Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Influensa …

| 0 comments

Senaste dagarna har varit intressanta. Jag har typ influensa och det är mycket länge sedan jag var förkyld eller något liknande. Vincent, mitt barnbarn, som jag passade i början av förra veckan, var också sjuk så jag kan förstå var det kommer ifrån. Jag blev så förvånad. Hade någon idé om att jag inte blir sjuk. Ha, ha.

Jag hann vara med om en kort tid på den mjuka, varma och fina Play Full Hearts Festivalen. Det är jag glad för. Det var första året för festivalen. Säkert inte sista dock. Den hölls i och runt vackra byggnader utanför Höör. Matsalen var inrymd i en herrgårdsliknande byggnad med många sköna platser att sitta och äta/umgås. Det var en festival med mycket barn, en verkligt familjevänlig festival.

MatsalenSjälv gav jag en workshop under fredagen. Det var roligt! Fint att möta andra i och kring utforskandet av verkligheten bortom idéer och trossystem.

På kvällen skulle Steven Walters ha konsert. Det såg jag verkligen fram emot. Älskar Steven och hans musik. Jag har också erfarenhet av att det inte alltid blir som man tror med hans konserter. Inte heller den här gången. Han ville ut. Så ut sprang vi i en lång kedja som lekfullt rörde sig över gräsmattorna. Det slutade med en helt fantastiskt konsert ute på gräset medan skymningen sakta sänkte sig över oss alla. Helt magiskt! Nu ska han till Mundekullas Musikfestival den här veckan för alla er som känner er lockade att uppleva hans alldeles egna speciella musikmagi. Här kan du lyssna på Steven.

Steven Walters

Steven Walters

På lördagen vaknade jag med feber och kände att kroppen helst ville hem till sängen. Jag var med på en ljuvlig mantrameditation på morgonen med SatyaDev, Ellen Molnia och Martin Andersson, åt lite frukost och sedan satte jag mig i bilen. Det var ett klokt beslut. Jag fick hög feber senare under dagen och har i princip legat till sängs sedan dess. Idag är första dagen jag känner att jag har lite energi igen.

Satyadev

Satyadev

Det är härligt att uppleva att det inte är ett problem att vara sjuk, ha ont eller att må dåligt när det får vara precis så. Inga idéer om att det borde vara annorlunda. Bara att ligga i sängen och njuta av att få ligga där. Livet som det är. Så tacksam för det.

Hoppas du har det bra i allt det du är med om just nu.

 

The flu

Last few days have been interesting. I have the flu and I have not had a cold or something like that in a very long time. Vincent, my grandson, was sick when I visitied him a week ago so I can understand where it comes from. I was so surprised. Had an idea that I don´t get sick. Ha, ha.

I did attend the soft, warm and beautiful Play Full Hearts Festival for a short time. I’m happy for that. It was the first year for the festival. Certainly not the last though. It was held in and around the beautiful buildings outside Höör. The dining room was housed in a mansion-like building with many beautiful places to sit and eat / socialize. It was a festival with many children, a truly family-friendly festival.

I gave a workshop on Friday. It was fun! Nice to meet others in and around the exploration of reality beyond our ideas and belief systems.

In the evening there was supposed to be a concert with Steven Walters. I was very excited about this. I love Steven and his music. I also have experienced that it does not always turn out as you’d think with his concerts. Nor did it this time. He wanted out. So out we ran into a long chain that playfully moved across the lawns. It ended with an absolutely fantastic concert outside on the grass as dusk slowly descended on us all. Absolutely magical! Now he is going to Mundekullas Music Festival this week for all of you who are feeling attracted to experiencing his very own special music magic.

On Saturday I woke up with a fever and felt that the body mostlywanted to go home to my bed. I was on a lovely mantra meditation in the morning with Satyadev, Ellen Molnia and Martin Andersson, ate some breakfast and then I got in the car. It was a wise decision. I got high fever later in the day and has basically been spending my time in bed since then. Today is the first day I feel like I have some energy again.

It is wonderful to experience that there is no problem to be ill, in pain or feel bad when it is allowed to simply be like this. No idea that it should be different. Just to lie in bed and enjoy getting to lie there. Life as it is. So grateful for that.

Hope you are well in all that you are going through right now.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco