Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Bokashi-vänlig vinter

| 0 comments

Förra vintern samlade jag Bokashi i nedbrytningsbara påsar i en stor tunna utomhus (efter tre veckor inomhus). Än så länge har jag kunnat gräva ner den direkt i jorden. Enklare och bättre tycker jag. Idag har jag grävt ner en omgång i min vanliga trädgårdskompost. När solen värmer arbetar mikroorganismerna på. Framför allt när vårsolen kommer blir det full aktivitet i jorden.

När jag i höstas grävde ner Bokashi i grunda hål i perennrabatten fick skatorna så roligt. De älskade att gräva upp den och ta hand om det de ville ha. Sedan dess har jag lagt ett lager brädor efter nedgrävningen. De flyttar jag sedan runt till nästa ställe jag gräver på. Det behövs bara en kort tag när det fortfarande luktar attraktivt. Sedan märker jag att det helt har förlorat sitt intresse.

Nedgrävning av Bokashi Idag när jag flyttade brädor från en låda där jag grävde ner Bokashi i november såg jag massor av små daggmaskor under brädorna. Härligt att se hur Bokashi skapar perfekta förutsättningar för daggmaskarns trevnad. De i sin tur bearbetar jorden och skapar bästa möjligheter för nytt liv vid sådden i vår. Vi är alla delaktiga i livets kretslopp. Det känns så fint att vara det mer aktivt på det här sättet. Älskar Bokashin.

Rengöring av Bokashi-hinkDet var skönt att också kunna skölja ur hinken utomhus. Denna märkligt milda vinter. Nu hinner jag gräva ner en omgång till – om det fortfarande inte är tjäle – innan jag åker till Indien 19 januari. Den andra får stå inne tills jag kommer hem igen i slutet av februari. När jag skriver det här känns våren så nära. Kanske har det också med vetskapen om att det har vänt. Att det nu blir lite ljusare för varje dag. Även om det nog inte märks på ett tag.

 

Bokashi-friendly winter

Last winter I put my Bokashi in biodegradable bags in a large barrel outside (after three weeks indoors). So far I have been able to bury it directly in the soil. Easier and better , I think. Today I put down a bucket of Bokashi in my regular garden compost. When the sun starts warming it, the working microorganisms will be full on . Especially when the spring sun starts heating up there will be lots of activity in the soil.

When I last fall buried Bokashi in shallow holes in flower beds with perennials the magpies had a lot of fun. They loved to dig it up and take care of whatever in it they wanted. Since then I started to add a layer of boards on top. I move them around to the next place I dig. Covering the soil with wood is only needed a short while when it still smells attractively. Then I notice that it has completely lost its interest.

Today when I moved boards from a box where I put Bokashi in November, I saw lots of tiny earth worms under the floorboards. Lovely to see how Bokashi creates perfect conditions for the lives of earth worms. They in turn process the earth and create the best opportunities for new life when sowing in spring. We are all part of the circle of life . It feels so nice to be more active in this way . Love Bokashi.
It was nice to be able to wash out the bucket outside. This oddly mild winter. I will have time to put one more bucket of Bokashi in the soil – if it still is not frost – before I go to India January 19. The other is left inside until I get home again at the end of February. As I type this it really feels as if  spring is close. Perhaps it has something to do with the knowledge that we have past the Winter Solstice. That it now will be a little brighter by the day. Although it probably is not noticeable for a while.

 

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco