Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Fest, glasögon och böcker!

| 2 Comments

Igår kväll hade vi fest uppe på takterrassen. Det var så mysigt. Det var första gången som jag satt ner och pratade lite mer med gruppen. Det är en mycket internationell grupp. Deltagarna kommer bl a från Vietnam, Hongkong, Iran, Estland, Polen, Tyskland, Danmark, Brasilien, Taiwan/USA och Italien. Mannen från Italien hade lagat pasta (för de som inte bara äter frukt), dekorerat fint med levande ljus och blommor. Aviram, som vi hyr av, bidrog med tårta. För mig är det inte det minsta problem att avstå. Jag känner mig så nöjd med det jag äter. Det blev i alla fall en mycket trevlig kväll. En bieffekt var alla myggbetten. Det var det värt.

Takterrassen i festkläderNär jag gick och la mig tog jag ner myggnätet för första gången. Det blir lite mysigt och jag kände att jag var lite trött på alla myggbett även om de nästan inte kliar alls. I morse vaknade jag och insåg att jag stängt in en mygga i nätet. Inte optimalt om man vill undvika myggbett. :)

Optikern i Pune

Igår var jag också och hämtade mina nya glasögon. Jag har varit hos en optikerkedja som heter GKB Opticals som jag har använt tidigare i Chennai. Det känns väldigt proffsigt där och de är mycket vänliga. Utöver de här glasögonen som är för långt avstånd har jag också beställt läsglasögon och solglasögon. Det blir första gången som jag får solglas med slipade glas så att jag kan använda dem när jag t ex kör bil. Jag har inte använt solglasögon på många år. Det ska bli skönt. De två paren har jag inte hämtat än. Här är jag med mina nya glasögon på MG Road.

Mina nya glasögon

Jag passade på att besöka Sofia i hennes lilla bokhandel igen. Hon är så rar. Systemet är fantastiskt. En bok kostar ca 15 kr. När man sedan läst klart boken lämnar man tillbaka den och får hälften av pengarna tillbaka. Den kan sedan även glädja nästa läsare och jag slipper släpa med dem hem till Sverige. Win-win!

Sofia med sin bokhandel

Nu märks det att det blir allt varmare. Jag märker det bl a på att antalet dopp i poolen ökar för varje gång. Jag har varit där idag och det var helt underbart. Vattnet som kändes kallt första gången är nu perfekt! Svalkande och njutbart! Jag har det verkligen bra – inte bara hos Dolano! Även om det är det allra bästa på den här resan så klart! Oerhört tacksam och ödmjuk inför det som händer!

 

Party, glasses and books!

Last night we had a party on the roof terrace. It was so cozy. It was the first time I sat down and talked a little more with the group. It is a very international group. Participants and assistants come from Spain, Vietnam, Hong Kong, Iran, Estonia, Poland, Germany, Denmark, Brazil, Taiwan / USA and Italy. The man from Italy had cooked pasta (for those who not only eat fruit), decorated beautifully with candles and flowers. Aviram, who we rent from, brought a cake. For me it is not the slightest problem to abstain. I feel so happy with what I eat . It was certainly a very pleasant evening. A side effect was all mosquito bites., it was worth it though.

When I went to bed, I took down the mosquito net for the first time. It gets a little cozy and I felt I was a little tired of all the mosquito bites, even if they almost do not itch at all. This morning I woke up and realized that I had  jailed in a mosquito in the net. Not optimal if you want to avoid mosquito bites. :)

Yesterday I went and picked up my new glasses. I have been at an optician chain called GKB Opticals that I used earlier in Chennai. It feels very professional there and they are very friendly. In addition to these glasses that are for distance, I have also ordered reading glasses and sunglasses. It will be the first time that I get sunglasses that fit my sight so that I can use them when I eg drive a car. I have not used sunglasses for many years. It will be nice. I have not picked up these two pairs yet.

I also took the opportunity to visit Sofia in her small bookstore again. She is very sweet. The system is fantastic. A book costs about 15 SEK (2 USD). Then when you have finished reading the book you return it and get half the money back. Someone else can then also enjoy the book, and I do not have to lug them home to Sweden. Win-win!

Now it is apparent that it is getting hotter. I notice it in part by how the number of disp in the pool increases each time. I’ve been there today and it was absolutely wonderful. The water tjat felt cold for the first time is now perfect! Refreshing and enjoyable! I am really good – not just with Dolano! Although it is the very best part of this journey, of course! Extremely grateful and humbled by what happens!

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco