Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vad är här?

| 0 comments

Bara detta

Inte mer eller mindre

 

Just nu

Inte förr eller senare

 

Här

Inget att nå

 

All tid

Bortom tid

Tidlöst

 

Detta

Inte du eller jag

 

Obegränsat

Utan hinder eller slut

 

Naturligt och vilsamt

Utan ansträngning eller borden

 

Just det här

Inget minne eller fantasi

Inget att spara eller leta efter

 

Just så här

Bara så här

 

Stanna upp

 

Vad är här?

 

Obeskrivligt

Ouppnåeligt

Oförklarligt

 

Här

 

What is here?

Just this
Not more or less

Right now
Not sooner or later

Here
Nothing to reach

All time
Beyond time
Timeless

This
Not you or me

Unlimited
Without  barrier or end

Natural and restful
Without effort or musts

Just this
No memory or imagination
Nothing to save or look for

Just like this
Only like this

Stop

What is here?

Indescribable
Unattainable
Inexplicable

Here

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco