Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Naturen

| 0 comments

Naturen har en naturlig rytm. Andningen är en del av vår naturliga rytm som påverkats av vår förändrade livsstil.

Share
Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco