Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Trädgårdsglädje

| 0 comments

Scilla närbildJag älskar att vara i min trädgård. Det är helt enkelt rent upplevande. Inga tankar om något annat, inga beskrivningar av seendet, hörandet.upplevandet. Så befriande vilsamt och skönt. Händerna i jorden. Kroppen rör sig naturligt. Det blir en dans – från det ena till det andra. Sista veckan har verkligen varit ljuvlig. En stund om dagen ute i solen med mina vänner häcksaxen, sekatören, spaden, räfsan och skottkärran. Ovanligt tidigt så klart. 

Citronfjäril

Citronfjäril från igår. Var är den nu när snön ligger vit?

 

Och så igår drog förändringens vind över nejden. Idag är allt vitt. Ljust och vackert. Blodmjölet som jag hade tänkt lägga ut idag får vänta. Fåglarna har högsta prioritet. Det var länge sedan jag såg så många småfåglar vid fågelbordet samtidigt som idag. Vilken glädje att höra deras kvitter och se dem äta för fullt. På promenaden i morse såg jag alla älg-, rådjur- och harspår så tydligt i snön. Vi delar denna värld. En enda natur i så många olika former. Det som inte har någon motsats i stor variationsrikedom. Så njutbart.

Våren tog en pausNu är det mesta klart inför vårens sådder. Det får bara bli lite varmare. Jag har inte ens sått inne än. Imorgon åker jag till Irland för att träffa Vincent, mitt barnbarn med familj. Bäst att vänta med sådden tills jag kommer hem. 

Varje vår känns det lika mirakulöst att se hur det kommer små gröna skott ur den bara jorden. Utan att någon har gjort något. Naturen sköter sig självt. Det är bara att luta sig tillbaka och njuta av resan. Livet är ofattbart. Jag är glad att jag vet att det inte är något som varken kan eller behöver fattas. Inget fattas. Allt är.

 

Garden joy

I love being in my garden. It is simply pure experiencing. No thoughts about anything else, no descriptions of seeing, hearing, experiencing. So liberatingly restful and comfortable. The hands in the soil. The body moves naturally. It is a dance – from one to the other. Last week has been really lovely. A few moments every day out in the sun with my friends the hedge trimmer, pruner, spade, rake and wheelbarrow . Unusually early of course.

Butterfly from yesterday. Where is it today with all the snow?

And yesterday the wind of change blew over the area. Today all is white. Bright and beautiful. The blood meal that I had intended to put out today will have to wait . The birds have the highest priority. It was a long time since I saw so many birds at the bird feeder as today. What a joy to hear their chirping and see them eating. On the walk this morning I saw all the elk , deer and hare tracks so evident in the snow. We share this world. A single nature in so many different forms. That which has no counterpart in great variety. So enjoyable.

Everything is more or less ready for seeding now. It will just have to be a little warmer. I have not even sown inside yet. Tomorrow I will go to Ireland to meet Vincent, my grandson and his family. Best to wait with the seeds until I get home.

It feels just as miraculous every spring to see how small green sprouts shoot out of the bare earth . Without someone doing anything. Nature takes care of itself . Just sit back and enjoy the journey. Life is inexplicable. I ‘m glad I know it is not something that neither can nor needs to be explained. Nothing is missing. Everything is .

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco