Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Att leva ett sockerfritt liv

| 0 comments

27 april började mitt sockerfria år. Det har alltså nu gått ett kvartal sedan dess. Det har varit väldigt enkelt att inte äta socker, konstgjorda sockerersättningar eller frukt. (Jag har inte heller ätit bröd, pasta eller andra snabba kolhydrater.) Det är verkligen så lätt när man väl börjar. Kroppen vänjer sig av med suget efter det söta. Det som tidigare inte kändes sött upplevs nu sött, som t ex bär. Vid ett par festliga tillfällen har jag gjort min LCHF-kladdkaka och ätit av tillsammans med andra. Hela kakan är sötad med 7 dadlar. Det funkar för mig för det sätter inte igång mitt sug, min längtan efter mer socker. Det gör märkligt nog inte heller jordgubbar. Vilket har gjort den här tiden extra njutbar. Med det menar jag färska jordgubbar. Frysta vet jag sedan tidigare upplevs mycket sötare. Jag har alltså kunnat äta färska jordgubbar mest varje dag.

Jag har förresten lagt upp några LCHF recept som jag gillar under fliken Praktiska tips. Jag har delat de flesta tidigare här i bloggen, men har här valt att samla dem. Varje gång jag bjuder på laxpajen eller kladdkakan får jag förfrågningar om recept så jag tänkte att det är enkelt att samla dem här för er som kanske är intresserade. (Utöver kladdkaka hittar du också recept på laxpaj, zuccinibaguetter, västerbottenskex och nötmüsli med smak av vanilj och kanel.)

Kerstis ros 1 LEn dag för några veckor sedan upptäckte jag fördelen av att ha delat detta på bloggen. Det var en varm dag och jag gick förbi en glasskiosk som sålde mjukglass – min favorit. Jag var på väg att svänga av in i kiosken när jag kom ihåg att jag faktiskt lovat att inte göra några undantag och att jag delat med mig av mitt åtagande här. Det var då lätt att bara gå vidare. Jag vet ju av erfarenhet att ett litet undantag gör det så mycket lättare att fortsätta med undantagen. Jag gör mig själv en stor tjänst om jag avstår helt. Det är så uppenbart hur mycket bättre jag mår när jag inte har socker i systemet. Allt känns lugnare  – både i kropp och sinne. Inget fokus på mat och framför allt inget ständigt sug att ta ställning till. Det enkla livet …

Den stora utmaningen när det gäller att äta sockerfritt kommer förmodligen om några veckor när jag ska tillbringa tio dagar i Frankrike. Mina barn med familjer och jag har hyrt ett hus i Audierne, Bretagne. Det ska bli så mysigt att få vara tillsammans i den här härliga miljön. Audierne är en liten fransk pittoresk stad med båthamn och fin sandstrand. Speciellt roligt blir det att få tillbringa så mycket tid med mitt barnbarn, Vincent nu 3 år! Min dotter och hennes sambo är mycket matintresserade och när jag pratade med hennes pojkvän i går berättade han att han redan hade planerat maten han/de ska laga åt oss i Frankrike. Vilken lyx! Jag är väldigt ointresserad av att laga mat nuförtiden. Det är som om jag har fått den kvoten fylld tidigare i livet. Att då bli serverad god mat känns helt fantastiskt. Det var visst något med piggvar som var helt täckt i salt och tillagades i ugn m m. Jag kan tänka mig att det kommer att serveras en och annan sötsak under den tiden. Det blir spännande. Jag kommer dock att göra ett undantag under tiden i Frankrike. Jag kommer att äta lite bröd. Härligt att njuta av franska ostar, oliver och gott bröd. Får se hur kroppen reagerar på det. Det har tidigare inte triggat mitt sockersug. Jag avstår mer för att jag inte vill äta gluten och naturligtvis för att snabba kolhydrater inte är så hälsosamt. Kanske finns det surdegsbakat bröd på andra sädesslag än vete och fullkorn.

Lugnet i går morse före stormen.

Lugnet i går morse före stormen.

Det känns riktigt mysigt att sitta inne med brasa och levande ljus i regnet/stormen. Jag har fått en chans att göra en hel del administrativt arbete som väntade på att göras. Just nu har jag packat ner hela den person som vi fick i lysningspresent. En underbart vacker Rosenthal-servis som Tapio Wirkkala designade och som har 65 delar. Den är såld och ska få flytta till Stockholm. Det känns så befriande att gå igenom, rensa, slänga, sälja och till slut bara ha kvar det som jag verkligen tycker om och använder. Bra tid för sådant nu. Dessutom gör man någon annan glad, någon som kan njuta av det som jag inte längre njuter av. Win-win.

 

To live a sugarfree life

My sugarfree year started on April 27. So it has already been three months. It has been very easy not to eat sugar, artificial sugar substitutes or fruit. (I have also not had bread, pasta or other simple carbohydrates.) It’s really easy once you begin – after the first few days. The body gets used to not craving the sweet. What previously did not taste sweet now does, such as berries. On a couple of festive occasions I have made my LCHF chocolate cake and have eaten it with others. The entire cake is sweetened with 7 dates. It works for me because it does not turn on my sugar cravings. They are, oddly enough, not triggered by strawberries either. Which has made this time extra enjoyable. By that I mean fresh strawberries. Frozen I know already feels much sweeter. I have thus been able to eat fresh strawberries most every day.

I have incidentally added the LCHF recipes that I like under the tab “Praktiska tips”. I have shared most of them in the past here in the blog, but have chosen to gather them. Every time I offer the salmon pie or chocolate cake I get requests for the recipes so I thought that it is easy to gather them here for those of you who might be interested.

One day a few weeks ago, I discovered the advantage of having shared about my sugarfree year here on the blog. It was a hot day and I walked past an ice cream parlor selling soft ice cream – my favorite. I was about to veer off into the kiosk when I remembered that I actually promised not to make any exceptions and that I shared my commitment with you here. It was then easy to just move on. I know from experience that one small exception makes it so much easier to continue the exemptions. It is a big favor to myself if I abstain completely. It’s so obvious how much better I feel when I do not have sugar in the system. Everything feels quieter – both in body and mind. No focus on food and above all no constant craving to “manage”. The simple life …

The big challenge when it comes to eating sugarfree will probably appear in a few weeks when I will spend ten days in France. My children, their families and I have rented a house in Audierne, Brittany. It will be so nice to be together in this beautiful environment. Audierne is a small French quaint town with marina and beach. It will be especially fun to spend so much time with my grandchild, Vincent is now 3 years old! My daughter and her partner is very interested in food, and when I talked to her boyfriend yesterday, he told me that he had already planned the food he / they will cook for us in France. What a luxury! I am very uninterested in cooking nowadays. It’s as if I’ve got the quota filled earlier in life. To then be served good food feels fantastic. Especially in France with all the great fresh produce. It was something about turbot that was completely covered in salt and cooked in the oven, etc.. I imagine that the occasional sweets will be served during this time. It will be interesting. However, I will make one exception during the time in France. I will eat some bread. Great to enjoy French cheeses, olives and good bread. We’ll see how the body reacts to it. It has not previously triggered my sugar cravings. I don´t eat it more because I do not want to eat gluten and of course that simple carbs are not so healthy. Perhaps there will be sourdough bread baked on whole grain other than wheat.

It feels really cozy to sit inside with the fireplace and lit candles in the rain / storm. I’ve gotten a chance to do a lot of administrative work waiting to be done. Right now I have packed all the china that we were given by my parents as a wedding present. A beautiful Rosenthal dinnerware that Tapio Wirkkala designed and that has 65 parts. I have now sold it and will move to Stockholm. It feels so liberating to go through, clear, toss, sell and eventually just keep whatever I really like and use. Good time for such things right now. In addition another person gets happy, someone who can enjoy what I no longer enjoy. Win-win.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco