Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Min relation till socker

| 0 comments

Min relation till socker är komplicerad. Jag älskar socker. Jag älskar glass, godis och annat som i princip bara är socker. Jag mår dock inte bra när jag äter socker eller andra snabba kolhydrater. Jag vet förstås också hur onyttigt socker är. :) Det största problemet är nog att när jag äter socker vill jag bara ha mer. Av den anledningen äter jag inte socker längre. Det funkar inte för mig att äta bara lite socker. När jag väl inte ätit socker några dagar är det inget problem att avstå. Det är flera år sedan jag slutade med socker. I princip. Vissa har lördagsgodis. Jag har ett-par-veckor-om-året-godis. Jag äter allt som jag önskar när jag träffar mina barn. Jag har bestämt mig för att det är enklare och roligare så.

Födelsedagsros, en vecka gammal.

Födelsedagsros, en vecka gammal.

I år blev det längre än det brukar. Jag har ätit snabba kolhydrater i flera veckor över helgerna och min födelsedag. Det har varit så intressant. Jag är förbluffad över de kraftiga effekterna. Här är några av de skillnader jag märkt under tiden jag ätit socker:

 • Vilopuls går upp till över 100 i flera timmar efter sockerintag
 • Värk och tyngdkänsla i leder och kropp
 • Försämrad sömn
 • Mycket mindre energi
 • Fokus på mat och nästa sockertillfälle
 • Vallningar som varit borta länge dök upp igen
 • Kraftig viktökning

Igår morse slutade jag igen. Då var det mesta av matresterna slut. Det kändes och känns oerhört bra. Jag vaknade igår med energi och glädje. Detta är nytt. Tidigare har jag ofta känt mig trött, håglös och oinspirerad direkt när jag har slutat med socker. Det har varit för tidigt för utresning/abstinens och har alltså handlat om ren psykologisk effekt. Det gläder mig att det inte blev så den här gången.

För att hjälpa kroppen att rensa ut sockret har jag hållit mig till bara flytande föda. Mycket vatten, gröna smoothies och proteindrinkar. Jag tänker fortsätta med det idag också. Sedan går jag tillbaka till min älskade LFRV-diet. Low fat raw vegan. Mer om det senare.

Jag vaknade i morse fortfarande med stor glädje och energi. Inga utrensningssymtom ännu. Vi får se om de dyker upp idag eller inte.

Vårvinter

Underbar morgonpromenad. Omfamnad av gråa toner.

 Bitten Jonsson är vår svenska expert på socker och sockerberoende. Här kan du se en föreläsning med Bitten som varar en timme om du skulle vara intresserad av hennes sätt att se på socker.

 

My relationship to sugar

My relationship to sugar is complicated. I love sugar. I love ice cream, candy and other things that basically are just sugar. I don´t feel good when I eat sugar or other simple carbohydrates. I know of course how unhealthy sugar is. :) The biggest problem is probably that when I eat sugar, I just want more. For that reason I do not eat sugar anymore. It does not work for me to eat just a little sugar. Once I have not eaten sugar for some days there is no problem to not have it. It is several years since I quit sugar. In principle. Some eat candy on Saturdays. (Very common in Sweden). I have a couple-of-weeks-of-candy a year. I eat everything I want when I meet my children. I’ve decided that it’s easier and more fun that way.

This year it turned out to be a longer period than usual with sugare. I have eaten simple carbs for a couple of weeks over the holidays and my birthday. It has been so interesting. I am amazed at the powerful effects. Here are some of the differences I noticed while eating sugar:

 • Pulse at rest goes up to over 100 hearbeats a minute for several hours after having sugar
 • Pain and heaviness in the joints and body
 • Poor and interrupted sleep
 • Much less energy
 • Focus on food and sugar
 • Hot flashes that have been gone for a long time reoccured
 • Excessive weight gain

Sunday morning, I stopped having sugar again. At that time most of the left-over food was out. It felt and feels extremely good. I woke up Monday morning with energy and joy. This is new. In the past I often felt tired, listless and uninspired immediately when I stopped having sugar. Too early for cleansing- or abstinence symthoms. Merely psychological. I am happy that this did not arise this time.

To help the body clear out the sugar, I only have liquids for now. A lot of water, green smoothies and protein drinks. Soon I will go back to my beloved LFRV diet. Low fat raw vegan. More about that later.

I woke up this morning still with great joy and energy. No symptoms of cleansing/abstinence yet. We´ll see if they come today or not.

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco