Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Inspiratörer

| 0 comments

Världen är full av inspiratörer. Människor som påminner om att livet är ren potential. Att inget är omöjligt eller ouppnåeligt. Vi behöver varandra till detta. Vi behöver spegla oss i varandra och se den skönhet, klokhet och kraft som vi alla är naturligt. Igår hade jag förmånen att träffa två goda vänner som gör just det. Lou Rossling och Helena Blomljus. Det blev mycket skratt och glädje fast vi även berörde sorg och utmaningar. Solen lyste trots att regnet öste ner utanför fönstret. Vi har alla tre stor tillit. Tillit till att livet bär, att vi är omhändertagna och burna. Men också att det vi är ren skaparkraft bortom våra historier och inlärda identiteter.

Med Helena och LouHelena har jag känt i många år. Jag är gudmor till hennes fine son, Amadeus (nu 14 år). Hon har alltid varit färgstark, modig och klok. Nu blommar hon för fullt. Hon är både konstnär och levnadskonstnär. Länge har hon drömt om att göra livet enklare, roligare, vackrare, mjukare för äldre och personer i livets slutskede. Hon har dekorerat hospice och nu senast skapat en vacker och energirik miljö på Åsa äldreboende. Tänk bara att åka omkring i den här bilen. Hon sätter verkligen inte sitt ljus under en skäppa. Som tur är för alla oss som får sola oss i hennes glans. Man blir glad bara man ser bilen! Här kan du läsa mer om henne och hennes företag Blomljus Design på hennes blogg. Heja dig, Helena! Jag är så glad för vår vänskap.

Helena LLou har jag också känt i många år. Jag lärde känna henne genom Helena. Lou är också ett fantastiskt energiknippe med så mycket glädje och positivitet. Har du inte lyssnat på ett föredrag med henne än kan jag varmt rekommendera det. Hon är både klok och rolig! Hon bjuder så mycket på sig själv i alla sammanhang. Inte minst genom att även jobba mycket ideellt. Nu åker hon också runt med några spelande vänner och sjunger på äldreboenden i Skåne. Vilken gåva. Här är Lous hemsida. Så glad och tacksam för dig, Lou!

Helena 2 L
Ja, det var en härlig eftermiddag!

 

Inspiring friends

The world is full of inspiration. People reminding us that life is pure potential. That nothing is impossible or unattainable. We need each other to do this. We need to reflect ourselves in each other and see the beauty, wisdom and power that we are all naturally. Yesterday I had the privilege to meet two good friends who do just that. Lou Rossling and Helena Blomljus. There was much laughter and joy even though we also touched on sorrow and challenges. The sun shone despite the rain pouring down outside the window. All three of us have a lot of trust. Trusting that life carries, that we are cared for and supported. But also that what we are pure creative power beyond our stories and learned identities.

I have known Helena for many years. I am godmother to her fine son Amadeus (now 14 years old). She has always been colorful, courageous and wise. Now she blossoms fully. She is both an artist and life artist. She has dreamed of making life easier, more fun, more beautiful, softer for older people and people in the final stages of life for a long time. She has decorated hospices and recently created a beautiful and energetic environment of Åsa retirement home. Just imagine having a car like this. She really does not put her light under a bushel. Fortunately for all of us who may bask in her shine. It makes me happy just seeing the car! Here you can read more about her and her company Blomljus Design on her blog. Go, Helena, go! I’m so happy for our friendship.

I have also known Lou for many years. I got to know her through Helena. Lou is also a fantastic bundle of energy with so much joy and positivity. If you have not yet listened to a talk with her than I can heartily recommend it. She is both wise and funny! She shares herself very generously in all contexts. Not least by also working non profit. Now she also travels around with some friends playing and singing at nursing homes in Skåne. What a gift. Here is Lou’s website. So happy and grateful for you, Lou!
Yes, it was a lovely afternoon!

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco