Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Julstädning?

| 0 comments

Jag julstädar inte längre. Det gjorde jag när jag var ung – typ. Men någonting händer när vintern lägger sig som ett varmt täcke runt huset. Plötsligt dyker det upp energi att ta tag i lite småjobb i och kring huset. Plötsligt blev fönstren putsade. Ingen stor bedrift när man har ett hus som mitt. Det tar inte mer än 20 minuter att gå över alla fönster. Stora, bara två sidor, inga spröjs. Det är något annat än de 600 rutor jag hade i mitt förra hus utanför Båstad. En ren njutning med andra ord.

Plötsligt för ett par dagar sedan går kom jag att tänka på något som jag hade läst. Att man kanske inte behöver vänta tills man ser tecken på att avloppen börjar bli igensatta utan kan ta tag i det regelbundet på ett enkelt och naturligt sätt. Så jag testade. Det funkade jättebra. Nu hade jag ju inga stopp. Jag vet alltså inte om det löser upp proppar, men det kändes definitivt renare efter. Jag blandade lika delar salt och bikarbonat. Hällde ner det i avloppet och därefter hällde jag i ättika. Då bubblar det och fräser. Sedan fick det stå så en liten stund. Till slut sköljde jag efter med kokande vatten. Tänk vad mycket man kan göra med bikarbonat. Det måste vara den allra bästa städhjälpen. Om man bara ska använda den till rengöring kan man köpa större plastburkar på CityGross av märket Santa Maria. Den bikarbonat som jag iband får för mig att dricka köper jag via TrueLife.Hyacinter 1 L

Lite mer städning får jag nog ta tag i. När jag var i Helsingborg i måndags ringde larmbolaget och berättade att larmet i mitt hus hade gått. En man hade varit  här två gånger för att kolla och andra gången hade han gått in och kollat upp huset. Det visade sig att i det rum där jag sitter och arbetar satt det en teddybjörn längst upp på en bokhylla nära larmdetektorn. Där hade det blivit spindelväv och larmet hade utlösts av en spindel – som larmmannen nu hade tagit bort. Okej! Jag fattar. Det var nog ett tag sedan jag dammsug den björnen och dammade där uppe. Jag förstår vitsen av att ha någon bestämd tid på året för att gå över det som kanske annars inte blir gjort.

Jag tänker dock bara göra det när det händer naturligt. Och då händer det faktiskt snabbare, lättare och enklare än när jag sätter upp en agenda  och ett “måste”. Så spindlar – varning – here I come … när som helst …

Det låter kanske som om det är riktigt smutsigt här. Det är det inte. Jag gillar att ha det fint runt omkring mig. Det är lugnt på något sätt. Dessutom har jag gåvan av att ta emot kunder för handledning och kurs hemma hos mig. Det är toppen när det kommer till att hålla huset städat och snyggt! :)

Ha en riktigt skön adventstid. Denna underbara ljusfyllda, doftande tid!

 

 

Christmas cleaning?

I don´t do a big Christmas cleaning any longer. I did when I was young – sort of. But something happens when winter settles like a warm blanket around the house. Suddenly, the energy to grab some odd jobs in and around the house is there. The windows got cleaned for instance. No great feat when you have a house like mine. It takes no more than 20 minutes to go over all the windows. Big, just two sides, no mullion. It is nothing compared to the 600 small windows (counting all sides of a window) I had in my last house outside of Båstad. Pure pleasure in other words.

Suddenly yesterday, I remembered something I had read. That you don´t have to wait until you see signs that the drains are getting clogged, but can clear them regularly in a simple and natural way. So I tested. It worked great. Now I had no blocked drains. So I don´t know whether it will dissolve clots, but it definitely felt cleaner after. I mixed equal parts salt and baking soda. Poured it down the drain and then poured inwhite vinegar. Which makes it bubble and foam. Then it got to stand so a little while. At the end, I poured down boiling water. Imagine what you can do with bicarbonate. It must be the very best cleaning aid.

I might do a little more cleaning. When I was in Helsingborg on Monday the alarm company called and told me that the alarm in my house had gone off. A man had been here twice to check and the second time he had gone in and checked the inside of the  house as well. It turned out that in the room where I sit and work there is a teddy bear on top of a bookshelf near the alarm detector. There were cobwebs there and the alarm had been triggered by a spider – that the alarm man had removed. Okay! I get it. It was probably a while since I vacuumed that bear and dusted on top of that shelf. I understand the point of having a particular time every year to go over things and places that might not otherwise get cleaned.

I will, however, only do it when it happens naturally. And then it actually happens faster, easier and simpler than when I set up an agenda and a “must”. So spiders – warning – here I come … anytime now …

It may sound as if it is really dirty here. It is not. I like to have it nice around me. It is peaceful somehow. Also, I have the gift of receiving clients for tutoring and workshops in my home regularly. It’s great when it comes to keeping the house tidy and neat! :)

Have a great season of Advent. This wonderful light-filled, fragrant time of the year!

 

 

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco