Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Träning

| 0 comments

Så underbart det är med det sköna vårvädret just nu. Det vimlar av vårtecken överallt. För många verkar det inspirera till träning. Träning och jag har alltid haft ett något oregelbundet hat/kärlek förhållande. Jag börjar med det ena eller det andra och slutför sällan. Det enda som jag fortsätter med är stavgång. Jag älskar att vara ute i naturen och gå med mina stavar.

Båstad

För ett tag sedan såg jag en mycket intressant video om träning. I den videon klargörs att vissa människor inte får ut särskilt mycket av träning, d v s prestationer förbättras inte . Andra är ”superresponders”. Den här kategorin tillhör jag absolut inte. Vad de också visar på genom olika tester är hur effektiv högintensiv träning är. Effektiv när det gäller att sänka blodsockernivåer, öka ämnesomsättningen i musklerna. Det låter väldigt tilltalande att bara behöva träna korta stunder och i stället göra det väldigt intensivt. Det passar min personlighet på något sätt. :)

Hamnen

I det engelska programmet rekommenderade de 20 sekunders högintensiv träning 3 gånger i veckan. Det låter lite extremt. Här är en kort video där de beskriver det.

Scillor

Här är ett annat exempel på högintensiv träning – fast lite mindre intensiv. Det här träningspasset tar 14 minuter inklusive pauserna mellan intensitetsövningarna. 30 sekunder högintensiv träning varvas med 15 sekunders återhämtning. Man kan göra träningen i tre olika intensitetsgrader beroende på hur vältränad man är. Jag har provat på just det här passet några gånger nu och det är faktiskt roligt och känns bra. Förmodligen kommer jag inte att fortsätta med detta heller. Det är helt okej. Så länge jag fortsätter så gör jag det. Enkelt!

Stranden i Båstad

Bilderna på inlägget idag kommer från ännu en dag i Båstad i söndags. Jag träffade gruppen och passade på att gå en lång härlig promenad längs med havet. Det är något speciellt så här års. Så många ”förstagångiår”-upplevelser. Första gången jag hör brummandet av motorcyklar. Första gången jag känner lukten från båtfixarna. Första gången jag ser en nedkabbad bil, en kvinna i shorts, en nyplöjd åker. Första gången jag känner doften av vårsol som värmer asfalt. Första gången jag går utan jacka. Så njutbart!

Jag önskar dig riktigt sköna dagar – med eller utan träning!!!

 

Exercise

How wonderful it is with the beautiful spring weather right now. There are signs of spring everywhere. For many, it seems to inspire exercise. Exercise and me have always had a somewhat irregular hate / love relationship. I’ll start with one or the other and rarely continue. The only thing that I continue with is walking with sticks. I love to be outdoors and with my sticks.

A while ago I saw a very interesting video about training. The video makes it clear that some people do not get much out of exercising, ie performance is not improved. Others are “superresponders”. I most certainly do not belong to this category. Could be one of the reasons that I do not continue.  What they also show through various tests is how effective high intensity training is. Effective in lowering blood sugar levels, increase metabolism in the muscles. It sounds very appealing to only have to exercise for short periods, and instead make it very intense. It fits my personality in some way. :)

In the English program, they recommended 20 seconds of high-intensity exercise three times a week. It sounds a bit extreme. Here’s a short video where they explain more.

Here is another example of high-intensity exercise – but a little less intense. This workout takes 14 minutes, including breaks between intensity exercises. 30 seconds high-intensity exercise interspersed with 15-second recovery. One can do the training in three different intensity levels depending on how fit you are. I’ve tried just this workout a few times now and it’s actually fun and feels good. I will probably not continue with this either. It is perfectly okay. I do it as long as I do it. Simple!

The photos in today´s blog comes from another day in Båstad last Sunday. I met the group and took the opportunity to go for a long walk along the ocean. There is something special about this time of year. So many “firsttimethisyear” experiences. First time I hear the hum of motorcycles. The first time I smell the tar from boat fixing. First time I see a car with the cab down, a woman in shorts, a newly plowed field. The first time I smell the spring sun that warms the asphalt. First time I go without a jacket. So enjoyable!

I wish you really good days – with or without exercise!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco