Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

På väg mot Mundekulla och Kvinnofestivalen

| 0 comments

Tänk att man kan bli så glad när något som verkar komplicerat visar sig vara enkelt. Jag har en köksfläkt som har låtit som ett reaplan ända sedan huset byggdes för fem år sedan. Det har gjort att jag inte använt den så mycket – ja i kombination med att jag långa tider inte lagat mat, bara ätit frukt t ex. Nu funkar den inte längre. En reparatör var här och lyckades inte ens komma åt fläkten. Den hänger ner från taket och takhöjden är väl närmare fyra meter. Jag förstod att det här skulle kunna bli komplicerat och kanske dyrt. Typ ny fläkt. I butiken där den är köpt tyckte de att jag skulle köpa ny. Inte lönt att laga.

Nu har min snälle granne – som tillika byggt mitt hus – varit här och vi var tre personer som höll och lyckades få ner fläkten efter att första ha tagit bort spishällen – just in case … Det visade sig bara vara ett kallrasskydd som lossnat och trillat ner i fläkten. Därav missljudet. D v s det har varit så hela tiden tills den nu la av. Vi tog bort plastbiten som inte verkar behövas och helt plötsligt har jag en fungerande fläkt som dessutom är tystare än den någonsin varit. Så glad och tacksam. Otroligt skönt!!!

DSC04489

Nu har jag packat lite (nåja – det är ju jag – alltså mycket :))  för att om en liten stund köra mot Mundekulla retreat- och kursgård nära Emmaboda. Det är bara 13 mil, men små – säkert mycket vackra  – vägar. Ser fram emot resan! Älskar ju att åka iväg med picknick och se nya platser. Under resan passerar jag Lönsboda. Där vet jag att de har gårdsbutik med ekologiskt kött som har öppet på fredagar. Har jag tur är det öppet när jag kommer. Det blir spännande att se vad de har. Det blir lite enformigt att bara äta nötfärs hela tiden. Det är det enda ekologiska köttet jag hittar i Markaryd. Jag packar frysväska med kylklampar.

Det blir en mycket intressant helg – på många sätt. Jag har aldrig varit på Mundekulla. Det ska bli så roligt att se kursgården och träffa Anne och Peters om driver den. Jag har hört att det ska vara så vackert och välordnat. Festivalen kallas Gudinnefestival. Tidigare hette den Kvinnofestival. Det är länge sedan jag deltog i något sådant och det ska faktiskt bli både spännande och roligt. Härligt att träffa drygt femtio visa kvinnor! Jag ska hålla en workshop imorgon. Det har jag ju inte gjort på länge. Det ska bli så himla kul! Nyfiken på vad som kommer ur munnen. Alltid lika intressant. :)

En nära vän ska också vara där, Helene Blomljus. Hon ska dekorera “gudinnerummet” och hålla en workshop. Vi har försökt få ihop ett möte länge utan större framgång. Det blir toppen att få tid tillsammans mitt i allt det andra. Här är Helenas blogg.

Jag skriver mer och rapporterar från festivalen. Med bilder!

Ha en riktigt skön helg!!! Kanske ses vi där? Stor kram till dig oavsett var du befinner dig!

 

On my way to Mundekulla Retreat Center and the Women´s Festival

It is amazing that you can be so happy when something that seems complex proves to be simple. I have a kitchen fan that has sounded as a jet  ever since the house was built five years ago. This has meant that I have not used it so much – yes, in combination with that I long times did not cook, just ate fruit for example. Now it does not work anymore. A repairman was here and did not even get to the fan. It hangs from the ceiling and the ceiling height is well almost four meters. I understood that this could be complicated and perhaps expensive. Like a new fan. In the store where it was purchased, they suggested simply buying a new. Not worth while to repair.

Now my kind neighbor – who also built my house –  has been here and we were three people who held and managed to bring down the fan after first having removed the stove top – just in case … It turned out to be just a plastic flapthat had been loose and fallen into the fan. Hence the noise. That means that it has been so continuously from the start. We removed the plastic piece that does not seem to be necessary and all of a sudden, I have a working fan that is also quieter than it has ever been. So happy and grateful. Incredibly nice!

Now I have packed for a little (well it is me – so rahter a lot :)) and will soon drive towards Mundekulla retreat and workshop center near Emmaboda. It is only 130 km, but small – certainly very beautiful – roads. Looking forward to the trip! Just love to drive off with a picnic and see new places. During the trip I will pass Lönsboda. Where I know that they have a farm shop with organic meat, which is open on Fridays. If I’m lucky, it is open when I get there. It will be exciting to see what they have. It gets a bit monotonous to just eat ground beef all the time. It is the only organic meat I find in Mararyd. I pack freezer bag with ice packs.

It will be a very interesting weekend – in many ways. I’ve never been to Mundekulla. It will be so fun to see the place and meet Anne and Peter that run it. I have heard that it is very beautiful, serence and orderly. The festival is called Gudinnefestival (Festival of Goddesses). Formerly known as the Women’s Festival. It is a long since I participated in something like this and it’ll actually be both exciting and fun. Lovely to meet over fifty wise women! I will hold a workshop tomorrow. I have not done that either in a long time. It will be so much fun! Curious as to what comes out of my mouth. Always interesting. :)

A close friend will also be there, Helene Blomljus. She’ll decorate “gudinnerummet”  (the Goddess room) and hold a workshop. We have tried to put together a meeting for long without much success. It will be great to have time together in the middle of everything else. Here is Helen’s blog.

I’ll write more, and reports from the festival. With pictures!

Have a great weekend! Big hug to you!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco