

Ni fattar … inte mycket till gräsmatta. Det ser inte lika illa ut överallt som tur är. Och grönt är det. Inte behöver det heller klippas så ofta. :)

Kaninerna har inte flyttat. De älskar att gräva i gräsmattans jordplättar och i rabatterna. För att skydda salladen har jag köpt kompostgaller och kantat odlingslådorna längst upp. Jag trodde att lådorna skulle klara sig eftersom de är 60 cm höga. Men plötsligt såg jag kaniner sitta där uppe varje dag. Kompostgaller är  något mycket användbart. Sedan gallret kom upp har inget ätits. Inte ens rådjuren har varit här.

Kaninsäkrad odlingslåda!

Kaninsäkrad odlingslåda!

När det gäller rådjuren har jag fått ett nytt medel som jag ska testa. En leverantör av syntetisk rävurin hörde av sig. Jag har inte gjort något åt det för det har varit lugnt på rådjursfronten ett tag. Nu såg jag i går att rådjuren hade ätit ner mina växter i en av de andra odlingslådorna så nu är det dags att testa. Det är en liten sprejflaska så det ser enkelt ut att administrera. Vill bara att det ska sluta regna först. Annars regnar det väl bort med en gång. Spännande att testa. Kanske kaninerna inte heller gillar den här lukten.

Sniglar har jag inte sett ännu. Det torra vädret har väl inte varit idealiskt för dem. Men nu efter regnet kommer de förmodligen snart. Det var ju första året förra året för mig med mördarsniglar här. Jag har nu köpt “Snigeleffekt” som lär vara mycket effektivt. Jag såg en intressant video på ett av trädgårdsprogrammen där de visade ett enkelt, miljövänligt och billigt sätt skydda sina odlingslådor för sniglar. Man penslar helt enkelt med vattenglas, natriumsilikat, som är mycket basiskt. Här är en video om hur man kan göra.

Det finns så mycket som skulle kunna göras i trädgården nu och som vanligt blir inte mycket gjort för mig så här mitt i sommaren. Jag brukar spruta ogräsättika på den singeltäckta biluppfarten, klippa gräset och vattna krukor och odlingslådor. Men ogräset får växa bäst det vill. En uppgift som jag har undvikit nu i flera år som verkligen pockar på är att städa dammen. Den ser inte alls fräsch ut längre. För några år sedan hyrde jag en vattendammsugare. Det var ett hiskeligt jobb, men blev fint. Får se om andan faller på snart.

För övrigt blir jag bara bättre och bättre på att njuta av sommaren. Inte minst att ligga i den härliga hängmattan, sakta gunga och titta på i himlen. De senaste dagarna har det dock mest blivit innenjut. :)

 

The challenges of gardening

So the garden and the surrounding is in full bloom. It went fast this year once it started. It is probably the first year that I have picked ripe blueberries at midsummer. After weeks of uninterrupted sunshine, it has now been raining a lot this last week. It smells amazing. It cannot get any greener. Everything is growing like mad. It is a great pleasure to enjoy all the dazzling beautiful.

A small report on the “fight” against all the uninvited visitors in the garden. I’ve written before about how having a garden can be experienced as somewhat of a fight at times. Nevertheless, I have brought in the heavy artillery. :) I inherited a pair of antique Chinese watch lions from my parents and managed to drop one  – nothing unusual for me. The head moved out into the gardening. It does not have the scary effect I had wished for. :)

The lawn looks funny. Lots of round spots where there is only soil. Memories of the mole ravages. It seems to have worked well with the stuff that I poured down the aisles. They have not come back. There are still a few passages and earth mounds where the lawn meets the flower beds. Do not know if there are voles or moles that do not like mowing the lawn.  I have now begun to sow some grass seeds on the bare spots. Incidentally, it is mostly weeds and moss in what once was a lawn, but it’s at least it is green!

The rabbits have not moved. They love to dig into the bare ground spots and flower beds. To protect the salad, I bought compost grid and put them around the top of the cultivation boxes. I thought the boxes would be all right because they are 60 cm high. But suddenly I saw rabbits sitting up there every day. The compost grid is something very useful. No rabbits have eaten up there since the grids were installed. Not even the deer have been here.

As for the deer, I got a new agent that I’ll test. A supplier of synthetic fox urine contacted me. I have not done anything about it yet, it’s been quiet on the deer front for a while. I saw yesterday that the deer had eaten up my plants in one of the other cultivation boxes so now is the time to test. It is a small spray bottle so it looks easy to administer. Just want it to stop raining first. Interesting to see the effect. Maybe the rabbits don´t like that smell either.

I have not seen any slugs yet. The dry weather has not been ideal for them. But now, after the rain, they will probably show up soon. It was the first year last year for me with slugs here. I have now bought “Snail Effect” which is said to be very effective. I saw an interesting video on one of the garden programs where they showed a simple, environmentally friendly and inexpensive way to protect your culture boxes from slugs. You simply paint the top with water glass, sodium silicate, which is highly alkaline. Here is a video on how to do it. (In Swedish)

There is so much that could be done in the garden now and as usual not much gets done for me here in the middle of the summer. I usually spray weeds with vinegar on the shingle-covered driveway, mow the lawn and water the pots and boxes. But the weeds can grow. A task that I have avoided for several years now that really cries out, is to clean the pond. It does not look at all fresh longer. A few years ago, I rented a water vacuum cleaner. It was a frightful job, but the pond turned out clear and beautiful. We’ll see if the spirit moves me to do that again.

Incidentally, I get better and better at enjoying summer. Not least in the lovely hammock, rocking slowly and looking at the sky. In recent days, it has been inside enjoyment for the most parts. Looking out looking at the rain pouring down is very relaxing too. :)

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco