Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vackert i vintertid

| 0 comments

Idag blir det mest bilder. Jag hade en härlig dag i Halmstad igår tillsammans med en väninna. Vi gick och njöt av allt det vackra i julpyntade affärer. Här är några smakprov på favoriter: Det allra viktigaste för mig när det gäller julpynt är vita blommor med grönt – hyacinter, amaryllis, vita julstjärnor, tazetter – samt levande ljus. Jag älskar speciellt vita hyacinter i glascontainrar med underbart grön mossa. När jag drev en retreatgård i slutet av nittio-talet hade jag en tyst retreat runt Lucia varje år. Första året hade jag julpyntat med ett stort gammalt trätråg som jag fyllt med 50 vita hyacinter och mossa. Det var så vackert och doftade himmelskt. När första gästen kom in genom dörren berättade hon att hon var allergisk mot hyacinter. Det var sista året som jag pyntade med hyacinter för andra än mig själv och min familj! Man lär sig av sina misstag oavsett hur vackra de är. Är det inte fantstiskt hur snön och isen förskönar, skalar av och förhöjer – allt på en enda gång. Jag tror att tomten har tagit en liten paus här. Parkerat sina skidor och gått in och för att äta lite gröt. Det gäller att bygga upp styrka inför julnattens flygturer. Vi hittade ett underbart ställe att äta lunch på – SPIS & DELI. Ett nyttigt fast food-ställe. De serverade många spännande rätter som verkade jättegoda. Fantastisk äpplerökt lax. För att inte tala om viltburgaren. De hade faktiskt även en fin toalett! Trött och glad åker jag hemåt på eftermiddagen. Fylld av vackra intryck, god mat och närande samvaro. Tacksam! Igen och igen!

 

Beautiful things in winter clothing

Today Iam mostly posting pictures. I had a lovely day in Halmstad yesterday with a friend. We walkd around town and enjoyed the beauty of everything dressed up in the Christmas spirit. Here are some samples of favorites:

The most important thing for me in terms of decorations is white flowers with greenery – hyacinths, amaryllis, white poinsettias, tazetter – and candlelight. I especially love white hyacinths in glass containers with wonderful green moss. When I ran a retreat house in the late nineties, I had a silent retreat around Lucia every year. The first year I had decorated with a big old trough made of wood which I filled with 50 white hyacinths and moss. It was so beautiful and smelled heavenly. When the first guest walked through the door she told me that she was allergic to hyacinths. It wasthe  last year that I decorated with hyacinths for others than myself and my family! You learn from your mistakes, no matter how beautiful they are.

Isn´t it fantstic how snow and ice beautifies, peels off and enhances – all at once.

I think Santa has taken a little break here. Parked his skis and gone  in and to eat some porridge. You have to build up strength before Christmas night flights.

We found a wonderful place to eat lunch – SPIS & DELI. A healthy fast food place. They served many exciting dishes that seemed really good. Amazing apple smoked salmon. Not to mention game burger. They even had a nice toilet!

Tired and happy I go home in the afternoon. Filled with beautiful impressions, good food and nurturing time together with a friend. Grateful! Again and again!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco