Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vårdagjämning

| 0 comments

Kl 05.37 i morse var det vårdagjämning. Jag har lärt mig att då är dag och natt lika långa. Nu är det inte riktigt korrekt. Det hände för några dagar sedan. Det beror visst, i alla fall till viss del, på hur solljuset bryts genom atmosfären. Men ganska jämna är dag och natt just nu. Det märks verkligen. Ljuset är verkligen tillbaka. Och vår är det – i alla fall där jag bor. Jag har idag varit ute och arbetat i trädgården i bara ett linne. Helt fantastiskt. Nu kommer de här härliga utomhusdagarna som är så ljuvliga. Speciellt efter så många inomhusdagar.

Förra året kom våren tidigt och sedan försvann den bara. Det gjorde att min trädgård blev oerhört eftersatt. Jag får mycket gjort på våren och i princip inget på sommaren. Så det om inte gjorts på våren blir liksom inte gjort. Därför gäller det att snabba på. Och det har jag inget emot. Det är helt underbart att vara ute och gå från en uppgift till nästa. Som i en dans. Jag märkte dock att jag har visst motstånd att gå ut i skogen och slänga det jag har klippt ned, p g a alla fästingar. Jag satte på mig långärmat och långbyxor för att föreygga fästingsbesök. Sjön 2L

För ett par dagar sedan läste jag en bra artikel om naturliga sätt att hålla fästingarna borta. Jag ska absolut blanda till något, förmodligen med tea tree. Det är bra att ha en sprayflaska färdig att ta till så fort jag går ut. Jag har väldigt mycket rådjur och de är ju fästingbärare.

Att komma ut i trädgården så här års är också att möta utmaningen som olika djur innebär i trädgårdsmiljö. Hela gräsmattan är full av mullvadshögar. Det jag har provat tidigare har inte hjälpt. Några vänner verkar ha fått färre nya högar av att stoppa ner använd kattsand i hålen. Mullvaderna gillar tydligen inte andra varelsers dofter i sina gångar. Jag har ingen kattsand, men kanske det skulle funka att samla urin och hälla ner i hålen. Inte så kul kanske, men värt ett försök. Det finns inte en meter utan en hög just nu.Tallspegel 2L

Dessutom har jag fått in massor av kaniner. Små söta kaniner. En helsvart. Och de gräver hål i rabatterna. Jag förmodar att de äter något i hålen, lökväxter kanske. Jag rensade den första rabatten idag och där var flera kaninhål. Som tur var hade jag ett halv paket blodmjöl i förrådet som jag strödde ut över jorden. Det lär de inte gilla. Det väldigt mycket mat även utanför min trädgård.

Dofter … betyder mycket. De skapar direkt känslor för mig. Så här års är det lyckokänslor av alla de där speciella vårdofterna. Solen som värmer upp jorden, örternas säregna dofter när man rensar bland dem. Mycket att njuta av!Mossa vid bäck 2L

Nu är det dags att packa igen. Imorgon bitti åker jag åter upp till Kärlingesund för nio dagars vistelse. Den här gången ska jag inte gå kurs själv. Utan vara värdinna för de Zen coacher som kommer för att gå ett fördjupningsprogram. Det blir roligt. Och lite svårt att lämna trädgården känns det just nu när jag tittar på den. Och jag vet ju att i det ögonblick jag sitter i bilen är trädgården borta. Det blir fint att se våren komma till Kärlingesund också.

Ha nu en riktigt skön vårvecka – oavsett väder och vind!

(Bilderna togs för ett par dagar sedan.)

 

Spring equinox

At 5:37 this morning, it was spring equinox here in Sweden. I have learned that this is when day and night have the same length. It does not seem to be quite right. It actually happened a few days ago. The reason for this, at least in part, has to do with how sunlight breaks through the atmosphere. But they are almost equal in length right now. You can tell. The light is really back. And it is spring – at least where I live, at least today. I have been out working in the garden in just a tank top. Totally amazing. Now, these amazing outdoor days are so lovely. Especially after so many days indoors days.

Last year, spring came early and then disappeared completely. This meant that my garden was terribly neglected. I get a lot done in the spring and in principle nothing in the summer. So that which has not been done in spring will usually not get done at all. Therefore, it is important to speed up. And I do not mind. It’s wonderful to be out simply going from one task to the other. As a dance. However, I noticed that I have some reluctance to go into the forest and throw what I have cut down, because of all the ticks. I put on long sleeves and long pants to prevent tick visits.

A few days ago I read a good article about natural ways to keep ticks away. I’ll definitely mix something, probably with tea tree. It is good to have a spray bottle ready to take as soon as I go out. I have a lot of deer and they’re tick carriers.

To get out into the garden this time of year is also to meet the challenge of different animals taking possession of the garden setting. The entire lawn is full of molehills. What I have tried in the past has not helped. Some friends seem to have fewer new piles by putting used cat litter in the holes. Moles apparently don´t like other creatures´ fragrances in their  aisles. I have no cat litter, but maybe it would work to collect urine and pour it down into the holes. Not so fun perhaps, but worth a try. There is a not a single meter without a mound right now.

Also, I have lots of rabbits. Small cute rabbits. One is all-black. And they dig holes in the flower beds. I suppose they eat something in the holes, bulbs might. I cleared the first flower bed today and there were several rabbit holes. Luckily, I had half a packet of blood meal in the store that I sprinkled on the ground. They supposedly don´t like the smell.  There is plenty of  food outside my garden.

Fragrances … mean a lot. They create emotions in me. This time of year the feeling of happiness from all these sweet spring smells. The sun warming the ground, herbs special smells when clearing among them. Much to enjoy!

It’s time to pack again. Tomorrow morning I will go up again to Kärlingesund for a nine day stay. This time I will not participate in the course itself. I will be hosting the Deepening Program for Zen coaches that will take place there now. It will be fun. And a little difficult to leave the garden, at least this is how it feels right now when I look at it. And I know that the moment I’m sitting in the car, the garden is gone. It will be nice to see spring come to Kärlingesund too.

Have a lovely spring week – regardless of weather!

(The pictures were taken a few days ago.)

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco