Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Loppis, Mandelmanns, retreatförberedelser

| 1 Comment

Det är så uppenbart att vi inte kan kontrollera vädret. En bra påminnelse om hur det är med livet i övrigt också. Det är helt okej hur vädret än är och när värmen kom tillbaka är det också så tydligt att det är något jag gillar. Härligt att göra allt som behöver göras – och att inte göra någonting alls – i den här mjuka avslappnande värmen. Särskilt roligt med det fina vädret för alla semesterfirare!

Igår var det loppisdags igen. Jag gick upp kl 1 – ja, kl 1 på natten! Det gick lätt för jag vaknade några minuter innan klockan ringde. Strax efter tre var jag i Simrishamn. Det började redan bli fullt på skolgården, men jag fick en bra plats. Sedan fortsatte det att växa med fler och fler försäljare. Det var över 100 stycken. Vilket gjorde att vi sålde lite sämre än vanligt. Det blev liksom väldigt stort och mycket.

Vallmo, 140705Men det var roligt. Alltid lika intressant både att möta nya människor, men också att få vara publik och se hur människor agerar med varandra, är med sina barn, sina hundar m m. Det är inte lätt att leva när man tror på sina tankar och trossystem. Det blir väldigt uppenbart. Det känner jag så väl själv också förstås.

Sedan blev det ett besök på Mandelmanns Trädgårdar med två vänner. En härlig ekologisk lunch, fint samtal, underbart väder. Jag avslutade med en promenad i all den prunkande växtligheten. Det växer verkligen så det knakar här. Mycket inspirerande. Se hur de lägger ut fårull för att hålla borta både ogräs och sniglar. Ser lite konstigt ut i början, men verkar funka bra. I växthuset växte det massor av bl a vindruvor och aprikoser.

Fårull i gångarna, 140705Det blev en tidig kväll – förstås. Somnade redan kl 8 och sov till 6 i morse. Skönt att vakna utsövd och pigg till ännu en underbar ny dag! Idag har jag börjat lite med förberedelserna inför retreaten som börjar på torsdag. Jag fick först tömma bilen på alla loppissaker för att sedan börja fylla på igen med yogamattor, golvstolar, liggunderlag, solstolar m m. Jag ska träffa de som äger Stackudden i morgon och prata igenom alla praktiska detaljer. Lika bra att åka upp med full bil. Vädret ser ju ut att bli lovande. Det är ju lite mer att tänka på eftersom det inte finns el eller rinnande vatten. Det ska bli så spännande att se hur det är att leva i den miljön. Retreaten i sig själv känns ju välbekant. Men jag har aldrig varken ordnat något eller själv levt i den miljön tidigare. Återkommer med rapport.

Mandelmann, 140705

Ingången till trädgårdarna. Det är ryggen på Gustav Mandelmann vi ser.

Ha riktigt sköna dagar – vad än de fylls av för dig.

 

Flea market, Mandelmann´s, retreat preparations

It is so obvious that we can not control the weather. A good reminder of how it is with life in general, too. It’s perfectly okay however the weather is and when the heat came back, it is also so clear that this is something I like. Great to do everything that needs to be done – and to do nothing at all –  in this soft, relaxing warmth. Especially nice with the great weather for all holiday makers!

Yesterday I had a table at yet another flea market. I got up at 1 am – Yesa, at 1 am in the night! It was easy because I woke up a few minutes before the alarm clock rang. Just after three, I was in Simrishamn. The school yard already started to get full, but I got a good spot. After I came it continued to grow with more and more vendors. There were over 100 vendors when it all started around 6. Which meant that we sold a little less than usual. It was a bit too much it seemed for the customers.

But it was fun. Always interesting both to meet new people, but also to be the audience and see how people act with each other, with their children, their dogs, etc. It is not easy to live when you believe in your thoughts and belief systems. It becomes very obvious. Something I know well for myself  of course.

Then I visited Mandelmann´s Gardens with two friends. A lovely organic lunch, nice meeting, wonderful weather. I ended the visit with a walk in all the lush vegetation. It really grows like crazy here. Very inspiring. See how he puts sheep wool to keep out both weeds and snails. Looks a bit strange at first, but seems to work fine. In the greenhouse, there were lots of grapes and apricots and much more.

It was an early night last night – of course. Fell asleep already at 8 pm and slept until 6 this morning. Nice to wake up rested and refreshed to another wonderful new day! Today I started with a little preparations for the retreat which begins on Thursday. I first got to empty the car of all flea stuff and then start filling it again with yoga mats, floor chairs, sleeping mats, beach chairs, etc. I’m meeting the owners of Stackudden tomorrow to talk through all the practical details. Might as well go with a full car. Weather seems promising so far. It’s a little more to think about because there is no electricity or running water. It will be so exciting to see how it is to live in that environment. The retreat itself feels familiar. But I have never arranged anything in this type of environment nor lived in it myself. Will be back with report.

Have great days – whatever they are filled with for you.

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco