Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Referenser

”Med Evas varsamma handledning har mitt förhållningssätt  till livet ändrats radikalt. Jag har nu ett helt annat fokus, acceptans och lugn än tidigare. Livet har blivit mer fantastiskt och enkelt och det oavsett vad som händer mig!” AM, driver företag i ledarskapsbranschen.

”Inför varje möte med Eva känner jag förväntan. Jag vet ju redan men behöver bli påmind varje gång för att kunna fungerar på ett bättre sätt i vardagen. Eva har en fantastisk förmåga att beskriva det självklara med fina exempel och övningar. ” CE, v VD  i ett företag inom HR branschen

“Mötet med Eva har gett mig möjligheten att verkligen på djupet komma in i en känsla av att vara totalt närvarande om dock bara för en kort stund. Den fullständiga närhet som jag kan uppleva då några få människor möts i en gemenskap som berör oss alla
och att få lyssna på Eva samtala kring livet som det är,  upplever jag som en stor nåd att få vara en del av.” EW, konstnär

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco