Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Retro och kladdkaka för LCHF:are

| 0 comments

Imorgon är det samlarmarknad igen här i Markaryd. Det blir roligt. Min bror var här i veckan med porslin som har tillhört vår farmor. Det var Ostindia-koppar från Rörstrand och Blå Blom från Gustavsberg. De får slå följe med mig till marknaden i morgon. Får se om de kommer med hem eller om de har fått nya hem.

Det är roligt att det har blivit så populärt med återanvändning, att handla vackra saker som redan har patina och historia i stället för att bara köpa nytt.  Mitt hem är en blandning av modernt, med inslag av IKEA, retro (50-60-talet) och mycket gammalt. Jag bor i ett nyfunkis hus, 7 år gammalt, med stora, stora fönster ut mot naturen. Ett lätt hus att trivas i!Nils Johan burkJag älskar gamla burkar och har samlat länge. De är både praktiska, vackra och slår an en nostalgisk ton. I den här burken har jag alla olika laddningssladdar, värmeljus och kosttillskott. Mycket praktiskt. Den gjordes åt och såldes av Nils Johan. Den här typen av burk i flera våningar finns i många färgställningar. Just den här passar väldigt bra hos mig. Småburkarna står framme som en källa till glädje. Tänk bara att det har funnits Tao Thé.

SmåburkarDet är något visst med det som är litet tycker jag. Här står ett tvättset från Rörstrand med en liten silver sked. Kannan är 5,5 cm hög. Skålen är en gammal Margareta-skål i en härligt ljusblå ton. Den som Sigvard Bernadotte designade en gång i tiden.

MinifavoriterI samma hylla bor för närvarande en tekanna Grå Ränder som Wilhelm Kåge gjorde för Rörstrand. Den var i produktion 1945 – 1970. Den är i flintgods vilket bidrar till att det är många skador på de som finns kvar idag. Vi hade den servisen hemma när jag var liten. Senare fick den flytta hem till min dotter. Det bidrar förmodligen till att jag är svag för den. Men formen på tekannan är ju bara helt förtjusande tycker jag. Dessutom en enkel, ren och grafisk dekor. Den bor här bara tillfälligt. De säljs väldigt billigt just nu. Såg att en sådan här kanna såldes nyligen för 27 kr på Tradera.

Tekanna Grå RänderSjälv använder jag den vackra servisen Blå Eld som Hertha Bengtsson ritade för Rörstrand 1949. Den är också i flintgods – tyvärr. Tanken var att det man åt på eller drack ur skulle vara vitt,  medan andra delar som uppläggningsfat, kannor m m kunde ha färg. Förutom vita delar finns det blåa, röda, gråa och gröna. Vanligast är blå. Jag har bara sett gråa någon enstaka gång och aldrig gröna. Jag har någon röd del, annars mest blåa och vita. Den är både vacker i form, dekor och färg tycker jag. Det blir väldigt fint att duka med tack vare den oregelbundna formen och att den är i flera färger. Den har blivit mycket populär och är ganska dyr idag. Det är inte så länge sedan jag sålde den servis jag hade använt under många år och köpte denna på auktion. På så sätt kostade det mig faktiskt inget. Jag behöll inte alla delarna heller utan bara de som jag tycker att jag har användning för.Blå Eld teservis

Till det har jag härliga bestick från samma tidsperiod, Thebe, som ritades av Folke Arström. Han var konstnärlig ledare på Gense från 1940 och 20 år framåt. Han var den första generationens industridesigner. Den här bestickserien har över 100 olika delar. Det finns ett bestick för varje unikt tillfälle. Som t ex marmeladspade, sardingaffel, sillgaffel m m. Den hade faktiskt också mina föräldrar som så många andra i den generationen. Thebe-bestick

Och så en liten söt blomkruka från 50-talet till det …. Det här är Gunilla-krukan som gjordes av Upsala-Ekeby. Också den ljuvligt söt tycker jag.

Upsala-EkebyUngefär här går gränsen för min förtjusning i 50-tals design. Jag är uppväxt med teakmöbler, blommiga tapeter m m. Det vill jag inte ha runt mig om jag får välja. Och det har jag haft den stora förmånen att få göra i mitt hus. Här är det ljus, öppet, luftigt med färg lite här och där. Inget brunt, orange eller gult. Var och en till sitt tycke och smak.

Igår var det tydligen Kladdkakans dag. Okej … Inget för en sockerjunkie som mig. Men Holistic la ut ett recept som nog kan passa många. Ett perfekt recept för LCHF:are som inte är känslig för några dadlar.

Här är det i alla fall. Den lär ta tio minuter att göra. En Rawfood-kaka

  • 2,5 dl Cashewnötter
  • 2,5 dl Mandelmjöl
  • 2 dl Kokosflingor
  • 2,5 dl Kokosmjölk
  • 10 dadlar
  • 1 dl kakao
  • 1 msk kallt kaffe

*Lite extra kokosflingor för att ha i botten på formen och som dekoration.

Gör såhär: Mixa alla ingredienser i en matberedare tills det blir en krämig smet. Strö lite riven kokos i botten av en form och klicka ut smeten. Låt kakan stå ett par timmar i kylskåp innan du serverar den om du vill att den ska bli lite fastare.

Önskar dig en riktigt trevlig hösthelg så här tre veckor innan Advent.

 

Retro

Tomorrow there is another Collector´s market in Markaryd. It will be fun. My brother was here this week with china that belonged to my grandmother. It was Ostindia cups from Rörstrand and Blå Blom (Blue Flower) by Gustavsberg. (All names here are differens Swedish designers and design factories, mainly from the fifties and sixties.) They may come along with me to the market tomorrow. We’ll see if they come home or if they have new homes tomorrow afternoon.

It’s nice that it has become so popular with reuse, to buy beautiful things that already have the patina and history instead of just buying new. My home is a mix of modern, with elements of IKEA, retro (fifties-sixties) and very old. I live in a neo-functional style house, 7 years old, with big, large windows overlooking the countryside. A light house to thrive in! I love old tins and have collected for a long time. They are practical, beautiful and strikes a nostalgic tone. In this jar I have all different charging cords, candles and supplements. Very practical. It was made for and sold by Nils Johan. This type of  jar with several floors are available in many colors. This one fits very well with me. The small cans remain as a source of joy. Just imagine that there has been a Tao Thé.

It is something special about small things, miniatures, I think. This is an old wash set from Rörstrand with a tiny silver spoon. The jug is 5.5 cm high. The dish is an old Margareta bowl in a lovely light blue tone. That Sigvard Bernadotte designed at one time.

In the same shelf a tea pot currently lives. Grey Stripes that Wilhelm Kage did for Rörstrand. It was in production during the period 1945 1970. It is in earthenware which is the reason why there are many damages to those that exist today. We had this china at home when I was little. (Later, it moved back home with my daughter.)This probably contributes to the fact that I really like it. But the shape of the teapot is just absolutely adorable, I think. In addition, a simple, clean and graphic decor. It lives here with me only temporarily. They are sold for a very low  price right now. I saw that such a tea pot was recently sold for SEK 27 on eBay.

I use the beautiful tableware Blue Fire that Hertha Bengtsson designed for Rörstrand in 1949. It is also in earthenware unfortunately. The idea was that what you ate or drank from would be white, while other parts like platters, pitchers, etc. could have color. In addition to the white parts there are blue, red, gray and green. Most common are white and blue. I’ve only seen the gray occasionally and never green. I have some red parts, otherwise mostly blue and white. It is both beautiful in form, decor and color, I think. It makes a gorgeous table when set with this chine  thanks to the irregular shape and that it is in several colors. It has become very popular and is quite expensive today. It’s not so long ago that I sold the dinnerware I had used for many years and bought this at an auction. In this way, it cost me nothing really. I did not keep all the parts either, but only those that I think I have use för.

I also now have lovely cutlery from the same time period, Thebe, which was designed by Folke Arstrom. He was artistic director of Gense from 1940 and 20 years onward. He was the first generation of industrial designers. This cutlery range has over 100 different parts. There is a utensil for each unique opportunity. As an example, marmalade shovel, sardin fork, herring fork etc. My parents actually had this as well, like so many others of that generation.

And a little cute flower pot from the 50s to go with this …. This is the Gunilla pot made by Upsala-Ekeby. Also, deliciously sweet, I think.

This is where  the limits of my fondness for 50th design end. I grew up with teak furniture, floral wallpaper etc. I do not want to have that around if I get to choose. And I have had the great privilege to be able to in my house. It is light, open, airy with a little color here and there in my house. No brown, orange or yellow. Each to his own taste.

Yesterday was apparently the day of chocolate cake. Okay … Nothing for a sugar junkie like me. But Holistic put out a recipe that probably can fit many. A perfect recipe for LCHF, for those that are  not sensitive to some dates.

Here it is anyway. It will take about ten minutes to make. A Raw food cake

2.5 dl cashews
2.5 dl almond flour
2 dl coconut flakes
2.5 dl coconut milk
10 dates
1 dl cocoa
1 tablespoon cold coffee

* A little extra coconut flakes for the bottom of the pan and set decoration.

Do as follows: Mix all ingredients in a food processor until it becomes a creamy paste. Sprinkle some grated coconut in the bottom of the form and click the batter. Let the cake stand for a few hours in the refrigerator before serving if you want it to be a little firmer.

Wishing you a lovely week-end!

 

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco