Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Drömmar, förkylning och silver

| 2 Comments

Under de senaste veckorna har jag drömt mycket. Kanske är det närmare sanningen att säga att jag har kommit ihåg mina drömmar ovanligt mycket. Jag har vaknat med olika känslor, haft starka sensationer i kroppen. Det känns som om livet har gett mig ännu en möjlighet att låta det vara som jag kanske inte tidigare har kunnat låta vara som det är. Bara tillåta ögonblick för ögonblick. Inget att tolka, analysera eller förstå. Bara uppleva som det är. (Och den slutledningen är ren spekulation från min sida.)

Riksha-färdIgår vaknade jag pigg och utvilad efter min första natt här i Pune. Eftersom jag hade lyckats sätta mig lite försiktigt på mina glasögon som jag köpte här förra året fick jag börja dagen med att ta en riksha ner till MG Road, centrum av Pune och besöka optikern. Han fixade snabbt mina glasögon så jag slipper se helt sned ut i ansiktet.

Fyra personer fixar elenKl 2 började den här månadens Last Satsang med Dolano med ett informationsmöte. Gruppen består av 14 deltagare varav 4 repeterar och 16 ”helpers”. Åtta känner jag sedan förra året. Det blev ett varmt återseende! Ser fram emot de kommande dagarna.

Under eftermiddagen kände jag att det började kittla lite i halsen. Mot kvällen hade jag ont i halsen och var snuvig. Det är mycket länge sedan jag var förkyld, men det förvånade mig inte. På resan mellan Köpenhamn och Istanbul satt jag bredvid en kvinna från Nepal och hennes 5 månader gamla dotter. Dotter var mycket förkyld. Jag höll henne flera gånger så att mamman skulle kunna äta i lugn och ro och göra lite olika praktiska saker. Det är inte lätt att resa ensam från Danmark till Nepal med en baby. Jag gick också runt med dem i två timmar i Istanbul. Vi turades om att bära den helt förtjusande lilla flickan.

Vackert hus på MG RoadDet blev en mycket intressant natt. Jag gick igenom en hel veckas förkylning på 12 timmar känns det som. Jag hade riktigt ont i halsen, var täppt i näsan, hade rejäl värk i bihålorna och mådde lite illa. Under nattens gång var jag uppe fyra gånger och drack en munfull med silvervatten. Jag sprutade också silvervatten i näsan och tog ett glas med C-vitaminpulver. Det mest intressanta var att testa att låta allt vara när kropp/sinne bara ville smita, spänna sig, hålla borta. Det var obehagligt och gjorde ont. Dessutom kliade det på många ställen eftersom en mygga lyckats ta sig in i myggnätet. Så häftigt det är att uppleva skillnaden när allt stillnar, avslappning infinner sig, alla olika sensationer får helt enkelt vara precis som de är. Då är inget obehagligt längre trots att pulserande värk, illamående och klåda är kvar. Jag vaknade och kände mig frisk och det gör jag fortfarande. Otroligt! Jag sätter detta snabba tillfrisknande på silvervattnets konto och känner mig så tacksam. Glad att kunna vara med på vår första session i eftermiddag och må bra! Har sovit lite nu på morgonkvisten.

Bougainvilla på balkongen, 2
Fotat med nya kameran på min balkong!

 

Ute skiner solen från klarblå himmel, fåglarna sjunger ikapp och det luktar magiskt. Vet inte vad det är som skapar lukten ute på balkongen, men den påminner mig om somrar när jag var liten, solvarm hud och spring i benen. Härligt!

(Igår la jag också upp en kort video från MG Road på Fb. Här kan du se den om du inte redan har gjort det.)

 

Dreams, cold and silver

Over the past few weeks I’ve been dreaming a lot. Maybe it’s closer to the truth to say that I have remembered my dreams more than usual. I have woken up with different feelings, had strong sensations in the body. It feels as if life has given me another opportunity to let that be which I might not previously have been able to leave as it is . Just allow what is moment to moment . Nothing to interpret, analyze or understand. Just experience as it is. (This is of course pure speculation on my part.)

Yesterday I woke up feeling refreshed and rested after my first night here in Pune. Since I had managed to sit gently on my glasses that I bought here last year I had to start the day by taking a riksha down to MG Road, the center of Pune and visit the optician . He quickly fixed my glasses so now my face does not look as crooked any more.

At 2 this month’s Last Satsang with Dolano began with an information meeting.. The group consists of 14 participants including 4 repeats and 16 ” helpers ” . I know eight of them since last year.  It was a warm reunion ! Looking forward to the coming days.

During the afternoon , I felt it started to tickle a little in the throat . Towards evening I had a sore throat and a running nose. It is very long since I had a cold ,  did not surprise me . On the flight between Copenhagen and Istanbul , I sat next to a woman from Nepal and her 5 month old daughter. The daughter had a bad coldd. I held her several times so that the mother could eat in peace and quiet and do some different practical things. It’s not easy to travel alone from Denmark to Nepal with a baby. I also went around with them for two hours in Istanbul. We took turns to carrying the  adorable little girl .

Last night was very interesting . I went through a whole week of cold in 12 hours , at least that´s what it felt like.. I had a really sore throat , blocked nose , had nasty sinus pain and was feeling a little nauseous. During the night, I was up four times and drank a mouthful of silver water. I also sprayed silver water in the nose and took a glass of vitamin C powder. The most interesting thing was to try to let everything be when the body / mind just wanted to run away , tense up, keep it away . It was uncomfortable and it hurt. Additionally it itched  in many places because a mosquito managed to enter the mosquito net . How awesome it is to experience the difference when everything becomes quiet , relaxation arises , all different sensations may simply be just as they are . Then it is no longer uncomfortable despite pulsating pain, nausea and itching stilll there. I woke up and felt healthy and I still do. I put this quick recovery to the silver water and feel so grateful. Glad to be on our first session in the afternoon and feel fine.

Photographed with new camera on my balcony !
Outside the sun is shining from a clear blue sky, birds are singing up and it smells like magic . Do not know what it is that creates the smell out on the balcony , but it reminds me of summers when I was little , sun-warmed skin and running around playing . Lovely!

(Yesterday I added also a short video from MG Road on Fb . Here you can see it if you have not already done so. )

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco