Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Tack vare slarviga fåglar har jag fått goda, nyttiga och obesprutade solrosskott.

| 0 comments

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco