Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Varje ögonblick är en öppen dörr!

| 0 comments

Det är så spännande med livet. Vi har ingen möjlighet att med säkerhet förutsäga någonting. Vi vet av erfarenhet att förändring är självklar och uppenbar. Livet självt förändras aldrig, men upplevelserna som verkar fylla denna oföränderliga rymd ändras hela tiden. Livet erbjuder oss alltid en öppen dörr. Mitt i motståndet som verkar så kompakt vilar denna öppna dörr. Det är en rikedom att mer och mer lägga märke till det. Det märkliga är att vi märker det inte förrän vi är öppna för att göra det. För att använda Wayne Dyers gamla uttryck: Du tror det inte när du ser det. Du ser det när du tror det. Våra trossystem är som filter som låter oss se det som bekräftar dem. I ett ögonblick av avslappning där inga av dessa underhålls eller ges näring blir öppenheten tydlig.

Hjärtedörren

Imorgon åker jag till Indien och är borta i fem veckor. Jag vet inte vad det kommer att innebära för bloggen. Jag kommer säkert att skriva en del och framför allt lägga upp foton – om det funkar med Internet där jag är. Hur ofta och i vilken omfattning vet jag inte. Det ska bli spännande i alla fall och jag skulle gärna vilja dela detta med dig.

Tack för att du har läst och följt med så här långt – varje blogginlägg eller något ibland eller bara ett. Jag önskar dig härliga öppna vinterdagar! Ta hand om dig. Var snäll mot dig. Det är det bästa sättet att ha förutsättningar för att vara snäll mot andra och att uppleva livets öppenhet. Tror jag … Det enda jag vet säkert är att jag inte kan ta gift på något längre. :)

 

Every moment is an open door!

It’s so exciting with life. We have no way to predict anything with certainty. We know from experience that change is obvious and apparent. Life itself never changes, but the experiences that seem to fill this boundless space change all the time. Life offers us always an open door. In the middle of the resistance that seems so compact rests this open door. It is so enriching to notice this more and more. The strange thing is that we do not notice it until we are open to doing so. To use Wayne Dyer old expression: You will not believe it when you see it. You will see it when you believe it. Our belief systems are the filter that allows us to see what confirms them. In a moment of relaxation in which none of them are maintained or given nourishment openness and transparency becom0s clear.

I will go to India tomorrow and will be gone for five weeks. I do not know what it will mean for the blog. I will certainly write sometimes and especially upload photos – if it works with the Internet where I am. How often and to what extent I do not know. It will be exciting anyway and I would love to share this with you.

Thank you for having read and followed so far – each blog post or some now and then or just one. I wish you wonderful open winter days! Take care of yourself. Be kind to yourself. It is the best way to have the ability to be kind to others and to experience life’s openness. I think … The only thing I know for sure is that I can not get vouch for anything any longer.

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco