Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Så det kan bli …

| 2 Comments

Igår åkte jag tidigt mot Lund. I höjd med Landskrona la min tre år gamla bil av. Bara så där. Tvärdog. Intressant. Så tacksam att jag köpt till en väghjälpsförsäkring 9 november när min försäkring skulle förnyas. Det var bara att ringa bärgare.

Testade att starta bilen under tiden jag väntade. Det gick. Jag ringde min verkstad och kollade om det var farligt att köra vidare. Det var det inte. Däremot var det högst osäkert hur långt jag skulle komma. Jag chansade och körde lite extra försiktigt mot Lund. Jag klarade mig till bilverksta´n där. Hurra. En vänlig man körde mig till den plats där jag skulle vara och tio minuter försenad var jag på plats. Helt otroligt. Så mycket att vara tacksam för.

Fotogenlampan

När jag senare på dagen hämtade bilen och plockade upp plånboken säger mannen att det inte kostade något. Det var ett garantiarbete sa han. Tackar, tackar. Det visade sig att bränslefiltren på Kia-bilarna har svårt att klara vinterdieseln som säljs på OK-Q8. Fast det fick han visst inte säga. Så det kan va´.

Dagen innan var Thanksgiving och jag skrev om tacksamhet. Igår lyste den med sin närvaro precis hela dagen. Från den underbara soluppgången på vägen söderut till hela bilmiraklet. Till slut rann tårarna av tacksamhet för tacksamheten. Det låter väl inte klokt. Men livet blir bara så magiskt när glasögonen med alla inlärda tolkningar av verkligheten trillar av och vår naturliga tacksamhet får lysa klart. Ur det perspektivet är allt en gåva.

Det lyser i trädgårdenÄr det inte underbart att få sätta upp ljusstakar och ljusslingor nu? Jag har varit på julmarknad idag och visst var det vackert, mysigt och fint på alla sätt. Men det bästa var mötet med grannar och andra vänner.

Hoppas att du får en riktigt fin första Advent med just det som du tycker om! Vackra möten kanske – om inte annat så med dig själv. Här är en favorit. Underbart möte och vacker sång.

 

Life unfolding …

Yesterday, I went early to Lund. (It is about 130 km on freeway.) Close to Landskrona my three year old car simply died. Just like that. Interesting. So grateful that I bought an insurance for getting help by the roadside November 9 when my insurance was renewed. I could just call the salvor.

I tested to start the car while I waited. It started. I called the man that services my car and checked if it was dangerous to drive on. It was not. However, it was highly uncertain how far I‘d come. I took a chance and drove a little extra cautiously towards Lund. I made it to car repair shop there. Hooray. A friendly man drove me to where I should be and ten minutes late, I was on the spot. Absolutely incredible. So much to be thankful for.

When I later in the day picked up the car and brought out the money the man says that it did not cost anything. It was a warranty work, he said. Thank you, thank you. It turned out that the fuel filter on Kia cars have had a difficult time  coping with winter diesel sold by OK Q8. Which he was not suppose to say.

The day before, on Thanksgiving, I wrote about gratitude. Yesterday gratitude shone with its presence all day. From the wonderful sunrise on the way south to the whole car miracle. Eventually tears of gratitude for gratitude came down my cheeks. It may sound crazy. But life is just so magical when the glasses with all learned interpretations of reality falls off and our natural gratitude can shine brightly. From that perspective, everything is a gift.

Isn´t it wonderful to put up candlesticks and light chains now? I have been at a Christmas market today and it sure was beautiful, cozy and nice in every way. But the best part was meeting with neighbors and friends.

Hope you get a really nice first Advent with precisely what you love! Beautiful meetings maybe at least with yourself. Here is a favorite. Wonderful meeting and beautiful song.

 

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco