Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Antik- och Samlarmarknaden

| 0 comments

Det blev en kall (-11) och tidig morgon igår. Jag ville vara vid Sparbankshallen där Antik- och Samlarmarknaden äger rum kl 7 (första dagen av sommartid!). Bilen hade jag packat dagen innan. Jag fick vara med om en underbart vacker soluppgång! Vilken fantastisk start på dagen.

Det är så härligt med alla fina möten en sådan här dag. Jag har alltid tur med trevliga, öppna grannar och nyfikna, vänliga besökare. Förra gången visade jag er tre tjusiga män med hatt. Den här gången vill jag presentera tre vackra, unika kvinnor med hatt.

Kvinna 1Kvinna 2Kvinna 3

Det är alltid svårt att inte få med sig något hem även om man är där för att sälja. Från mitt bord såg jag tvärsöver gången en vacker skål som jag länge drömt om. Skålen heter ”Krenit” och är skapad av den danske designern Herbert Krenchel. Den första Krenit-skålen gjorde han 1953, mitt födelseår. De är gjorda av plåt och belagda med mattsvart emalj på utsidan och insidan har starka färger. Just den här är limegrön och passar så bra i mitt kök. Där bor den nu! Glad!

Krenit

Min granne till höger hade med sig en gammal sollampa till försäljning. Kommer du ihåg den? Vi hade en sådan hemma. Man satte sig framför den med små svarta skyddsglasögon, drog ut det lilla snöret för att hitta rätt avstånd till lampan, ställde in timern och solade! Vi hade också en röd lampa som man kunde ersätta ”sollampan” med. Den skulle i stället erbjuda lättnad vid värk och spänningar (infrarött ljus?). Det är roligt att se något som man inte sett på väldigt länge, men som det finns så tydliga minnen från.

Sollampa

Jag har en underbar blå skrivpulpet som inte får plats i mitt hem. Jag vet inte hur gammal den är eller om det är originalfärg. Där färgen är avskavd ser man dock ingen annan färg. Jag tycker att den är väldigt fin i just de här färgerna. Den är nu till salu för 750 kr. Är du intresserad får du gärna höra av dig. Jag borde kanske lägga till en flik på sidan med gamla saker som jag säljer. :)

Skrivpulpet

Nu ska jag återgå till uppbackandet av alla grejor som inte blev sålda och ett försök att få lite ordning på dessa. Roligt! Det finns också en dragning till städning nu. Solen lyser så varmt och starkt och visar var huset behöver lite extra kärlek och omsorg. När det väl blir varmt ute lär vi väl inte vistas så mycket inomhus.

Jag önskar dig en fin avslutning på Påsken och en härlig vecka. Vi kan vara helt säkra på att vi inte vet  vad den kommer att innehålla. Det är så skönt att veta att vi inte har kontroll över det vi kallar framtid och ännu skönare att veta att vi inte behöver ha det! Det enda är att njuta av livet som det är nu.

 

The Antique and Collector´s Fair

It was a cold (-11) and early morning yesterday. I wanted to be at Sparbankshallen where the Antique and Collector´s Fair takes place at 7 am (first day of Daylight Saving!). I had packed the car the day before. I got to experience a beautiful sunrise! What a fantastic start to the day.

It is so wonderful with all the great meetings on a day like this. I have always been lucky with nice, open and curious neighbors and curious and friendly visitors. Last time I showed you three men in hat. This time I want to present three beautiful, unique women with hat.

It’s always hard not to buy something even if you are there to sell. From my table I looked across the aisle and saw a beautiful bowl that I have long dreamed of. The  bowl is called “Krenit” and is created by the Danish designer Herbert Krenchel. He made the first Krenit bowl in 1953, my birth year. They are made of steel and coated with matte black enamel on the outside and inside are bright colors. This one this is lime green and fits so well in my kitchen. That´s where it lives now. Happy!

My neighbor to the right brought an old sunlamp for sale. Do you remember it? We had one at home. You sat in front of it with small black goggles, pulled the little string to find the right distance from the lamp, set the timer and sat there sunbathing! We also had a red light that could replace the sunbulb. It would instead offer relief for aches and tension (infrared light?). It’s fun to see something you have not seen in a long time, but where you have so clear memories.

I have a wonderful blue writing desk that will not fit in my home. I do not know how old it is or if it’s the original color. Where color is abraded, however, you cannot see any other color. I think that is very nice in these particular colors. It is now for sale for 750 SEK. If you are interested, please contact me. Maybe I should add a page on the webpage with old stuff that I sell. :)

Now I will return to unpacking all of the things that were not sold, and an attempt to get some order amongst them. Fun! There is also an attraction to cleaning now. The sun shines so warmly and strongly, and shows where the house needs a little extra love and care. I guess we will not be so much inside once it gets warm outside. So now is the time.

I wish you a nice ending to Easter and a lovely week. We can be absolutely sure that we do not know what it will contain. It is so nice to know that we do not have control over what we call the future and even more comfortable to know that we do not need it! There is simply life to be enjoyed as it is now.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco