Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Älskade Indien

| 2 Comments

Resan gick ovanligt enkelt och smidigt. Nu kunde jag för första gången ta tåget till Kastrup från Markaryd. Det var verkligen skönt! 3,5 timmar till Istanbul och 6 timmar till Mumbai. P g a sen kväll och tidig morgon var jag trött och sov största delen av resan. Planet landar på Mumbais flygplats kl 5 på morgonen lokal tid (00.30 svensk tid). Skön tid att komma till Indien. Fortfarande svalt ute. Ravi stod och väntade på mig och körde mig sedan till Pune. Det tog ca 4 timmar. Jag älskar att åka bil i Indien. Det blir aldrig tråkigt. Så mycket att se och uppleva längs med resans gång. Den här gången fick jag också ynnesten att höra Ravis livsberättelse. Jag ska skriva ner den imorgon. Tänk hur många olika sätt livet kan leva oss på. Alldeles unikt och speciellt och ändå så mycket som vi har gemensamt. Vi stannade för chai på ett ställe där många som reser med bil, buss eller lastbil stannar. Det var så många vackra kvinnor där i färggranna lysande saris (även om den här bilden kanske inte riktigt visar det så väl).

Rastplats

Jag har fått samma fina rum i år. Nästan längst upp med härlig balkong och eget badrum. Rent, fräscht och vackert! Tacksam för det. Ända sedan jag kom hit till mitt rum har jag helst velat gå och lägga mig. Går lite som i en dimma. Jag vet dock av erfarenhet att det är bäst att försöka hålla sig vaken och somna i vanlig indisk tid. Övergången brukar då gå enkelt. För mig känns det oftare lite tuffare i andra riktningen, hem igen. Efter att ha packat upp var det dags att ta hand om diverse praktiska uppgifter.

Jag började med att växla pengar på det lokala Forexkontoret där kursen är som bäst. Det tar ungefär en kvart att gå dit.

Forex à la IndienSedan gick jag till kopieringskiosken och tog kopior av inresestämpel och visum för att få ett sk C-form som man måste ha när man kommer hit.

KopieringskioskenPå vägen hem passerade jag German Bakery, ett populärt tillhåll för turister och västerlänningar med god och “säker” mat. Det ligger alldeles när Osho ashramet. Efter bombattentatet här 2003 då  en person dog och många skadades finns nu vakter som kollar väskor och kläder innan man kan gå in.

Bevakning vid German BakeryJag gick därefter till Mahalaksmi, en liten affär som har det mesta för matlagning och kök. Det blev lite praktiska köksutensilier som skärbräda, diskmedel, svamp och lite basmat som ägg. Utanför köpte jag broccoli, tomater, några äpplen m m. 

Mahalakshmi, livsmedelbutikOvanför mitt rum ligger en fin takterass där det är svalt och skönt att sitta. Här finns också litet utekök. Det är något alldeles speciellt med att stå ute och laga mat.

Avirams takterass

Uteköket på takterassenEfter middagen på planet från Istanbul igår kväll kl 9 har det bara blivit några valnötter och vatten så det kändes angeläget att snabbast möjligt inviga köket. Det blev en enkel, men god måltid. Äggröra, broccoli och tomater. Broccolin både tvättades i filtrerat vatten, koktes som hastigast och stektes i kokosolja tillsammans med tomaterna. Jag blev både mätt och nöjd.

Första lunchenDet var så roligt att träffa ett par vänner från förra året hos Dolano. Tre personer bor här som jag känner sedan tidigare. En italiensk man och två kvinnor från Tyskland. Kul att ha sällskap vid matlagning m m.

Det här var lite bilder från mina fem första timmar här i Indien. Kvaliteten på bilderna lämnar en del övrigt att önska. De är tagna med telefonen. Förhoppningsvis kommer jag igång med min nya kamera snart. Imorgon blir det informationsmöte med Dolano. Det ska bli så fint att träffa henne igen och se hur det blir att vara här den här gången. Fortsättning följer …

Med fågelsång i öronen – blandad med bilars tutande och alla andra ljud – önskar jag dig fina dagar!

 

 

Beloved India

The trip was exceptionally smooth and easy. Now I could, for the first time, take the train to Kastrup from Markaryd . It was really nice ! 3.5 hours to Istanbul and six hours to Mumbai. Due to late evening and early morning , I was tired and slept most of the trip. The plane landws at Mumbai airport at 5 am local time this morning ( 00:30 Swedish time). Fine time to come to India. Still cool outside. Ravi was waiting for me and then drove me to Pune. It took about 4 hours . I love to travel by car in India. It never gets boring. So much to see and experience along the journey. This time I also got the honor of hearing Ravi’s life story . I’ll write it down tomorrow. Imagine how life can live us in so many different ways. Quite unique and special and yet we have so much in common . We stopped for chai at a place where many people that travel by car, bus or truck stops. There were so many beautiful women  in colorful bright saris .

 

I have received the same room this year . Almost at the top with lovely balcony and private bathroom. Clean, fresh and fine! Grateful for that. Ever since I came to my room, I  would have liked to go to bed . I know from experience that it is best to try to stay awake and fall asleep in the ordinary Indian time . The transition usually then go easy. For me it’s more often a bit tougher in the other direction , going home. After unpacking it was time to take care of various practical tasks .

I started by changing money at the local forex bureau which has the best rates. It´s about a 15 minutes walk.

Then I went to the copying kiosk and took copies of the entry stamp and visa in order to get a C form that you have to have when you come here .

On my way home I passed the German Bakery , a popular  restaurant and bakery for tourists and Westerners with good and “safe ” food. It is located close to the Osho ashram . After the bombing here in 2003, when a person died and many were injured there are now guards who check bags and clothes before you can enter.

I  then went to Mahalaksmi , a small grocery store that has just about everything for cooking and kitchen. I bought some practical kitchen utensils like cutting boards, dish soap, sponge andsome basic foods like eggs . Outside I bought broccoli , tomatoes, some apples , etc.

Above my room is a nice roof terrace where it is cool and comfortable to sit. There is also a small outdoor kitchen. It is something special about cooking outdoors.

Since I only have eaten a few walnuts and drunk some water since the dinner on the plane from Istanbul yesterday evening at 9, it felt important to urgently inaugurate the kitchen. It was a simple but nice meal. Scrambled eggs , broccoli and tomatoes. The broccoli was both washed in filtered water, boiled briefly and fried in coconut oil with the tomatoes. I was both full and satisfied .

It was so nice to meet some friends from last year at Dolano´s . Three people living here that I know already . An Italian man and two women from Germany. Nice to have company when cooking , etc.

These were some photo from my first five hours here in India. The quality of the pictures leaves a bit to be desired. They are taken with the phone. Hopefully I get started with my new camera soon . Tomorrow will be an information meeting with Dolano . It will be so nice to see her again and see how it will be here this time . To be continued ….

With the birds singing in my ears – mixed with cars honking and all other sounds – I wish you a nice day !

 

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco