Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Stockholm, familj och andning

| 0 comments

 

Vid Kungliga Biblioteket

Jag är så glad och nöjd med mina dagar i Stockholm. Oväntat inspirerande och berikande. Anledningen till att jag åkte till Stockholm var att jag ville gå en utbildning till andningsinstruktör. Det har jag nu gjort! Jag har under många år arbetat med att lära ut betydelsen av en bra andning. Under de senaste sju åren har detta dock inte varit mitt fokus. Jag upplevde att jag ville uppdatera min kunskap och än en gång bli påmind om värdet av en förbättrad andning. Dessutom kände jag att jag ville ha något på mitt CV som verifierar min kompetens inom det här området. För ett drygt år sedan upptäckte jag Anders Olsson och Medveten Andning. Jag läste hans bok och började själv arbeta med hans verktyg, t ex Relaxatorn. Om du har läst den här bloggen ett tag så kommer du kanske ihåg att jag gjorde en 28 dagars andningsträning i höstas. Det är ett av de redskap som Anders har tagit fram. Jag hade då gått hans grundkurs och nu har jag alltså byggt på med ännu ett par dagar.

Skönhet överalltAnders är en mycket engagerad, kunnig, varm, ödmjuk och inspirerande lärare! Jag kommer att skriva ett blogginlägg snart där jag förmedlar lite av den kunskap som jag har fått del av under helgen. Jag kommer också nu att göra om 28 dagars andningsträningen och kommer då att rapportera lite här igen. Förhoppningsvis kan jag inspirera någon att själv bli mer medveten om sin andning och kanske välja att ta några små steg mot en förbättrad andning och i och med det skapa bättre förutsättningar för hälsa på många plan.

Anders OlssonVi var 40 personer som gick kursen i helgen. En skön blandning av entusiaster. Några arbetar redan aktivt med andning antingen som andningsinstruktörer, sångpedagoger, körledare/sångerskor eller använder det som ett komplement till sin alternativa terapi. Det var mycket givande att prata med andra om hur de har använt de här verktygen i sitt eget liv eller i sin verksamhet.

En av våra gemensamma luncher åt vi på en restaurant där de hade de absolut största kanelbullar jag någonsin sett. Monsterbullar. Det kanske inte syns riktigt på bilden, men de var över 2 dm i diameter. Jag undrar om det var familjebullar, att många skulle dela på dem. Det kan väl inte vara möjligt för en person att äta dessa gigantiska bakverk? Fast de såg verkligen goda ut!

Gigantiska kanelbullarUnder helgen har jag bott hos min dotter och hennes pojkvän i Mälarhöjden. Det har varit så mysigt!!! Jag är så glad för alla tillfällen att umgås eftersom vi annars bor långt ifrån varandra. Min dotters pojkvän fyllde år i fredags och igår hade de bjudit in till födelsedagsmiddag. Det var roligt att träffa hans familj! Jag har träffat hans föräldrar tidigare, men nu var bror, farfar och kusiner också med. Jag är väldigt imponerad av farfar som är 94 år och som hade kört upp från Norrköping för att vara med och fira. Han är otroligt alert och ägnar stor del av sin tid till att läsa två dagstidningar och böcker om olika intressanta ämnen. Tänk att det går att ha ett så virilt sinne i den åldern!! Hoppfullt!

Vad vill vi inte seDet har varit en härlig helg och det  kändes också roligt att komma hem igen och se vad som blir nästa steg i livets labyrint av enkelhet.

Vackert torn

 

 

Stockholm, family and breathing

I am so happy and pleased with my days in Stockholm . Unexpectedly inspiring and enriching. The reason I went to Stockholm was that I wanted to do a training to become breathing instructor .I have now completed this training. I have for many years worked with teaching the importance of good breathing. During the past seven years , this has not been my focus though . I now felt that I wanted to update my knowledge and once again be reminded of the value of improved breathing. Moreover , I felt I wanted something on my CV that verifies my expertise in this area. Just over a year ago I discovered Anders Olsson and Conscious Breathing . I read his book and began working with his tools, such as Relaxator . If you’ve read this blog for a while, you may remember that I did a 28-day breathing training last fall. It is one of the tools that Anders has developed .

Anders is a very dedicated , knowledgeable , warm , humble and inspiring teacher! I will write a blog post soon where I pass some of the knowledge I have acquired in the course this weekend. I will also now do the 28 days breathing training again and report a little here. Hopefully I can inspire some to become more aware of their breathing and may choose to take some small steps to improve their breathing and with it create better conditions for health on many levels.

40 people attended the course this weekend. A nice mix of enthusiasts. Some are already working actively with breathing awareness either as breathing instructor , vocal coaches , choir leaders / singers or they use it as a complement to their alternative therapy. It was very rewarding to talk to others about how they have used these tools in their own lives or in their business.

Over the weekend, I stayed with my daughter and her boyfriend in Mälarhöjden . It’s been so nice ! I’m so happy for all occasions to spend time wiht them because otherwise we live far apart. My daughter’s boyfriend ‘s birthday was last Friday and yesterday they had invited to birthday dinner. It was fun to meet his family! I have met his parents before, but now also got to meet his brother , grandfather and cousins as well . I’m very impressed with the grandfather who is 94 years old and who had driven up from Norrkoping to join in and celebrate. He is incredibly alert and devotes much of his time to read his two morning papers, and books on various topics of interest . Great to be reminded  that it is possible to have such a virile mind at that age ! Hopeful !

It was a great week-end and at the same time it feels wonderful to be back home again and experience the next step in life´s labyrinth of simplicity.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco