Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Om att adoptera husdjur från Indien och vad min resa har kostat

| 2 Comments

 

Lillasyster LHär i Poona (som förmodligen över hela Indien) är det fullt av hemlösa katter och hundar. Många av oss blir berörda och förtjusta i de här härliga varelserna. En i min grupp håller på att adoptera en hund som jag brukar se varje dag. En mjuk och alldeles förtjusande beige hund som haltar. Det har tydligen blivit lättare att ta med sig husdjur till Europa de senaste åren. Fast det tar fyra månader innan Daisy kan flyga till Tyskland.

Jag funderar över om det med säkerhet innebär ett bättre liv för en hund i väst. Om hunden är frisk verkar de ha det hyfsat här. Man ser sällan magra hundar. Däremot har jag dagligen sett hundar som har blivit matade. De har stor frihet och springer runt med sina kompisar när de inte ligger och sover någonstans, ofta på gatan. Daisy har det ju tufft rent fysiskt. Hon kanske inte bara haltar utan har kanske också ont. Något som hon säkert får hjälp med i Tyskland.

Sovande hund LEn annan kvinna i min grupp blev förälskad i en mycket mager katt som driver omkring där hon bor. Hon bestämde sig för att adoptera katten och ta med henne hem. När hon kom till veterinären med katten skrattade han gott. Det visade sig att hon är den tredje västerlänningen som har kommit med just den katten till honom för att kunna adoptera den. Katten är mager eftersom hon har en sjukdom som gör att hon inte kan gå upp i vikt. Hon är avmaskad, vaccinerad och har två personer (veterinären och en kvinna) som matar den och tar hand om den. Här blev det alltså inte tal om adoption. Men det gör mig så glad att det finns så många som är beredda att ta det arbetet, betala de pengarna  – engagera sig för att ge djuren ett bättre liv.

Chili torkas mitt på trottoaren.

Chili torkas mitt på trottoaren.

Om du ev är intresserad av att göra en liknande resa som jag har gjort så har jag här gjort en sammanställning över mina kostnader för mina fem veckor här i Poona. Kanske vill du göra Intensive Satsang med Dolano. Det kan jag varmt rekommendera om du känner dig dragen till det. Börja i så fall med att lyssna på hennes öppna satsanger, www.friendsofdolano.org eller sök på Youtube.

Tåg T & R Kastrup Flygplats                                                                                     400 SEK

Flygresa Köpenhamn – Mumbai (Turkish Airlines)                                           4.500 SEK

Taxi T & R Mumbai – Poona                                                                                  1.000 SEK

Logi (Eget rum med badrum och balkong), 35 nätter                                       6.000 SEK

Mat (mest lagat själv, men även ätit ute på dyrare ställe)                               5.000 SEK

1 kg proteinpulver                                                                                                     400 SEK

Abonnemang, 15 ggr, Westin, gym och pool                                                     1.100 SEK

Diverse riksha här i Poona                                                                                       250 SEK

Totalt                                                                                                                  18.650 SEK

Jag vill tillägga att man kan bo både mycket dyrare och billigare. Man kan absolut äta mycket billigare. Dagens lunch, dal (bönröra), ris och grönsaker på ett populärt ställe här kostar 11 kr. Jag har ätit nötter varje dag, köpt dyr cheddarost ett par gånger m m. Jag har ätit helt vegetariskt. I summan här har jag inte räknat in alla mina kosttillskott som grönt pulver. De tar jag hemma också så det är ingen extra kostnad. Däremot finns proteinpulver med eftersom det har varit min frukost. I summan ingår också saker som tvätt- och diskmedel. Det är ändå fantastiskt att man kan få en sådan här otroligt härlig och lång resa för under 20.000 kr. Även om det förstås är mycket pengar. Jag har förstås inte heller räknat in kostnad för läkare, provtagning, bio, skräddare och lite annat smått och gott.

Vill man dessutom vara med på Intensive Satsang med Dolano kostar det ca 8.500 SEK för alla fem veckorna. Som assistent betalar jag inget.

Westins pool L

Jag njöt extra mycket av solen, vattnet, fåglarna, dofterna och alla ljuden idag vid poolkanten i vetskapen om att det snöar hemma och att jag om bara några timmar är tillbaka i allt det vackert vita. Om två timmar hämtar taxin mig och kör mig till Mumbai. Tack för allt jag har fått vara med om under de här veckorna. För alla fina möten. För tiden med Dolano. För vila och återhämtning. TACK!

 

About adopting pets from India and the costs of my trip

Poona is full of homeless cats and dogs (like most of India I would think). Many of us are touched by and fond of these beautiful creatures. A woman in my group is about to adopt a dog that I usually see every day. A soft and absolutely delightful beige dog that limps. It has apparently become easier to bring back pets in recent years. It will take four months before Daisy can fly to Germany though.

I’m wondering if it necessarily means a better life for a dog in the West. If the dog is healthy, they seem to have a pretty good life here. You rarely see skinny dogs. They have great freedom and run around with their buddies or sleeping somewhere, often on the street. Daisy has it tough physically. She might not only limp but may also be in pain. Something she surely would get help for in Germany.

Another woman in my group fell in love with a very skinny cat who runs around where she lives. She decided to adopt the cat and bring her home. When she got to the vet with the cat he laughed. It turned out that she is the third Westerner who comes with this cat to him to get it ready for adoptiont. The cat is skinny because she has a medical condition that stops her from gaining weight. She is dewormed, vaccinated and have two people (the vet and a woman) who feed it and take care of it. Here there was no question about adoption. But it makes me so happy that there are so many who are willing to take the inconvenience, pay the money – get involved and give pets a better life. A large part of the money participants pay to Dolano goes to running a cat home since she adopted a hundred cats when another person could not do it any more.

If you may be interested in doing a similar trip as I have done, I have made a compilation of my expenses for my five weeks here in Poona. Maybe you want to take part in Intensive Satsang with Dolano. I can heartily recommend if you feel drawn to it. In this case, start by listening to her open satsangs, www.friendsofdolano.org or search on Youtube.

Train to the airport in Copenhagen and back                                                            400 SEK

Flights Copenhagen – Mumbai (Turkish Airlines)                                                 4500 SEK

Taxi Mumbai – Pune and back                                                                                   1000 SEK

Accommodation (Private room with bathroom and balcony), 35 nights         6000 SEK

Food (mostly I have cooked myself, but also eaten out)                                     5000 SEK

1 kg of protein powder                                                                                                  400 SEK

Subscription, 15 times, Hotel Westin, gym and pool                                           1 100 SEK

Rickshaw here in Poona                                                                                               250 SEK

Total                                                                                                                            18 650 SEK

I would add that you can find accommodation that is both more and less expensive. One can certainly eat a lot cheaper. Lunch, dal (lentils), rice and vegetables on a popular place here costs 11 SEK. I have eaten nuts every day (which are very expensive in India), bought expensive cheddar cheese a couple of times for instance. In this sum I have not included all my supplements like green powder. I have added protein powder because it has been my breakfast. This sum also includes things like laundry- and dishwashing powder. It is still amazing that you can get this kind of incredibly beautiful and long journey for under 20,000 SEK. And it is of course a lot of money. Of course I have not included the cost of doctor, tests, cinema, tailors and some other odds and ends.

If you also were to take part in the Intensive Satsang with Dolano you would pay about 8500 SEK (62 000 Rs) for all five weeks. As an assistant, I pay nothing.

I really enjoyed the sun, the water, the birds, the smells and sounds today at the poolside in the knowledge that it’s snowing at home and that I in just a few hours will be back in all that beautiful white. The taxi will pick me up in just an hour and drive me to Mumbai. Thank you for everything I have had the opportunity to experience during these weeks. For all the great meetings. For the time with Dolano. For rest and recuperation. THANK YOU!

 

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco