Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Sopning av “trottoarer”

| 0 comments

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco