Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

En härlig helg …

| 0 comments

Oj, så fort den här helgen gick! Det har varit en riktigt härlig helg som jag är så glad över och tacksam för. Min dotter och hennes pojkvän kom ner i fredags och vi hade kräftskiva på kvällen – vi tre! Med hattar, haklappar, sånger och hela kittet, precis som det ska vara. På lördagen åkte vi till idrottsplatsen där Antik- och Samlarmarknaden skulle vara. Efter att ha fått köa i nästan en timme för att komma in med bilen – mycket märklig organisation den här gången – kunde vi börja packa upp.Vi var där till kl sex på kvällen. Det regnade, stormade och var kallt. Marken blev till lervälling. Då är det bra att bo nära. Jag åkte hem och hämtade extra presenning och en lång plastmatta så att vi slapp stå i lervälling i alla fall. Trots att vädrets makter inte riktigt var på vår sida var det roligt! Fint med sällskap. Jag brukar ju ofta stå på den här typen av evenemang ensam. Mycket att titta på och några inköp blev det också.

Något av det roligaste att titta på när jag står bakom bordet är barn och hundar. Vilka sötnosar det finns! Den här lille killen ser inte så glad ut på fotot, men vilken trampbil han har fått! På marknaden kan man köpa så många fina väl använda leksaker för bara en liten penning. Återanvändning – det känns bra!

Finaste trampbilen, 3Sedan fick vi en riktigt mysig kväll tillsammans inför vår tidiga morgon idag. Vi åkte kl 7 i morse till marknaden som egentligen bara är på söndagen. Många intresserade köpare kommer dock redan på lördagen. Idag har vi haft en otrolig tur med vädret. Det började inte regna förrän vi precis hade tänkt börja packa ihop strax efter 2. Det blev en mycket snabb packning! Under dagen har det varit mycket sol och också ganska kallt. Jag har haft dunjacka på mig och bitvis även handskar! Jag tycker att det är skönt att inte frysa.

Finfin barnstol, 140824Vi har turats om att gå runt och se vad som finns att erbjuda. Själv har jag handlat lite gamla burkar. Jag har samlat på gamla burkar sedan jag var 19 år. Nu köper jag inte till mig själv utan för att sälja. Det blev också en helt ljuvlig barnstol som min dotter hittade, men som nu står hemma hos mig. I jättefint skick. Jag hittade också något mycket praktiskt. Ett etue med fyra resegalgar. Jag brukar nämligen åka  omkring med galgar när jag är ute och reser. De här var små, praktiska och jättesöta!

Mina nya resegalgarFör övrigt kan jag berätta att mitt sår på näsan verkar läka bra. Jag slutade med pastan efter blogginlägget i fredags och fortsätter bara att duscha med silver. Det har nu börjat lossna i kanterna och det får mig att tro att det kommer att trilla av och läka underifrån. Jag har haft plåster över såret på marknaden eftersom min dotter uttryckte vissa farhågor för försäljningen om jag inte dolde såret. :) Det förstår jag verkligen så plåster blev det.

Förresten har jag 10 % på vattenrenare fram t o m 7 september om du inte har sett det på Fb. De senaste varningsropen har handlat om stora mängder tungmetaller i vattnet som vi inte riktigt vet hur de har kommit dit. En bra renare är garanti för gott och hälsosamt vatten. Är du intresserad kan du läsa mer här. Jag fick precis feed-back i förra veckan från en kund som var så nöjd med sin vattenrenare. Hennes vatten hade inte alls smakat bra och nu var det jättegott. Roligt att höra.

 

A great week-end

Wow, this weekend has gone by so quickly! It’s been a really lovely weekend that I am so happy and grateful for. My daughter and her boyfriend came down on Friday and we had a crayfish party in the evening – the three of us! (A Swedish tradition in August)  With hats, bibs, songs, and the whole kit, just as it should be. On Saturday we went to the place where the Antique and Collectible Market would be. After standing in line for almost an hour to get in with the car – very strange organization this time – we could start packing upp.We were there until six in the evening. It rained, stormed and was quite cold. Theground was pure mud after a while. Then it’s good to live close by. I went home and picked up extra tarp and a long plastic mat so that we did not have to stand in the mud at least. Although the weather was not really on our side, we had a lot of fun! It was great with company. I am usually alone on this type of event. Plenty to look at and we also made a few purchases.

One of the most fun  things to do while standing behind the table is to watch children and dogs. There are so many cuties out there! This little guy does not look so happy in the photo, but what a pedal car he has! In the market you can buy so many nice, well used toys for just a little money. Reusing feels good!

We had a really nice evening together before our early morning today. We left the house at 7 this morning to the market which is really only on Sunday. Many interested buyers came already on Saturday. Today we had an incredibly luck with the weather. It did not rain until we had just decided to start packing up around 2. The packing – in rain – went super fast! We have had a lot of  fun during the day, there has been a lot of sun and also quite cold. I have had a down jacket on and sometimes even gloves! I prefer not to be cold nowadays.

We have been taking turns to walk around and see what there is on offer. I myself have bought some old tin jars. I have been collecting these since I was 19. Now I do not buy for myself any more but to sell. There was also an absolutely lovely children´s chair that my daughter found, but that now is here in my home. In mint condition. I also found something very practical. A case with four travel hangers. I actually usually pack hangers when I am traveling. These are small, practical, and really cute!

Moreover, I can tell you that the wound on my nose seems to heal well. I stopped putting on the paste after the blog post on Friday, and just continue to shower with silver. It has now begun to get a bit loose around the edges, and it leads me to believe that it will fall off and heal from underneath. I have had a bandaid on top of it while on the market because my daughter expressed some concern for the sales if I did not hide the wound. :) I understand this really well so band aid was on.

By the way, I have 10% off on all water purifiers up until September 7 if you have not seen it on FB. The latest warning call has involved large amounts of heavy metals in the water that we do not really know how they got there. A good purifier is a guarantee for good and healthy water water. If you are interested, you can read more here. I got great feed-back last week from a customer that had water that did not taste well. She was so happy for the way the water tastes now after purifying. Great to hear.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco