Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Blixt och dunder

| 0 comments

Så glad åt att ha internet igen. Något som vanligtvis är så självklart. Framför allt är jag otroligt tacksam och glad för att blixtnedslaget inte skadade mer.

I lördags hade jag ett bord på en loppis i Ängelholm När jag kom hem pratade jag i telefon med en god vän. Plötsligt ser jag en blixt i mitt perifera seende vid höger öra. Samtidigt (nåja… det är ju inte möjligt, men väldigt nära efter) kände jag att det gjorde ont i örat. Jag hade knappt ens märkt att det åskade och blixtrade ute.

Spegel, spegelNormalt sett är det ju lugnt att prata i mobiltelefon när det åskar. Men jag hade min på laddning samtidigt. Vilket visade sig inte är så smart. Jag ropade att blixten hade slagit ner i mitt öra, slet ut headsetet och ropade direkt efter att allt var okej. Att jag var okej. Att det inte var något allvarligt.

Därefter upptäckte jag att strömmen hade gått. Det var jordfelsbrytaren som slagit till. All el funkade bra när jag slog till den igen. Tack för det!!! Efter en liten stund knackade det på dörren. Det var ett par grannar som jag inte hade träffat innan. De bor i ett hus en bit bort i samma by. De ville kolla att allt var okej med mig. Min vän i Stockholm hade blivit så orolig att hon sökt upp och ringt några olika grannar i närheten av mig. Helt otroligt gulligt!!! Sååå tacksam. Hon hörde aldrig när jag ropade att allt var okej. Det bröts direkt efter att jag berättat om att blixten slagit ned. Hon ville vara säker på att jag inte låg skadad ensam hemma. Vad det är fantastiskt med vänner!!!

Skulptur Hishults KonsthallDen vanliga telefonen är död. Modem/router funkade inte. Som tur är har jag för ett par år sedan tagit ett abonnemang där det ingår att få den utbytt utan kostnad. Nu är den på plats och Internet funkar perfekt igen. Faktum är att det är snabbare än innan.

Tänk så snabbt saker och ting kan ändras. Jag hade helt enkelt en otrolig tur. Hörde om andra som inte hade haft lika stor tur. Det gäller verkligen att dra ut alla kontakter när det börjar åska. Det har jag lärt mig nu.

Hishult 1, 140629Bilderna är från Hishults Konsthall som jag besökte för ett par dagar sedan. Ett underbart ställe som jag varmt kan rekommendera. Inne är det olika konstutställningar som byts ut regelbundet. Ute en vacker trädgård/park med några permanenta installationer. Här kan man sitta länge, njuta av god mat och se ut över allt det vackra. Min väninna och jag var här i 5,5 timme. Tiden gick fort!

Idag är sista möjligheten att anmäla sig till retreaten på Stackudden som börjar nästa torsdag. Varmt välkommen om det känns rätt för dig.

Önskar dig härliga dagar i sommar-Sverige eller var än du är!

 

Lightening and thunder

So happy to have internet again. Something that I usually take for granted. Above all, I am incredibly grateful and happy that the lightning strike did not cause more harm.

Last Saturday, I had a table at a flea market in Ängelholm When I came home, I talked on the phone with a good friend. Suddenly I see a flash in my peripheral vision by the right ear. At the same time (well … that’s not possible, but very close by), I felt that my ear hurt. I had barely even noticed that there was thunder and lightening.

Usually it’s safe to talk on the cell during a thunderstorm. But I had mine connected to the electrical circuit for charging at the same time. Which turned out not to be so smart. I said that lightning had struck my ear, ripped out the headset and yelled immediately after that that everything was okay. I was okay. That it was not anything serious.

Then I discovered that the power had gone. It was the GFCI breaker struck. All electricity worked fine when I turned it on again. Thanks for that! After a few moments there was a knock on the door. There were a couple of neighbors that I had not met before. They wanted to check that everything was okay with me. My friend in Stockholm had become so anxious that she sought out and called a few different neighbors around me. Quite amazingly sweet!  Sooo grateful. She had never heard that everything was okay. The call broke right after I told her about that lightning struck. She wanted to be sure that I was not injured at home alone. How amazing it is to have friends!

The landline is dead. The modem / router did not work. Luckily, I took a couple of years ago out a subscription which includes getting it replaced at no cost. Now it is in place and the internet works perfectly again.

It is incredible how quickly things can change. I simply had an incredible luck. Heard of others who had been less fortunate. It shows how important it is to pull out all contacts when there is thunder and lightening. I’ve learned that now.

The picutres are from Hishult Konsthall. A wonderful place that I highly recommend. Inside are the various art exhibitions that change regularly. Outside a beautiful garden / park with some permanent installations. You can sit a long time, enjoy good food and look out over all the beautiful things. My friend and I were here for 5.5 hour. Time went by fast!

Today is the last opportunity to register for the retreat on Stackudden which begins next Thursday. Warmly welcome if it feels right for you.

Wish you a lovely day in summer Sweden or wherever you are!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco