Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Nystart

| 0 comments

I fredags fick jag besked om att min domän har flyttats till en ny server med mycket mer kapacitet. Det känns så befriande. Min sida ligger på wordpress.org (open source) vilket gör att alla bilder tar utrymme hos mig. Om man har en sida/blogg på wordpress.com ligger bilderna där. Fördelen – utifrån mitt högst begränsade tekniska kunnande om detta – med att ha materialet på min egen domän är att t ex att jag själv bestämmer storleken på bilderna. Bilderna har hela tiden varit en viktig del för mig. En del bloggar jag har sett har små bilder. Så små vill jag inte ha.

Chokladblomma 1L

Ett av naturens finstämda giftermål. Chokladblomma och pelargon.

Under de senaste månaderna har jag legat precis vid min övre gräns vad gäller utrymme. Jag har fått ta bort gamla bilder och några gånger har jag inte kunnat lägga ut ett blogginlägg när jag hade tänkt det för det har varit för stort. Nu har jag i alla fall fått 50 gånger mer utrymme!!! Så skönt att inte behöva vänta med andan i halsen när jag trycker på knappen för att publicera en ny bild. Jag är mycket tacksam till Erik som har min domän som själv tog kontakt och fixade detta utan extra kostnad.

Stjärnfloka 1L

Älskade ljuva stjärnflokan

Nu har jag, med andra ord, inga ursäkter. Det känns lite som en nystart. Det är inte det enda som känns som början på en nystart. I september, början av hösten, är jag förhoppningsvis klar med min utbildning till certifierad zen coach. Redan nu känner jag att något rör sig, något nytt som föds, integreras och manifesteras. Hur och vad vet jag inte riktigt ännu. Det känns roligt och spännande. Jag ser fram emot att öppna mig för ny inspiration, vägledning och kreativitet.

Livet har sina olika faser och perioder. Tider av inåtvändhet vänds i utåtvändhet. Perioder av process och bearbetning övergår i integrering och leder kanske så småningom till praktisk handling, manifestation. Det är ett naturligt flöde som bäst bejakas av tillit och förtroende till livet. Det är lätt att glömma bort att ingenting stannar, varar. Allt är i ständig förändring och det som är nu kommer inte att vara sen. Att veta det – komma ihåg det – instinktivt och självklart, gör att det blir så mycket lättare att bara åka med i livets dans samtidigt som jag håller en tydlig intention. Balansen mellan överlämnandet och den egna avsikten känns inte alltid enkel, men är viktig.

Dramatisk himmel 1 L

Ute vräker regnet ner och det är så mysigt att sitta här inne i det varma och torra. Tacksam för det och så mycket mer.

 

A new start

Two days ago I found out that my domain has been moved to a new server with mycket more capacity. It feels very  freeing. My page is on wordpress.org (open source) which means that all images that I post take up space on my domain. If you have a page / blog on wordpress.com instead, the pictures are stored there. Benefits – from my highly limited technical capacity – to having my material stored on my own domain is that I decide the sizes of my images. The pictures have always been important for me. Some blogs that I have seen have very tiny picutres. Something that I would prefer not to have.

During the last months I have been just under my maximum capacity when it comes to storage. I have had to delete some older pictures and several times I have not been able to post when I had planned to because the pictures were too large (even though I of course had minimized them). I now have 50 times more storage space!!! So nice to not need to worry about whether it will work to publish a picture or not. I am very grateful to Erik that owns the company where I have my domain, for suggesting this solution, moving the domain and all this without extra charge.

So no excuses any more. It feels a bit like a new beginning. And that is not all that feels like a new start. In September I will hopefully certify as Zen Coach. Already now I feel that something is moving, being integrated and manifested. How and what I don´t know yet. I am looking forward to opening up for new inspiration, guidance and creativity in my everyday life.

Life has its different phases och periods. Times of  introversion changes into extroversion. Periods of processing turns into integration och leads perhaps to practical action, manifestation. It is a natural flow that is best affirmed by trust and confidence in life. It is easy to forget that nothing stays, lasts. Everything is in constant change and what is now will not be later. To instinctively know this/remember this makes it so much easier to simply join the dance of life and at the same time hold on to a clear intention. The balance between letting go/following the flow and having a clear purpose may not always seem simple but is important I think.

The rain is pouring down outside and it is so cozy to be inside; warm and dry. Grateful for that and so much more.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco